Porucha hybnosti u dětí

5.8.2013

porucha-hybnosti-u-deti.jpg - kopie
porucha-hybnosti-u-deti.jpg - kopie
Jako porucha hybnosti u dětí se označuje opakování bezděčného, neúčelného pohybu. Řadí se sem tiky, stereotypní pohyby nebo spazmy, čili náhlé, nedobrovolné svalové záškuby nebo stahy. Příčinou poruchy hybnosti může být stres, nedostatek stimulace, mentální retardace, autismus nebo jiné onemocnění. Léčba poruch hybnosti závisí na příčině, například pokud je vyvolávajícím faktorem stres, lékař doporučí dítě stresu zbavit, zvýšit stimulaci v prostředí, ve kterém žije či návštěvu psychologa, který dítě naučí zvládat stresové situace.

Porucha hybnosti u dětí

Porucha hybnosti znamená trvalé opakování bezděčného, neúčelného pohybu. U dětí může být příčinou stres, potřeba povzbuzení, mentální retardace, autismus nebo jiná nemoc. Děti většinou z této poruchy vyrostou už v raném dětství.

Druhy poruch hybnosti 

K častým poruchám hybnosti v dětství patří například tiky, stereotypní pohyby nebo spazmy.

Tiky

Patří k nejběžnějším poruchám hybnosti u dětí. Jsou to rychlé, nevědomé, opakované pohyby nebo zvuky, například otáčení hlavou, škubání rameny, obličejové grimasy, mrkání očima, dotyky, poskoky, obscénní gesta, vrčení, štěkání, frkání, odkašlávání nebo opakování vlastních slov nebo slov jiné osoby. Tiky se obvykle objeví a zmizí. Většinou se zhoršují, je-li dítě ustrašené, stresované, rozzlobené, rozrušené nebo unavené. Jestliže je dítě odpočinuté nebo se soustředí na nějakou činnost, jsou obvykle méně patrné. Má-li dítě motorické (pohybové) i hlasové tiky, jde o Touretteův syndrom. Přechodný výskyt tiků trvá obvykle necelý rok, zatímco chronické případy mohou trvat rok i více.

Stereotypy

Jde o opakované a často rytmické pohyby. K běžným příkladům patří bušení nebo kývání hlavou nebo kývání tělem. Stereotypní pohyby se u dítěte projeví obvykle před spánkem a trvají jen několik minut. Obecně se u dětí objeví v prvním roce života a mizí před dosažením 3. roku. Bývají součástí normálního vývoje, ale mohou také odhalit primární poruchu, například autismus nebo mentální retardaci.

Spazmy

Spazmy jsou náhlé, prudké, nedobrovolné svalové záškuby nebo stahy (křeče), které obvykle postihují obličej a horní nebo dolní končetiny dítěte. Křeče bývají dost bolestivé. Obličejové spazmy mohou postihovat celou jednou stranu obličeje nebo oblast kolem oka. Když spazmy postihnou bránici dítěte, projeví se to škytavkou. Spazmy jsou způsobeny poruchami nervového systému, ke kterým patří myoklonus (rychlé, náhodné, škubavé pohyby obličeje, horních nebo dolních končetin nebo trupu). Myoklonus se může vyskytnout při epileptickém záchvatu nebo jako následek encefalitidy.

Chorea (tanec sv. Víta) je spojována s mozkovou obrnou a projevuje se pomalými, kroutivými pohyby zvanými atetóza. Chorea může být projevem vedlejších účinků některých léků - například neuroleptik - které jsou předepisovány při psychických poruchách. Může být také komplikací revmatické horečky nebo Wilsonovy nemoci, vzácné dědičné poruchy způsobené hromaděním mědi v játrech dítěte.

Diagnóza poruch hybnosti 

Jestliže dítě opakuje některé z výše popsaných pohybů, informujte lékaře a popište mu, kdy se u dítěte objevují. Lékař se pokusí určit, zda jsou tyto pohyby součástí normálního vývoje dítěte, nebojsou vyvolány stresem či signalizují nějakou primární nemoc.

Léčba poruch hybnosti 

V řadě případů není nutná žádná léčba, pokud lékař nezjistí, že příčinou pohybové poruchy je nějaká konkrétní nemoc. Je-li příčinou stres nebo nedostatek stimulace, lékař obvykle doporučí zbavit dítě stresu nebo zvýšit stimulaci v prostředí, ve kterém žije. Jde-li o starší dítě, doporučí návštěvu psychologa, který dítě naučí zvládat stresové situace.

Skrývá-li se za atypickými pohyby dítěte nějaká nemoc, bude třeba ji léčit. Návštěvy psychologa pomohou dítěti naučit se ovládat své pohyby.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email