Jak učit kojence řeč?

15.8.2013

jak-ucit-kojence-rec.jpg - kopie
jak-ucit-kojence-rec.jpg - kopie
Aby bylo možné naučit děti mluvit, musí umět odlišit zvuky od mluvené řeči. To však kojenci zvládají, aniž by se museli snažit. Nejlepší způsob jak naučit kojence řeči je komunikace. Je nutné s kojencem mluvit, vnímat jeho neverbální projevy a snažit se je poté co nejpřesněji pojmenovat a stále mu tato slova opakovat.

Jak učit kojence řeč

Dítě poslouchá vás i jiné lidi a tím se učí řeč neuvěřitelně rychle a s minimálním úsilím. V 8 měsících zvládne vaše dítě podle zvuku vybírat slova z proudu řeči, kterou slyší. Vědci se dnes domnívají, že se dítě jazyk neučí obvyklým způsobem, kterým se ho učí dospělí - to je pro dítě nesmírně složitý úkol, který nemůže za tak krátkou dobu zvládnout. Zdá se, že jazyk představuje vnitřní charakteristiku lidských bytostí, jejichž mozek je geneticky naprogramován, aby se naučil jazyk podobně, jako je jejich tělo naprogramováno, aby vytvořilo srdce, plíce a jiné orgány.

Do svých prvních narozenin bude vaše dítě chápat význam mnoha slov a frází a bude se pokoušet vyjadřovat pomocí slov.

Nemá vaše dítě problémy se sluchem?

I když lékař kontroluje dítěti sluch při každé pravidelné prohlídce, asi vás budou zajímat příznaky nedoslýchavosti. Ta může ovlivnit schopnost dítěte naučit se mluvit. Zjistíte-li u dítěte, některý z následujících varovných příznaků, obraťte se na lékaře.

Mezi 4 a 8 měsíci

 • Dítě neotáčí hlavu ani oči směrem ke zvuku, který nemůže vidět. 
 • V klidu se při zvuku hlasu nebo hlasitého hluku výraz dítěte nezmění.
 • Zdá se, že si dítě nerado hraje s chrastítkem, zvoní zvonkem nebo mačká hračky, které vydávají zvuk.
 • Kolem 6 měsíců dítě nezačalo broukat a zdá se, že se nesnaží mluvit nebo broukat na osoby, které k němu hovoří.

Mezi 9 a 12 měsíci

 • Dítě nereaguje na slabý hluk nebo šustot.
 • Dítě nereaguje, když se vysloví jeho jméno.
 • Hlas dítěte je monotónní.
 • Dítě neumí vyslovit některé souhlásky (m, b, p, g).
 • Dítě nereaguje na hudbu posloucháním, poskakováním nebo zpíváním.
 • Dítě nerozumí, co znamená slůvko „ne".

V prvním roce života udělá dítě obrovský pokrok v řeči

 • Rozeznává své jméno.
 • Kromě „máma" a „táta" dokáže říci dvě až tři konkrétní slova.
 • Napodobuje známá slova.
 • Jasně chápe a plní jednoduché instrukce, například „přines" nebo „dej".
 • Rozeznává slova jako symboly pro předměty: například ukazuje na známé předměty v obrázkové knížce, které jmenujete.

Čím více budete na své dítě mluvit, tím větší bude jeho slovní zásoba i jeho schopnost mluvit. Uvádíme zde několik možností, jak zvýšit schopnost dítěte naučit se mluvit:

Snažte se upoutávat pozornost dítěte různými zvuky nebo zpěvem. Mluvte na dítě během dne při každé příležitosti. Mluvte pomalu v krátkých větách, popisujte, co se děje teď a tady, ukazujte na věci, o kterých hovoříte. Zdůrazňujte slova týkající se činnosti. Reagujte na vrnění a broukání dítěte napodobováním těchto zvuků. Jeho první slova budou asi „máma" nebo „táta". Pokaždé, když uslyšíte útržek nebo část dlouhého slova, zopakujte celé slovo, aby se ho dítě snadněji naučilo. Každý den čtěte dítěti knížky tak, aby vidělo, že vás čtení těší. Recitujte mu jednoduché dětské říkanky. Hrajte s ním jednoduché hry, například „vařila myška kasičku".

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email