Reyeův syndrom u dětí

1.8.2013

reyuv-syndrom.jpg - kopie
reyuv-syndrom.jpg - kopie
Reyeův syndrom u dětí je vážné a život ohrožující onemocnění projevující se otokem mozku a jater po virové infekci. Asi 3 až 7 dní poté, co u dítěte propukne chřipka nebo jiná virová infekce, začne dítě silně zvracet, bolí ho hlava, je zmatené, neklidné a může trpět halucinacemi. V pozdějším stadiu nemoci se dostaví epileptické záchvaty, koma nebo zástava dechu vyvolaná nadměrným otokem a poškozením mozku. Dítě s příznaky Reyeova syndromu musí okamžitě do nemocnice. V některých případech se příznaky Reyeova syndromu zastaví a dítě se plně uzdraví během 10 dní, avšak někdy těžký záchvat nemoci vyvolá poškození mozku.

Reyeův syndrom u dětí

Reyeův syndrom je ojedinělá, život ohrožující porucha, která se projevuje otokem mozku a jater po virové infekci (zejména po chřipce), planých neštovicích nebo po infekci horních cest dýchacích (nosu a krku). Otok je příčinou různého stupně poranění jater a mozku. Nejčastěji postihuje děti ve věku 4 až 16 let, ale může se objevit u dětí každého věku. Děti onemocní Reyeovým syndromem nejčastěji v zimě, kdy jsou virové infekce velmi běžné. Nejméně ve třetině případů jsou postiženy děti, které měly plané neštovice. Výzkum prokázal souvislost mezi Reyeovým syndromem a užíváním aspirinu a dalších léků obsahujících salicyláty, jako jsou například léky užívané při virových infekcích. Dětem do 18 let věku nedávejte aspirin nebo výrobky obsahující aspirin, nahraďte je paracetamolem nebo ibuprofenem.

Příznaky Reyeova syndromu u dětí

Příznaky mohou být lehké až život ohrožující. Asi 3 až 7 dní poté, co dítě onemocní chřipkou, planými neštovicemi nebo jiným typem virové infekce, začne dítě silně zvracet. V průběhu dalších 3 hodin až 3 dnů zvracení obvykle pokračuje a zhoršuje se, přidá se bolest hlavy. Postupně se objeví známky encefalopatie (abnormální funkce mozku), které zahrnují záchvaty strnulého zírání, zmatenost, ztrátu paměti, dezorientaci, nezřetelnou řeč, neklid, závratě, halucinace nebo náhlé výbuchy agresivního chování. Dítě také mívá rychlý srdeční tep a rychle, zhluboka dýchá. V pozdějším stadiu nemoci se dostaví epileptické záchvaty, koma nebo zástava dechu vyvolaná nadměrným otokem a poškozením mozku.

Diagnóza

Má-li dítě příznaky Reyeova syndromu, okamžitě ho odvezte do nemocnice. Lékař mu nechá provést krevní testy, aby zjistil hladinu krevního cukru a koncentraci některých jaterních enzymů v krvi. Zjistí, zda nemá dítě zvětšená játra. Na základě výsledku biopsie jater určí rozsah jejich poškození. Nutný je také elektroencefalogram ke zjištění nezvyklých mozkových vln; lumbální punkce pomůže vyloučit jiné nemoci. Pomocí počítačové tomografie a magnetické resonance je možné určit rozsah otoku mozku.

Léčba Reyeova syndromu u dětí

Dítě musí být hospitalizováno i v případě, že jde o lehký případ Reyeova syndromu. Lékař mu nitrožilně nahradí tekutiny, které ztratilo zvracením. Reyeův syndrom nelze léčit, je však možné implantovat do mozku monitory, které sledující tlak, a pomocí léků sledovat a kontrolovat otok mozku. Dítě obvykle potřebuje krevní transfuzi nebo dialýzu ledvin. Je připojeno na ventilátor (mechanický dýchací přístroj), který pomáhá regulovat tlak v mozku a rychlost dýchání. Vyhlídky na uzdravení závisí na závažnosti onemocnění. V některých případech se příznaky syndromu zastaví a dítě se plně uzdraví během 5 až 10 dní. V jiných případech dítě přežije těžký záchvat nemoci, avšak za cenu poškození mozku. Úmrtnost na Reyeův syndrom bývala vysoká, ale výrazně poklesla díky včasné léčbě a lepším léčebným metodám.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email