Neprospívání

4.8.2013

neprospivani.jpg - kopie - kopie
neprospivani.jpg - kopie - kopie
Neprospívání je stav, při kterém vývoj dítěte neodpovídá jeho věku a pohlaví. Nejčastěji neprospívání postihuje děti do 2 let věku a vinou bývá neodpovídající výživa, zanedbávání, chudoba nebo zneužívání. Postižené děti mají podváhu, menší velikost hlavy a menší vzrůst neodpovídající jejich věku. Bývají opožděné ve vývoji, trpí často žízní a mají bledou a suchou pokožku. Neprospívání lékař odhalí při tělesné prohlídce změřením, zvážením a porovnáním výsledků s mírami v tabulkách a s předchozími mírami dítěte.

Neprospívání

O neprospívání hovoříme v souvislosti s kojenci nebo s dětmi, jejichž vývoj neodpovídá jejich věku a pohlaví. Nejčastěji jsou postiženy děti do 5 let věku, především děti mladší dvou let. Příčinou neprospívání bývá neodpovídající výživa nebo nedostatečná citová stimulace vinou zanedbávání, chudobou, nebo nezkušeností ze strany rodičů, zneužívání nebo zavrhování dítěte. Příčinou tohoto stavu může být také skrytá nemoc nebo nemoc ve spojení se zanedbáváním. Většinou špatně prospívají děti předčasně narozené nebo děti s nějakou fyzickou deformitou, například s rozštěpem rtu nebo s rozštěpem patra.. Takto postižené děti mívají matky, které během těhotenství kouřily, pily alkohol nebo užívaly drogy, například kokain.

K chronickým nemocem nebo poruchám, které mohou být příčinou neprospívání dítěte, patří Downův syndrom, cukrovka (diabetes mellitus 1. typu), vrozené srdeční onemocnění (srdeční onemocnění kongenitální), srpkovitá anémie, mozková obrna, dlouhodobé infekce a nemoci ovlivňující vstřebávání potravy - např. cystická fibrózaceliakie.

Chudoba, nevědomost, nezkušenost s vychováváním dětí, stres a závislost na drogách a alkoholu znemožňují rodičům poskytovat dítěti odpovídající výživu a psychickou podporu. Jestliže rodič dítě odmítá, odvrací se od něj nebo se k němu chová nenávistně a násilně, projeví se to negativně na prospívání dítěte.

Příznaky neprospívání

Postižené děti mají podváhu, mají obvykle menší velikost hlavy, jsou menšího vzrůstu, než odpovídá jejich věku. Rostou pomalu nebo jen zanedbatelně. Bývají opožděné ve vývoji, trpí abnormální žízní, často močí a mají silně páchnoucí stolici. Často také zvrací částečně strávenou potravu a znovu ji žvýkají a polykají. V extrémních případech vypadají takto postižené děti schlíplé, mají bledou nebo suchou pokožku. Děti citově zanedbávané se někdy tlučou do hlavy nebo se neustále kývají dopřed a dozadu. Jiné zase extrémně nebo nepřiměřeně přilnou ke svým pečovatelům. Děti, které neprospívají z důvodu chronické nemoci, vykazují příznaky své nemoci.

Diagnóza neprospívání

Jestliže se dítě vyvíjí nepřiměřeně k svému věku, při tělesné prohlídce lékař pravděpodobně zjistí, že špatně prospívá. Dítě změří a zváží a porovná výsledky s mírami, uvedenými ve vývojových tabulkách a s předchozími mírami dítěte. Zhodnotí rovněž, zda není dítě opožděné ve vývoji. Lékař bude chtít znát rodinnou anamnézu všech nemocí nebo psychických problémů v rodině, například týrání nebo zneužívání. Nechá provést dítěti různé testy, zahrnující rozbor krve, moči a stolice, aby vyloučil primární nemoc nebo infekci, která by mohla být příčinou opožděného vývoje. Jestliže váš kojenec neprospívá, lékař bude sledovat, jak ho krmíte, aby zjistil, zda problém nespočívá ve způsobu, jakým je dítě krmeno, nebo ve způsobu, jakým potravu přijímá. Bude rovněž třeba zhodnotit výživnou hodnotu stravy, aby bylo možné určit příjem kalorií.

Léčba neprospívání

Dítě musí začít okamžitě dostávat správnou výživu. Kojenci dostávají obohacené umělé mléko s vyšším množstvím kalorií, aby se mohli normálně vyvíjet. Starší děti dostávají pevnou stravu, bohatou na kalorie, vitaminy a minerály. Léčba probíhá ambulantně s častými návštěvami lékaře, který sleduje vývoj dítěte. V některých případech je nutné dítě hospitalizovat. Je-li příčinou špatného prospívání dítěte sociální nebo ekonomický problém, zapojí lékař do léčení také sociálního pracovníka nebo odborníka na psychické zdraví, aby pomohli problém překonat. Jestliže je na vině nemoc, předepíše lékař příslušnou léčbu.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email