Opožděný vývoj

4.8.2013

opozdeny-vyvoj.jpg - kopie
opozdeny-vyvoj.jpg - kopie
Opožděný vývoj představuje u dítěte v 5 letech věku nedosažení fyzického, intelektuálního a společenského vývoje, který je pro jeho věk normální. Od narození do 5 let věku se děti mění a vyvíjejí své schopnosti v oblasti pohybu, řeči, intelektu a společenském chování. Rychlost vývoje těchto schopností je u každého dítěte různá, avšak rozdíly leží v rámci vymezených hranic. Vykazuje-li dítě známky opožděného vývoje, může být příčinou ztráta sluchu, poruchy zraku, omezená inteligence, nedostatek správné stimulace nebo nemoc ovlivňující jeho vývoj. Čím dříve rodiče a lékaři rozpoznají problém a začnou ho léčit, tím lépe se bude dítě vyvíjet.

Opožděný vývoj

Opožděný vývoj znamená, že dítě v 5 letech věku nedosahuje fyzického, intelektuálního a společenského vývoje, který je pro jeho věk normální. Vývoj dítěte postupuje předvídatelným způsobem s určitými mezníky, ke kterým patří schopnosti posadit se, chodit a mluvit a které se projeví v určitých předem stanovených obdobích života dítěte. V období od narození do 5 let věku se děti neustále mění a vyvíjejí své schopnosti ve čtyřech oblastech: v pohybu, v řeči, v intelektu a společenském chování. Rychlost vývoje těchto schopností je u každého dítěte jiná, ale rozdíly leží v rámci vymezených hranic. 

Vykazuje-li dítě známky opoždění, může být příčinou ztráta sluchu nebo poruchy zraku, které je nutno rozpoznat a léčit, dříve než začne zaostávat za svými vrstevníky. Děti opožděné ve většině oblastí vývoje mají pravděpodobně více problémů - například omezenou inteligenci, nedostatek správné stimulace nebo nemoc, která ovlivňuje jejich vývoj. Avšak bez ohledu na příčinu, čím dříve rodiče a lékaři rozpoznají problém a začnou ho léčit, tím lépe se bude dítě vyvíjet.

Jestliže se vaše dítě narodilo předčasně, mějte na paměti, že bude pravděpodobně dosahovat vývojových mezníků později než ostatní děti zhruba o takovou dobu, o kterou se narodilo dříve. Například když se vaše dítě narodilo o měsíc dříve, začne pravděpodobně chodit o měsíc později než dítě, které se narodilo v termínu. Předčasně narozené děti obvykle své vrstevníky doženou ve vývoji do 2 let věku.

Pohybové zručnosti

Motorické nebo pohybové zručnosti zahrnují schopnost sedět, lézt, chodit, uchopovat a držet předměty a skládat kostky. Lékař vám řekne, přibližně v kterém věku by mělo dítě těchto motorických zručností dosáhnout.

Například dítě, které v 7 nebo 8 měsících věku není schopno samo sedět nebo v 18 měsících ještě nechodí, je pravděpodobně opožděné v motorických zručnostech. Ze všech vývojových schopností souvisí s inteligencí nejméně motorické schopnosti. Pravděpodobnější příčinou opožděných motorických schopností je spíše než příčina mentální příčina fyzická - např. spina bifida (zadní rozštěp obratle) nebo mozková obrna.

Děti s motorickým opožděním jsou někdy opožděné ještě v dalších schopnostech, které k motorickému opoždění přispívají. Například děti opožděné ve zručnostech zahrnujících koordinaci ruka - oko mívají také zrakovou poruchu, která ovlivňuje jejich schopnost vidět a uchopovat předměty. Opoždění motorických zručností může být vyvoláno také nedostatkem stimulace v prostředí, ve kterém dítě žije.

Řečové dovednosti

Schopnost dítěte zvládnout řeč během několika let je udivující. Vývoj řeči však také probíhá podle předvídatelného vzorce. Nezačne-li dítě do 9 měsíců věku žvatlat („ba, ba, da, da") nebo do 18 měsíců nevysloví více než tři srozumitelná slova, je vývoj jeho řeči pravděpodobně opožděný. Do věku 2 let by mělo být dítě schopno spojit dvě slova dohromady, do 3 let mluvit ve větách a ve 4 letech by mu mělo být téměř úplně rozumět. Čtyřleté dítě by mělo umět používat předložky a pětileté dítě by mělo mluvit v krátkých, gramaticky správných větách.

Hlavní příčinou opožděného vývoje řeči u dětí je hluchota. K dalším příčinám patří nedostatek verbální stimulace doma, opoždění řeči vyskytující se v rodinné anamnéze a poškození svalů a orgánů podílejících se na řeči.

Intelektuální dovednosti

Rodiče obvykle obtížně zjišťují intelektuální poruchu u svého dítěte, neboť lehké formy opožděných mentálních schopností lze obtížně vysledovat. První známky opožděného intelektuálního vývoje zahrnují neschopnost dítěte ve 4 letech zopakovat akci, která vyvolává reakci, například úsměv. V 7 měsících by mělo dítě zkoušet zdvihat předměty a v 1 roce by je mělo umět schovávat.

Dvouleté dítě by mělo být schopné rozeznávat a třídit věci, které jsou si podobné (například zvířata nebo auta). Ve třech letech by mělo dítě rozeznávat tvary a barvy a počítat do 10. Čtyřleté dítě rozeznává symboly a kreslí kruhy a obličeje. V pěti letech umí nakreslit postavu a napsat své jméno.

Příčinou opožděného intelektuálního vývoje jsou také dědičné poruchy, například syndrom křehkého chromozomu X a Downův syndrom. Příkladem toho, co může negativně ovlivnit intelektuální vývoj dítěte, může být například infekce, které je dítě vystaveno před narozením nebo po narození, nebo zranění v raném dětství.

Společenské dovednosti

Klíčem ke společenskému a citovém vývoji dítěte je láskyplný a vstřícný vztah s rodiči. Přestože má každé dítě vlastní povahu, vývoj jeho společenských dovedností probíhá podle předem daného vzoru, který můžete sledovat.

Dítě by se mělo ve třech měsících vědomě usmívat, ve 4 až 5 měsících by se mělo smát. Sledujte, zda je schopno udržet s vámi oční kontakt a zda neodmítá vaše utěšování. Dalším výstražným znamením je extrémní agresivita, nezájem o lidi a opakovaně prováděné pohyby.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.




Email