Bulimie u dětí

17.8.2013

bulimie-u-deti.jpg - kopie
bulimie-u-deti.jpg - kopie
Bulimie je onemocnění vyznačující se záchvaty přejídání a následným nuceným zvracením či užíváním projímadel z důvodu snížení tělesné váhy. 90% dětí trpících bulimií tvoří dospívající dívky, zbytek tvoří chlapci. Příznaky bulimie pocházejí především ze zvracení, kdy nemocní mají poškozenou zubní sklovinu, zvýšenou kazivost zubů a nepěkně zabarvené zuby. Dospívající bulimičky trpí bolestmi hlavy, slabostí, křečemi, nepravidelnou menstruací atd. Jak se tento utajovaný problém u dětí léčí?

Bulimie u dětí

Bulimie je porucha přijímání potravy, která se vyznačuje záchvaty tajného přejídání, po kterých následuje nucené zvracení nebo užívání velkého množství projímadel či diuretik (léky uvolňující vodu z těla) za účelem snížení váhy.

Některé děti trpící bulimií rovněž přehnaně cvičí. Bulimie je běžnější než další porucha přijímání potravy mentální anorexie, obě se však často překrývají; anorektička může mít záchvaty bulimie. Pro bulimii je charakteristické, že začíná u adolescentů, kteří zkoušejí držet dietu. Ti zjišťují, že svoji váhu mohou kontrolovat zvracením, projímadly, diuretiky a nadměrným cvičením. K záchvatovitému přejídání a zbavování se potravy dochází dvakrát i vícekrát týdně. Podnětem k záchvatům přejídání může být deprese, nuda, úzkost, osamělost nebo nějaké rozrušení. Bulimičky jsou obvykle tak zaujaty jídlem, že jim jejich porucha narušuje společenský i akademický život. Často jednají impulzivně, dokonce kradou v obchodech, užívají nadměrně alkohol nebo jiné drogy a stávají se sexuálně promiskuitní. Devadesát procent dětí trpících bulimií tvoří dospívající dívky nebo vysokoškolačky; zbytek jsou dospívající chlapci. Z mladistvých jsou nejvíce ohroženi ti, v jejichž rodinách se vyskytují poruchy přijímání potravy, nadměrné užívání alkoholu a drog nebo sexuálně zneužívaní mladiství. Ohroženy jsou zejména dívky, které chtějí být nesmírně hubené, aby se mohly stát modelkami, tanečnicemi nebo herečkami. Totéž platí i pro chlapce.

Příznaky bulimie

Bulimičky ve většině případů vypadají zdravě a jsou schopné svoji nemoc léta skrývat. Jejich váha se mění, ale většinou nedochází k extrémnímu úbytku. Pokud se vyskytnou nějaké fyzické příznaky, většinou pocházejí ze zvracení. První fyzickou známkou bývá poškrábaný nebo zjizvený hřbet ruky, což je způsobeno tím, že si bulimičky dávají ruku do úst, aby vyvolaly zvracení. Opakované zvracení oslabuje zubní sklovinu, způsobuje zvýšenou kazivost zubů, zbarvení zubů a jejich citlivost na horké a studené tekutiny. Dospívající bulimičky trpí častými bolestmi hlavy, slabostí, svalovými křečemi, mají nepravidelnou nebo chybějící menstruaci, časté nutkání k močení a trpí extrémní žízní. Nadměrné užívání projímadel může být příčinou těžkých průjmů nebo krve ve stolici. Zvracení má také za následek bolestivost a zduření slinných žláz a vznik otevřených boláků v hrdle. Zvracení, nadměrné cvičení a používání diuretik a projímadel může mít za následek život ohrožující dehydrataci, která se projeví rychlým dýcháním, rychlým srdečním tepem, zmateností, závratěmi a nakonec bezvědomím. Nadměrné používání ipekakového sirupu, volně prodejného přípravku, který pomáhá vyvolat zvracení, poškozuje srdce a může dokonce způsobit náhlou smrt.

Diagnóza bulimie

Dětský lékař dítě pečlivě vyšetří, vyptá se na jeho stravovací návyky, aby zjistil, zda neprojevuje nepřiměřený zájem o svůj vzhled nebo váhu. Prohlédne mu také chrup a ústa. Nařídí krevní testy, aby vyloučil jiné nemoci, které mohou mít podobné známky a příznaky.

Léčba bulimie

Cílem léčby je zbavit dítě špatných jídelních návyků (přejídání a následné zbavování se snědené potravy) a skrytých psychických problémů. Jestliže se chování vašeho dospívajícího dítěte nedá zvládnout a objevily se u něj vážné zdravotní komplikace, bude pravděpodobně nutná několikatýdenní hospitalizace a umělá výživa. Bez ohledu na to, zda je nebo není hospitalizováno, bude nutné, aby dítě navštívilo psychologickou poradnu, kde mu pomohou zlepšit vlastní sebeobraz a pokusí se najít základní příčinu bulimie. Bude rovněž nutné, aby se naučilo správné výživě a způsobům, jak si udržovat váhu a nepoškozovat se. Účinnými pomocníky jsou skupinové terapie, rodinné terapie a podpůrné skupiny. Dětský lékař může dítěti předepsat antidepresiva. Uzdravování je pomalé, často dochází po několika týdnech nebo měsících po absolvování léčby k recidivě, přesto však jsou vyhlídky na úplné uzdravení u většiny lidí trpících bulimií dobré.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email