Aplastická anémie u dětí

16.8.2013

aplasticka-anemie-u-deti.jpg - kopie
aplasticka-anemie-u-deti.jpg - kopie
Aplastická anémie u dětí je onemocnění krve, při kterém kostní dřeň není schopna produkovat červené a bílé krvinky. Dítě je unavené, oslabené, má bledou pokožku, může mít potíže s dýcháním a je náchylnější k infekcím. Aplastická anémie u dětí se diagnostikuje na základě rozboru krve a malého vzorku kostní dřeně, který lékař dítěti odebere.

Aplastická anémie u dětí

Aplastická anémie je porucha krve, která postihuje kostní dřeň, tkáň tvořící jádro kostí, kde se tvoří červenébílé krvinkykrevní destičky (krvinky umožňující srážlivost krve). U dětí s aplastickou anémií není kostní dřeň schopna produkovat krvinky. Tento stav může být přechodný nebo trvalý.

Nemoc může být dědičná nebo způsobená určitými léky (antibiotiky nebo léky používanými k léčbě rakoviny), infekcemi vyvolanými určitými viry, například virem žloutenky typu B, nadměrným působením jedovatých chemikálií, například benzenu (nachází se v insekticidech a lepidlech používaných leteckými modeláři), nebo radioaktivního záření (z radioaktivních materiálů nebo při léčbě rakoviny). U řady případů aplastické anémie není příčina známá.

Příznaky aplastické anémie

Dítě s plastickou anémií má méně červených krvinek, než by mělo mít, trpí únavou a slabostí a má bledou pokožku. Těžké případy anémie se projevují dušností, neobvykle rychlým srdečním tepem nebo mdlobami.

Nedostatek bílých krvinek má za následek, zeje dítě náchylnější k infekcím. Aplastická anémie způsobuje také sníženou tvorbu krevních destiček, dítě proto trpí špatnou srážlivostí krve. Projevuje se to častým krvácením z nosu, tvorbou podlitin, které se objevují náhle, fialovými skvrnami na kůži a krvácením z úst nebo z poranění. Nízký počet krevních destiček může způsobit krvácení do mozku po zranění nebo dokonce spontánní krvácení. Dospívající dívky mají silné, dlouhotrvající menstruační krvácení.

Diagnóza aplastické anémie

Má-li dětský lékař podezření na aplastickou anémii, ověří si ho kompletním krevním obrazem, aby získal důkaz pro své podezření. Hematolog (specialista na poruchy krve) odebere pomocí jehly dítěti malé množství kostní dřeně, které prohlédne pod mikroskopem, a stanoví definitivní diagnózu.

Léčba aplastické anémie

U aplastické anémie způsobené určitým lékem nebo terapií lékař léčbu přeruší a zkusí jiný lék. Jestliže přichází dítě nějak do styku s jedovatými chemickými nebo radioaktivními materiály, musíte je okamžitě odstranit z prostředí, ve kterém žije.

Všechny infekce, kterými dítě onemocní v důsledku této nemoci, se léčí antibiotiky. K potlačení únavy, bledé pokožky, slabosti a problémů se srážlivostí krve nařídí lékař krevní transfuzi. Pokud se stav dítěte během několika týdnů nezlepší, bude zřejmě potřebovat tzv. granulocyty stimulující faktor, tj. lék, který stimuluje kostní dřeň k produkci bílých krvinek, nutných k potlačení infekcí. Lékař předepíše dítěti také kortikosteroidy nebo jiné léky, které podporují normální funkci kostní dřeně a pomáhají překonat přirozené potlačování funkce kostní dřeně vlastním imunitním systémem dítěte. U těžkých případů je nutná transplantace kostní dřeně. Tento postup vyžaduje vyhledání vhodného dárce kostní dřeně, kterým může být např. sourozenec. Kostní dřeň dárce je vpravena do žíly dítěte a krevním řečištěm se dostane do vlastní kostní dřeně, kde začne produkovat krvinky. Krvinky z darované dřeně začnou fungovat během 10 až 20 dní. Během této doby musí být dítě umístěno v izolaci, aby se riziko infekce omezilo na minimum. Může se stát, že tělo dítěte odmítne nové buňky z darované dřeně. Jde-li však o dřeň kompatibilního dárce, je odmítnutí méně pravděpodobné a šance na úplné uzdravení je asi 80%.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email