První pomoc při poranění oka u dětí

7.8.2013

oko.jpg - kopie
oko.jpg - kopie
První pomoc při poranění oka u dětí zahrnuje okamžitý převoz do nemocnice. Pokud v oku uvízl nějaký předmět, například dřívko nebo kus skla, nepokoušejte se jej vyndat. Pokud v oku uvízne jen řasa nebo kousek nečistoty na bělmu nebo pod očními víčky, lze pomoci odplavením předmětu slzami, vypláchnutím oka vlažnou vodou nebo opatrně jej odstranit vlhkou čistou látkou.

První pomoc při poranění oka u dětí

Zrak může postihnout řada zranění způsobených například předmětem, který pronikl do oční bulvy, popálením chemikáliemi nebo přímým úderem do oka. Utrpí-li dítě jakékoli zranění oka, vyhledejte dětského lékaře nebo oftalmologa (specialista na nemoci očí).

Poranění oka předmětem

Uvízne-li dítěti v oku nějaký předmět, například dřívko nebo kousek skla, nepokoušejte se ho sami odstranit. Nechte dítě, aby si lehlo nebo sedlo, a překryjte mu lehce obě oči čistou látkou nebo tamponem gázy a lehce je převažte. Nevyvíjejte na oči žádný tlak. Pak dítě okamžitě odvezte do nemocnice.

Odstranění předmětu z povrchu oka

Uvízne-li dítěti řasa nebo kousek nečistoty na očním bělmu nebo pod očními víčky, zpravidla to můžete odstranit vlastními silami následujícím způsobem:

  1. Umyjte si ruce vodou a mýdlem. Jemně stáhněte dítěti horní oční víčko směrem dolů. Oko začne slzet a předmět se zpravidla sám vyplaví.
  2. Jestliže předmět v oku zůstává, vypláchněte oko vlažnou vodou.
  3. Nepomůže-li krok 2, stáhněte dolní oční víčko směrem dolů. Vidíte-li nečistotu, odstraňte ji opatrně vlhkou čistou látkou.
  4. Není-li předmět viditelný, řekněte dítěti, aby se podívalo směrem dolů, a opatrně a jemně obraťte horní víčko a podívejte se, zda předmět není v horní části oční bulvy. Je-li nečistota viditelná, jemně ji odstraňte vlhkou, čistou látkou. Nemůžete-li ji odstranit, vyhledejte lékaře.

Popáleniny očí chemikáliemi

Silné chemikálie - například čističe odpadů nebo bělicí látky - mohou dítěti oči trvale poškodit. Dostane-li se dítěti do očí nějaká silná chemikálie, okamžitě mu je vypláchněte slabým proudem tekoucí vody po dobu nejméně 15 minut. Dbejte, aby voda nebyla příliš teplá a abyste dokonale propláchli obě oči. Zavolejte lékaře pro další instrukce. Nedávejte dítěti do očí žádné léky a upozorněte ho, aby se očí nedotýkalo, ani si je nemnulo.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email