AIDS u dětí

16.8.2013

AIDS, neboli syndrom získaného deficitu imunity, je smrtelná choroba způsobená HIV virem. K nákaze virem HIV dochází při porodu nebo kojení od infikované matky, dále pohlavním stykem s nakaženou osobou nebo používáním společných jehel u drogově závislých. AIDS způsobuje vážné oslabení imunitního systému, který se nedokáže bránit infekcím. Nakažené děti často onemocní plicní chorobou, která je pro ně smrtelná.

AIDS u dětí

AIDS (syndrom získaného imunodeficitu) je nakažlivá, život ohrožující nemoc, která oslabuje imunitní systém představující přirozenou obranu těla proti infekci. Je způsobena virem lidské imunodeficience (HIV). Ve Spojených státech je AIDS jednou z hlavních příčin úmrtí u dětí od 1 do 14 let. HIV se pravděpodobně přenáší matčinou krví, která přechází do krevního oběhu plodu placentou nebo během porodu při průchodu dítěte porodními cestami. Virus se také přenáší kojením.

Nákaza HIV

Adolescenti a sexuálně zneužívané děti se nakazí HIV pohlavním stykem s osobou s HIV K nákaze HIV dochází krví, ejakulátem nebo poševním či análním sekretem během heterosexuálního nebo homosexuálního styku. HIV se nakazilo mnoho lidí během dospívání, kteří mají dnes mají AIDS. Děti a adolescenti, kteří si píchají drogy, se často nakazí HIV používáním společných jehel. V minulosti se HIV přenášel na děti nebo mladistvé také transfuzí krve, jestliže byla použita krev a krevní produkty infikované HIV Od roku 1985 jsou však státní zásoby krve na HIV testovány a přenos nemoci tímto způsobem je dnes již nepravděpodobný.

Příznaky AIDS

Vzhledem k tomu, že HIV oslabuje tělesný imunitní systém, nakažené děti snadno onemocní rakovinou nebo infekcemi, zejména vážnými bakteriálními infekcemi (oportunistickými infekcemi), které by imunitní systém normálně přemohl. Obvykle to trvá nějakou dobu, než HIV oslabí imunitní systém natolik, že se nedokáže ubránit infekcím. Každé páté dítě nakažené HIV v prvním roce života vážně onemocní. U zbývajících postižených dětí trvá vývoj nemoci déle; tyto děti často vážně onemocní až ve školním věku nebo na počátku dospívání.

K prvním příznakům nákazy HIV patří ztráta chuti k jídlu, nedostatečný přírůstek nebo úbytek na váze, přetrvávající horečka, trvalé zduření lymfatických uzlin, průjem a únava nebo trvalý nedostatek energie. AIDS se projeví onemocněním neobvyklými a vracejícími se infekcemi, rakovinou nebo onemocněním mozku. Je-li postižen mozek dítěte, jsou postiženy také jeho rozumové schopnosti a nervový systém. U nakažených dětí dochází ke zpomalenému rozvoji motorických schopností - např. lezení a rozumových schopností - např. mluvení. Je rovněž zpomalen růst. Postižené děti trpí častými bakteriálními infekcemi, které se projevují zápalem plic, vysokými horečkami, těžkými průjmy, dehydratací a křečemi. Postihují je kvasinkové infekce, například moučnivka neboli kandidóza, která se projevuje bílými skvrnami v ústech a v hrdle, a přetrvávající opruzeniny. Může také docházet k rychlému úbytku na váze. Nakažené děti často onemocní plicní chorobou zvanou lymfoidní intersticiální pneumonie, která vyvolává dýchací potíže. Hlavní příčinou úmrtí dětí s AIDS je zvláštní typ zápalu plic zvaný pneumocystová pneumonie (vyvolaná mikrobem Pneumocystis carinii).

Diagnóza AIDS

Jestliže máváš kojenec nebo dítě některý z příznaků AIDS nebo byl vystaven viru HIV, okamžitě vyhledejte lékaře. Lékař nařídí krevní test, kterým se zjistí event, přítomnost HIV v krvi dítěte. Jestliže bylo dítě vystaveno HIV, ale nemá ještě žádné příznaky, bude pravděpodobně nutné testy zopakovat nebo provést ještě doplňující krevní testy. Jestliže se váš kojenec narodil s HIV, musíte vy i váš partner podstoupit krevní testy na HIV Negativní výsledek testu neznamená vždy, že dotyčná osoba není HIV nakažena. Stejně tak skutečnost, že je dítě nakaženo HIV ještě neznamená, že má AIDS; AIDS se vyvíjí s postupující infekcí HIV Rozvoj příznaků trvá průměrně 10 let. U kojenců narozených s HIV trvá dva roky.

Léčba AIDS

AIDS je nevyléčitelný. Vědci vyvinuli řadu léků, které u některých dětí úspěšně zpomalí nebo zastaví progresi nemoci. Lékaři začínají s léčbou ještě dříve, než se AIDS rozvine. U jedinců nakažených HIV se kombinací léků daří proti AIDS úspěšně bojovat a zbrzdit jeho vypuknutí. Kojenci a děti nakažené HIV, které vážně onemocněly, jsou obvykle hospitalizovány a léčeny na konkrétní infekci, kterou trpí.

Život s dítětem, které má AIDS

Rodiče nebo osoby pečující o děti s AIDS musejí dbát o to, aby jejich svěřenci neonemocněli infekcí, která by ochromila jejich imunitní systém. Děti s AIDS také potřebují prostředí, které jim umožní vést pokud možno normální život. Několik rad pro vás, kteří máte dítě s AIDS:

  • Dávejte mu zdravou stravu. Poraďte se s lékařem, jaká strava bude pro ne nejlepší. Dítě potřebuje co nejlepší výživu nejen pro svůj růst a vývoj, ale také k potlačení nemoci.
  • Snažte se udržovat dítě aktivní. Pravidelným cvičením si posiluje svaly. Rovněž komunikace s kamarády je důležitou součástí života každého dítěte - a dítěte s AIDS obzvlášť.
  • Dbejte o dostatečný spánek dítěte, neboť odpočinek a spánek mu dodávají sílu k boji proti
  • nemoci.
  • Důležitá je pravidelná lékařská a zubní péče. Dítě potřebuje časté lékařské a zubní prohlídky a kontroly, kterými se sleduje postup nemoci a které ho pomáhají udržovat v dobrém fyzickém stavu.
  • Udržujte vše v čistotě. Veďte dítě k tomu, aby si často mylo ruce a vyhýbalo se všemu, co může obsahovat organismy vyvolávající infekci. Také hračky a prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, je třeba udržovat v čistotě. Omezíte tak nebezpečí infekce.
  • Dávejte dítěti předepsané léky. Ujišťujte se, že všechny léky skutečně bere.
  • Povzbuzujte dítě, aby se s vámi podělilo o své pocity. Buďte připraveni odpovídat přímo na těžké otázky a poskytujte mu lásku a útěchu.
  • Promluvte si s učiteli dítěte. Informujte je o jeho nemoci, aby mohl poskytnout ostatním dětem a jejich rodičům seriózní informaci.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email