Bipolární porucha u dětí

17.8.2013

bipolarni-porucha-u-deti-2.jpg - kopie
bipolarni-porucha-u-deti-2.jpg - kopie
Bipolární porucha u dětí, jinak známá také jako maniodepresivní porucha, je psychické onemocnění postihující hlavně dospívající jedince. Projevuje se změnami nálad přecházejícími od deprese k mánii. Příznaky bipolární poruchy zahrnují pocity beznaděje, viny, myšlenky na smrt a sebevraždu během deprese a naopak přehnaný pocit důležitosti, hyperaktivitu, mluvení a utrácení příliš mnoha peněz během mánie.

Bipolární porucha u dětí

Bipolární porucha, známá také jako maniodepresivní porucha, se projevuje extrémními psychickými změnami od mánie k depresi. U dětí se nejčastěji objevuje v období dospívání, obvykle mezi 15. a 19. rokem věku, ale někdy se vyskytne již u 6 nebo 7 letých dětí.
Příčina této poruchy není známá, k možným příčinám však patří onemocnění mozku, užívání určitých léků nebo stresující události v životě. Změny nálad u dítěte mohou přecházet od deprese k mánii, nebo může dítě trpět pouze mánií. Bipolární porucha se zdá být dědičná.

Příznaky bipolární poruchy

Příznaky deprese zahrnují pocity beznaděje, extrémní viny, uzavírání se před rodinou a přáteli, myšlenky na smrt a na sebevraždu. Dítě trpívá dlouhodobou únavou, usíná během dne a v noci má potíže se spánkem, obtížně se soustředí, má nedostatek energie a ztrácí zájem o své normální aktivity i o osobní hygienu. Ztrácí chuť k jídlu, nebo naopak přehnaně jí.

Příznaky mánie se projevují přehnaným pocitem vlastní důležitosti a pohody, extrémním neklidem a hyperaktivitou, neustálým mluvením, potížemi se spánkem a přehnanou společenskou aktivitou nebo sexuální promiskuitou. Dítě také nabývá na váze, nedokáže ovládat své nálady, stává se paranoidní a utrácí příliš mnoho peněz.

U některých bipolárních dětí se mánie a deprese rychle střídají několikrát za týden, zatímco u jiných převládají spíše záchvaty mánie než deprese.

Diagnóza bipolární poruchy

Jestliže má vaše dítě příznaky bipolární poruchy, pošle ho lékař na kompletní psychologické vyšetření k psychiatrovi nebo k psychologovi. Lékař rovněž zjistí, zda příčinou příznaků nejsou nějaké fyzické problémy, a nechá dítěti udělat testy, které vyloučí jiné poruchy - například nadměrnou činnost štítné žlázy - nebo zda příznaky pouze imitují bipolární poruchy.

Léčba bipolární poruchy

K léčbě extrémních změn nálad je někdy nutná hospitalizace. Dítě bude dostávat antidepresiva na depresi nebo antipsychotika na záchvatech mánie. Bude také nutné, aby navštěvovalo psychoterapeutická sezení, kterých se mohou zúčastnit i ostatní členové rodiny.

Jakmile se podaří zvládnout příznaky, předepíše lékař dítěti litium, které brání recidivě příznaků. Léčba litiem je obvykle velmi účinná, je však nutné pečlivě sledovat dávkování, neboť dávka, která je třeba ke stabilizaci nálad, je velmi blízká dávce, která může vyvolat příznaky otravy. Lékař pravidelně zjišťuje hladinu litia v krvi dítěte, aby zabránil nepříznivým účinkům. Dítě bude muset pravděpodobně užívat litium po celý zbytek života a tak udržovat nemoc pod kontrolou. Ke zvládnutí příznaků mánie musí některé děti užívat ještě další léky, tzv. neuroleptika.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email