První pomoc při popáleninách u dětí

7.8.2013

prvni-pomoc-pri-popaleninach.jpg - kopie
prvni-pomoc-pri-popaleninach.jpg - kopie
První pomoc při popáleninách u dětí se liší podle stupně a rozsahu popálení. Menší povrchovou popáleninu prvního stupně bez tvorby puchýřů na kůži lze ošetřit doma. Vážnější popáleniny je nutné léčit v nemocnici. Popáleniny například po slunění nebo způsobené horkými tekutinami je nutné ošetřit studenými obklady a na místě je okamžitá návštěva lékaře.

První pomoc při popáleninách u dětí

Utrpí-li dítě menší povrchovou popáleninu prvního stupně a netvoří se mu puchýře, můžete ho léčit doma. Pokud se na popálené kůži tvoří puchýře, vyhledejte lékaře. Hluboké popáleniny, popáleniny na obličeji nebo na dlaních nebo rozsáhlé popáleniny vyžadují nemocniční léčbu. Přivolejte záchranou lékařskou službu.

První pomoc u popálenin druhého stupně

Popáleniny druhého stupně jsou nejčastěji způsobeny horkými tekutinami nebo slunečním zářením a vyžadují okamžitou léčbu, která zabrání rozsáhlejšímu poškození kůže. Ponořte na několik minut postižené místo do studené vody nebo na ně přikládejte obklady z látky namočené do studené vody. Překryjte je volně sterilním obvazem nebo čistou látkou a dávejte pozor, abyste nestrhli puchýře. Odvezte dítě k lékaři.

Má-li dítě popálená ústa nebo hrdlo, okamžitě ho odvezte do nejbližší nemocnice. Popáleniny v hrdle mohou způsobit otok a znemožnit dýchání. Dávejte dítěti po troškách napít studenou vodu a odstraňte mu z krku oděv nebo ozdoby.

První pomoc u popálenin třetího stupně

Popáleniny třetího stupně ohrožují život. Jsou obvykle způsobeny kontaktem s ohněm nebo s vysokým elektrickým napětím a pronikají hluboko do kůže a svalu pod ní.

Má-li dítě popáleninu třetího stupně, ihned volejte záchrannou službu nebo je převezte do nejbližší nemocnice. Před odvozem dítěte do nemocnice je třeba udělat následující opatření:

  1. Hoří-li na dítěti oděv, uhaste plameny dekou nebo kabátem nejprve na krku a postupně na celém těle. Zkontrolujte, zda dítě dýchá. Pokud je to nutné, zahajte umělé dýchání nebo kardiopulmonální resuscitaci. Dýchá-li dítě, přejděte ke kroku 2 a 3.
  2. Je-li popálenina rozsáhlá (zasahuje-li například hrudník, celou paži nebo obličej), nepřikládejte na ni nic studeného, neboť byste mohli snížit tělesnou teplotu dítěte na nebezpečnou úroveň. Raději dítě přikryjte lehkou pokrývkou.
  3. Není-li popálenina rozsáhlá, přiložte na postižené místo na několik minut studený, vlhký obklad nebo je opatrně polévejte studenou vodou (nikoli ledem). Překryjte popáleninu silnou sterilní látkou. Neodstraňujte z ní oblečení ani jiný materiál, který na ní ulpívá.

Příznaky popálenin u dětí

Popáleniny prvního stupně postihují pouze vnější vrstvu kůže, způsobují zčervenání, bolest a někdy mírný otok. Popáleniny druhého stupně zasahují hlouběji do první vrstvy kůže a mohou proniknout až do druhé vrstvy, způsobují zčervenání, citlivost, otok a puchýře. Popáleniny třetího stupně poškozují tkáň a sval pod kůží. Kůže je bílá nebo zuhelnatělá, tuhá a kožovitá.

První pomoc u popálenin elektrickým proudem

Popáleniny elektrickým proudem nejsou často viditelné, neboť poškozují spíše vnitřní tkáň než kůži. Například batole, které kouslo do elektrického drátu, může mít pouze malou popáleninu v koutku úst, ale může mít také vážné vnitřní zranění. Těžký elektrický šok může srazit dítě k zemi a způsobit ztrátu vědomí nebo zástavu dechu. Všechny popáleniny elektrickým proudem musí vyšetřit lékař. Co dělat, když dítě utrpí elektrický šok nebo popáleninu elektrickým proudem:

  1. Je-li dítě stále v kontaktu se zdrojem elektrického proudu, vypněte proud vytažením zástrčky nebo vypnutím vypínačem a dítěte se nedotýkejte; mohli byste rovněž utrpět šok. Jestliže nemůžete zdroj elektrického proudu vypnout, oddělte dítě od zdroje něčím nevodivým, například dřevěnou násadou od smetáku, provazem nebo dlouhým kusem látky. (Nikdy nepoužívejte nic mokrého nebo kovového. Dbejte, abyste stáli na suchém povrchu.)
  2. Zkontrolujte dítěti dech a pulz a pokud je třeba, zahajte umělé dýchání nebo kardiopulmonální resuscitaci. Je-li přítomna další osoba, požádejte ji, aby zavolala záchrannou službu.
  3. Jste-li s dítětem sami, přivolejte lékařskou pomoc, jakmile dítě začne dýchat.
  4. Překryjte všechna popálená místa suchým volným obkladem a obvazem. Puchýře nepropichujte ani neodstraňujte uvolněnou kůži a neaplikujte žádné roztoky nebo masti.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email