První pomoc při šoku u dětí

7.8.2013

prvni-pomoc-pri-soku.jpg - kopie
prvni-pomoc-pri-soku.jpg - kopie
První pomoc při šoku u dětí musí zahrnovat okamžité přivolání záchranné služby a v případě, že dítě nedýchá, provedení kardiopulmonální resuscitace nebo ošetření příčiny šoku, jako například krvácení. Šok může vyvolat také extrémní alergická reakce na léky, potraviny či bodnutí hmyzem a může ohrozit život dítěte.

První pomoc při šoku u dětí

Jestliže krvácení způsobí nedostatečné prokrvování orgánů a tkání, dojde k dramatickému poklesu krevního tlaku a k šoku. Příčinou šoku může být také ztráta tekutin zvracením nebo průjmem, popáleniny, infekce, těžké zranění a neschopnost srdce čerpat dostatečné množství krve. Těžce zraněné dítě potřebuje okamžité ošetření, které zabrání vzniku šoku. Známky šoku zahrnují:

  • Zmatenost, neklid, úzkost.
  • Bledou nebo promodralou, studenou lepkavou kůži.
  • Široce rozšířené zorničky.
  • Třes nebo ochablost horních a dolních končetin.
  • Velmi pomalé nebo naopak rychlé dýchání nebo rychlý pulz.
  • Extrémní malátnost.
  • Mdloby.

Máte-li u dítěte podezření na šok, zavolejte ihned záchrannou službu. Než lékařská pomoc dorazí, proveďte následující kroky:

  1. Přesvědčte se, že dítě dýchá. Pokud nedýchá, proveďte kardiopulmonální resuscitaci. Ošetřete příčinu šoku - například silné krvácení.
  2. Dítě uložte do polohy vleže; nehýbejte s ním, pokud ho není nutné přenést do bezpečí. Nemá-li poraněnou páteř, šíji nebo hlavu, zdvihněte mu dolní končetiny nad úroveň srdce. Má-li potíže s dýcháním, uložte ho do polohy pololeže. Zvrací-li, uložte ho na bok, aby mu zvratky nezablokovaly dýchací cesty.
  3. Uvolněte dítěti těsné oblečení a udržujte ho v teple pomocí přikrývek, nesmí se však přehřát. Přehřátím by došlo k odvodu krve z životně důležitých orgánů. Nedávejte mu nic pít pro případ, že by byla nutná operace. Zůstaňte u dítěte a pravidelně mu kontrolujte dýchání a pulz.

Anafylaktický šok

Anafylaktický šok je stav, který může ohrozit život dítěte a který je způsoben extrémní alergickou reakcí na léky, potraviny, kousnutí nebo bodnutí hmyzem. Příznaky zahrnují kašel a sípáni, potíže s dýcháním, otok, kopřivku nebo svědění na různých částech těla, zrudlý obličej, oteklé rty, jazyk a uši, žaludecní křeče, žaludeční nevolnost, zvracení, silný otok v místě bodnutí, závratě nebo bezvědomí. Má-li dítě některý z uvedených příznaků, okamžitě zavolejte lékaře. Má-li dítě potíže s dýcháním nebo ztrácí vědomí, zavolejte záchrannou službu nebo dítě okamžitě převezte do nejbližší nemocnice. Než přijede lékařská pomoc, položte dítě s dolními končetinami ve zvýšené poloze, aby mohla krev lépe proudit k srdci a do mozku. Některé děti s potvrzenou alergií na včelí žihadlo nebo na některé potraviny či léky u sebe nosí předepsanou odměřenou dávku adrenalinu proti anafylaktickému šoku. Jestliže lékař předepsal dítěti adrenalin, dejte mu injekci léku při prvních známkách anafylaktického šoku.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email