Předškolní prohlídka

16.8.2013

predskolni-prohlidka.jpg - kopie
predskolni-prohlidka.jpg - kopie
Předškolní prohlídka posuzuje přípravenost dítěte na školní docházku a dítě ji podstupuje ve věku 4. až 5. let. Lékař se při předškolní prohlídce zaměřuje na vyšetření zraku, sluchu, na citový vývoj dítěte, jeho chování a zkontrolují se i prodělaná očkování.

Předškolní prohlídka

Ve 4 až 5 letech absolvuje dítě roční prohlídku zaměřenou na jeho připravenost ke školní docházce. Lékař zhodnotí jeho vývoj, rozpětí pozornosti, společenské návyky a schopnost přizpůsobit se strukturovanému prostředí. Zjistí rovněž všechny zrakové, sluchové, řečové nebo vývojové problémy, které by mohly ovlivnit výkon ve škole. Jestliže bude mít podezření na kterýkoli z těchto problémů, pošle dítě na odborné vyšetření například k dětskému psychologovi, logopedovi, k odborníkovi na zvláštní vzdělávání nebo k pediatrovi specializujícímu se na raný vývoj dítěte. Během této prohlídky lékař přeočkuje dítě především proti záškrtu, tetanu, černému kašli, obrně a spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Předškolní prohlídka obvykle zahrnuje následující testy:

Zrak

Poruchami zraku trpí až 10 % předškolních dětí. Pokud dítě neabsolvovalo formální kontrolu zraku při pravidelné prohlídce ve 3 nebo 4 letech, měla by mu být provedena nyní, aby mu případné zrakové potíže nevadily při učení. Jsou-li výsledky kontroly zraku horší než 20/40, pošle vás lékař k očnímu specialistovi, který stanoví diagnózu a určí léčbu nebo nápravu.

Sluch

Těžká ztráta sluchu se u dítěte obvykle zjistí už v raném věku, dlouho předtím, než má nastoupit do školy. Vyšetření sluchu je součástí předškolní prohlídky. Dítě poslouchá přes sluchátka slova vyslovená v různé síle zvuku. Když dítě uslyší název známého předmětu, například pískoviště, ukáže na příslušný obrázek. Normální sluch zachytí zvuky až do 15 decibelů. Slyší-li vaše dítě pouze zvuky nad 30 decibelů, má patrně špatný sluch. Řeč Podobně jako ztráta sluchu i porucha řeči má vliv na výkon ve škole. Některé řečové problémy odhalí poruchu učení, která narušuje schopnost dítěte porozumět slovům. Lékař bude chtít znát vývoj řeči dítěte a poslechne si, jak mluví. Když zjistí nějakou poruchu, pošle vás k logopedovi, který určí diagnózu a doporučí léčbu.

Citový vývoj a chování

Děti se velice liší v citovém vývoji. Některé děti jsou připravené na školu před 5. rokem věku, jiné v tomto věku zdaleka připravené nejsou. Lékař zhodnotí, zda je vaše dítě dostatečně vyspělé, aby mohlo ve škole uspět. Máte-li nějaké pochybnosti, promluvte si o nich podrobně s lékařem.

Očkování

Při předškolní prohlídce lékař zkontroluje, zda dítě absolvovalo všechna doporučená očkování. Vyžádejte si od něj příslušnou dokumentaci, abyste ji mohli předložit ve škole. Informace o konkrétním očkování naleznete zde. 

Screeningové vyšetření

Jestliže lékař zjistí u dítěte rizikové faktory tuberkulózy, doporučí provést tuberkulinovou kožní zkoušku. Lékař může rovněž doporučit rozbor moči, aby vyloučil problémy s ledvinami, infekci močového ústrojí nebo cukrovku 1. typu. Mnohé školy požadují před zápisem screeningové vyšetření na olovo a vyšetření hematokritu. 

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email