První pomoc při poranění hlavy u dětí

7.8.2013

prvni-pomoc-pri-poraneni-hlavy.jpg - kopie
prvni-pomoc-pri-poraneni-hlavy.jpg - kopie
Poranění hlavy u dětí může způsobit poškození mozku, míchy či způsobit ochrnutí nebo dokonce smrt. První pomoc při poranění hlavy, zvláště jedná-li se o vážné poranění, zahajte zavoláním záchranné služby a s dítětem nehýbejte do příjezdu sanitky. V případě menšího poranění hlavy, při kterém by mělo být dítě schopno pohybovat nezraněnými částmi těla a odpovídat na jednoduché otázky, nechte dítě v klidu ležet a poraďte se telefonicky s lékařem.

První pomoc při poranění hlavy u dětí

Poranění hlavy a šíje může poškodit mozek a míchu, eventuálně způsobit ochrnutí, těžkou invaliditu nebo dokonce smrt. Z bezpečnostních důvodů ošetřujte dítě, které je v bezvědomí zejména po těžkém úderu, jako kdyby mělo poraněnou hlavu, šíji nebo páteř.

Těžké zranění hlavy nebo šíje

Jde-li o vážné poranění hlavy, s dítětem nehýbejte a neměňte polohu hlavy, dokud nepřijede lékařská pomoc. Změnou polohy hlavy nebo šíje byste mohli zranění dítěte zhoršit. Má-li dítě některý z následujících příznaků těžkého poranění hlavy, přivolejte záchrannou službu:

 • Bezvědomí, která trvá déle než několik sekund, závratě, zmatenost nebo potíže s mluvením.
 • Žaludeční nevolnost nebo zvracení, které nepřecházejí.
 • Křeče.
 • Krev nebo čirá tekutina vytékající z uší, z nosu nebo z úst.
 • Rozsáhlé krvácení z rány na hlavě.
 • Nepravidelné dýchání.
 • Rozšířené zorničky nebo změna velikosti zorniček, problémy s viděním.
 • Ochablost nebo necitlivost horních nebo dolních končetin, vrávoravá chůze.
 • Jakýkoli příznak - bolest hlavy, žaludeční nevolnost, podrážděnost nebo ospalost - které se zhoršují.

Kdykoli utrpí dítě poranění hlavy, měli byste mít podezření na poranění šíje, které může poškodit míchu. V žádném případě s dítětem nehýbejte, ani neměňte polohu jeho hlavy. Má-li dítě některý z následujících příznaků poranění šíje, volejte ihned záchrannou službu.

 • Ztuhlá šíje.
 • Neschopnost pohybu nebo ztráta pohybu některé části těla.
 • Brnění nebo změna citu v některé části těla, zejména v pažích nebo v nohou.

První pomoc u menšího poranění hlavy

Menší poranění hlavy mohou způsobit několikasekundovou ztrátu vědomí, bolest hlavy, okamžitou zmatenost, zdvojené vidění, bouli na hlavě nebo závratě přetrvávající hodinu nebo dvě. Po menším zranění hlavy by mělo být dítě schopno pohybovat nezraněnými částmi těla a odpovídat na jednoduché otázky - například „Jak se jmenuješ?". Nechte dítě v klidu ležet a poraďte se telefonicky s lékařem.

 • Má-li dítě ve vlasové části hlavy malou ránu, opatrně ji vyčistěte vodou a mýdlem. Pokud rána krvácí, zastavte krvácení přímým tlakem na ránu, pak ji překryjte sterilním obvazem nebo čistou látkou. Poraďte se telefonicky s lékařem, zda je nutné další ošetření.
 • Má-li dítě na hlavě bouli, přiložte na ni sáček s ledem ke zmírnění otoku. Těžký otok, který se silně zvětší během několika hodin, signalizuje frakturu lebky. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
 • Má-li dítě po poranění hlavy jen mírné příznaky, nekrvácí, ani nemá bolesti, pečlivě ho několik dní sledujte. Po zranění dítě během noci několikrát vzbuďte a všimnete-li si změny v jeho psychice, nebo když dítě zvrací, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email