Brucelóza

26.4.2012 , Kateřina Januzsová

bruceloza.jpg - kopie
bruceloza.jpg - kopie
Brucelóza je onemocnění zvířat, kterým může trpět i člověk. Brucelóza je bakteriálního původu a její projevy se různí podle typu dané bakterie. Typickým projevem brucelózy jsou kolísavé horečky a díky tomu se jí také říká vlnitá horečka. Další projevy brucelózy se různí podle toho, který orgán napadne.

Brucelóza

Brucelóza je onemocnění zvířat i člověka, které je způsobeno bakteriemi zvanými brucelly. Těchto bakterií je více druhů (Brucella suis – prasečí, Brucella canis – psí, Brucella abortus – od toho, že způsobuje potraty u dobytka, Brucella mellitensis) a vývoj nemoci pak záleží z části na tom, která bakterie konkrétně se v těle nemocného vyskytuje.

Brucelóza a možnost nákazy

Brucelóza patří mezi tzv. zoonózy. Jakožto zoonózy označujeme nemoci zvířat, které mohou být přeneseny na člověka a jimiž tento člověk onemocní. Brucely způsobují u zvířat nejčastěji potraty u samců pak záněty varlat a nadvarlat. Je to dáno tím, že tato zvířata (krávy, ovce, kozy, prasata) mají v pohlavních orgánech speciální látku, která pomáhá Brucellám se množit a růst, proto se shlukují především v těchto tkáních. Nejsou na ní však plně závislé a je pro ně spíše výhodou nežli podmínkou, což vysvětluje to, že jsou schopny dobře se množit v lidských tkáních, které tuto látku neobsahují. Z nemocného zvířete nebo zvířete, které je nosičem (tzn. má v sobě bakterie, ale samo není nemocné) se bakterie do těla člověka může dostat třemi způsoby. Je to buďto přímým kontaktem člověka se zvířetem (zde jsou ohrožení především veterináři, chovatelé zvířat), nebo infikovaným, zamořeným vzduchem. Třetí možností je přenos pomocí nedostatečně tepelně upravených výrobků pocházejících z nemocných zvířat, a to především mléka a výrobků z něj vytvořených. Přitom dostatečnou teplotou pro zničení těchto bakterií je 60 - 75C, tudíž není potřeba ani var (100C). Tato teplota je dosažena během pasterizace mléka a mléčných výrobků.

Brucelóza a její projevy

Vstupní branou do našeho těla je pro tuto bakterii nejčastěji kůže, třeba i drobná oděrka na ní. Zde je pohlcena buňkami naší obranyschopnosti a měla by tímto být odstraněna. Bohužel Brucelly jsou schopny v těchto buňkách přetrvat, ubránit se jejím ničivým schopnostem. Cestují tudíž s nimi do mízních uzlin, tam se množí a jsou dále roznášeny prakticky do celého těla, například do jater, sleziny, kostní dřeně, pohlavních orgánů, srdce, do střeva. Proudí totiž v krvi, a tak se mohou dostat kamkoliv. Projevy samotné nemoci potom závisí na tom, které orgány bakterie napadla. Brucella abortus a canis způsobují nejméně závažná onemocnění, těžké komplikace bývají při onemocnění způsobeném Brucella suis a mellitensis. Obecně se vyskytují horečky – ty jsou typicky kolísavé (od toho také jiný název pro nemoc - vlnitá horečka), nevolnost, únava, dalšími příznaky jsou ty z napadení určitých orgánů. Může jít například o bolesti svalů a kloubů při napadení pohybového aparátu, záněty varlat nebo vaječníků, které mohou vést k pozdější neplodnosti, závratě i přechodné ochrnutí při napadení nervového systému. Toto onemocnění se především (jakožto i jiná onemocnění způsobená bakteriemi) léčí antibiotiky a zároveň léky, které zmírňují příznaky napadení daného orgánu, pomáhají v udržení dobrého stavu organizmu, také léky zmírňujícími horečku.

Rizikové faktory brucelózy

Brucelóza je naštěstí v České republice díky očkování dobytka a neustálým kontrolám našich potravin a především potravin dovezených ze zahraničí vymýcená. Je však potřeba nepodceňovat riziko a kupovat pouze pasterizované mléko, pokud kupujeme čerstvě nadojené mléko, je třeba ho převařit. V ohrožení jsou chovatelé dobytka a veterináři, kteří by měli dbát na to, aby přicházeli do styku pouze s očkovanými zvířaty. V jiných zemích světa, především v Evropě ve středomořských státech, v USA v Texasu, také v Mexiku je brucelóza rozšířená. V těchto zemích je proto velmi rizikové jíst nezkontrolované produkty od místních farmářů.

 

Pokud si myslíte, že byste Vy, nebo někdo ve Vašem okolí mohli být touto nemocí ohrožení, nebo jí dokonce trpět, kontaktujte prosím svého lékaře, který Vám poskytne další informace a popřípadě navrhne způsob léčby.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email