Testy a screeningová vyšetření u dětí

15.8.2013

testy-a-screeningova-vysetreni.jpg - kopie
testy-a-screeningova-vysetreni.jpg - kopie
Ke sledování zdravotního stavu dětí se užívá řady testů, kterým lze odhalit řadu odchylek. Mezi nejčastější patří měření krevního tlaku, tuberkulinová zkouška k vyloučení tuberkulózy, či vyšetření na skoliózu. K rutinním vyšetřením dítěte patří i rozbor krve a moči.

Testy a screeningová vyšetření u dětí

Lékaři sledují zdraví dětí pomocí rutinních screeningových testů. Řada vážných nemocí, například otrava olovem nebo vysoký krevní tlak nemá žádné rané příznaky. Rutinní testy pomáhají k jejich zjištění ještě dříve, než se příznaky objeví, a umožňují tak včasné zahájení léčby.

Měření krevního tlaku

Krevní tlak je síla, která vzniká v krevním toku, když srdce čerpá krev do cév. Měření krevního tlaku ukazuje, jak velkou silou působí obíhající krev na cévní stěny. Lékař měří dětem tlak stejným způsobem jako dospělým pomocí nafukovací manžety a stetoskopu.

Normální krevní tlak u dětí

Normální hodnota krevního tlaku dítěte se může pohybovat ve velkém rozsahu. (Údaje jsou uvedeny v mmHg - milimetrech rtuťového sloupce.) Při měření krevní tlaku se odečítají dvě hodnoty. První, vyšší, číslo se nazývá systolický tlak; zobrazuje tlak v krevních cévách, když srdce čerpá krev. Druhé číslo, diastolický tlak, vyjadřuje tlak v cévách, když srdce odpočívá mezi dvěma údery. Čím obtížněji krev protéká, tím vyšší jsou obě čísla.

Věk Průměrný krevní tlak dívek Horní hranice u dívek Průměrný krevní tlak chlapců Horní hranice u chlapců
2 90/56 110/74 92/56 110/72
4 92/56 114/74 94/56 112/72
6 96/58 116/74 96/58 116/74
8 100/60 118/76 100/60 118/76
10 102/62 122/80 102/62 122/78
12 108/62 126/82 108/64 126/82
14 112/68 130/86 112/64 130/82
16 112/68 132/86 118/68 136/86
18 114/66 132/86 122/70 140/88

Lékař porovná naměřené hodnoty krevní tlaku vašeho dítěte s tabulkou normálního krevního tlaku pro děti podobného věku a stejného pohlaví. Normální hodnota krevního tlaku u dětí se může pohybovat ve velkém rozsahu.

Od 3. roku se krevní tlak měří dětem při každé roční prohlídce, neboť vysoký krevní tlak může signalizovat vážnou nemoc, kterou je třeba léčit, například onemocnění ledvin, srdeční onemocnění nebo poruchy štítné žlázy. Zjistí-li lékař u vašeho dítěte vysoký krevní tlak, vyhodnotí ho, aby vyloučil možné poruchy a doporučil léčbu. Jakmile se příčina vysokého krevního tlaku začne léčit, ve většině případů se tlak vrátí k normální hodnotě. Vysokým tlakem jsou v průběhu života ohroženy děti s nadváhou, proto zjistí-li lékař u vašeho dítěte vysoký krevní tlak a nadváhu, doporučí mu program snižování váhy a tělesný pohyb.

Vyšetření na skoliózu

Skolióza je stav, kdy se páteř vychyluje buď na levou, nebo na pravou stranu těla. Skolióza může být vrozená, nebo se může vyvinout během růstu dítěte. Okamžitá léčba může zabránit těžkému vychýlení nebo komplikacím, například plicnímu nebo srdečnímu onemocnění. Počínaje 3. rokem věku se při každé pravidelné prohlídce provádí vyšetření na dva nejběžnější druhy skoliózy - juvenilní a adolescentní.

Při vyšetření lékař prohlédne dítěti záda a páteř a zhodnotí držení těla, dítě při tom stojí a pomalu se předklání. Lékař vyšetří krční a bederní páteř, aby zjistil, zda ramena, lopatky, kyčle, linie pasu, záhyby pod hýžděmi a podkolení jsou na obou stranách těla v jedné ose. Zkontroluje rovněž, zda svěšené paže dítěte jsou na každé straně stejně vzdáleny od trupu.

Tuberkulinová zkouška

Tuberkulóza (tbc) je vysoce nakažlivá bakteriální infekce dýchacího ústrojí. Není-li léčena antibiotiky, může trvat dlouho a může ohrozit život nemocného.

U převážné většiny dětí je jen velmi malé nebezpečí nákazy tbc, avšak některé státy nebo školy vyžadují časté testování na tbc. Je-li vaše dítě v kontaktu s imigranty, kteří nedávno přišli ze zemí s vysokým výskytem tbc, s osobami nakaženými HIV (virus lidského imunodeficitu), s bezdomovci nebo s pacienty sanatorií, měli byste se poradit s lékařem, jak často by mělo být dítě testováno na tbc.

Při tuberkulinové zkoušce vstříkne lékař nebo sestra malé množství bílkoviny získané z tuberkulózní bakterie pod kůži na vnitřní straně paže dítěte. Reakce projevující se otokem a zarudnutím značí, že dítě bylo vystaveno nebo infikováno bakterií. Pozitivní reakce vyžaduje důkladnou prohlídku a rentgen hrudníku, aby bylo možné určit vhodnou léčbu.

Krevní obraz

Změny v krevních hodnotách jsou známkou nemoci. Aby lékař zjistil, zda nedošlo k takovým změnám, odebere dítěti krev z ruky nebo z prstu a pošle ji k rozboru.

Celkový krevní obraz

Celkový krevní obraz měří hlavní složky krve zahrnující červené a bílé krvinky a krevní destičky. Lze jím zjistit takové poruchy, jako je například anémie nebo infekce.

Test na hemoglobin a hematokrit

Hemoglobinovým testem se měří hladina na železo bohatého hemoglobinu v krvi dítěte. Hemoglobin zásobuje kyslíkem všechny tělesné tkáně. Testem na hematokrit se zjišťuje v krvi procento červených krvinek, buněk, které obsahují hemoglobin. Jeden z těchto testů se používá při vyšetření na anémii. Dětem se obvykle dělá test na hematokrit nebo hemoglobin do 1 roku věku a pak periodicky během dětství a dospívání.

Vyšetření hladiny cholesterolu

Testem na cholesterol se zjišťuje hladina tuků v krvi. Celková hladina cholesterolu se používá jako ukazatel rizika srdečního onemocnění. Někteří lékaři doporučují, aby se testy na cholesterol prováděly u všech dětí v 6 letech a následný test v 8 letech; jiní doporučují provádět toto vyšetření pouze u ohrožených dětí. Lékaři mohou doporučit vyšetření hladiny cholesterolu u dětí starších 2 let, u kterých byly zjištěny následující dědičné rizikové faktory srdečního onemocnění:

  • Některý z rodičů s hladinou cholesterolu vyšší než 6,0 mmol/l.
  • V rodinné anamnéze srdeční onemocnění v raném věku (rodič, prarodič, teta nebo strýc, kteří měli srdeční infarkt nebo příznaky srdečního onemocnění před 55. rokem věku).

Co ukazuje cholesterolový test?

Při vyšetření hladiny cholesterolu se měří různé druhy tuků v krvi - jak škodlivé, tak užitečné. Lipoproteiny o nízké hustotě (LDL) jsou „zlý" cholesterol, který je příčinou ukládání tuků v cévních stěnách, což zvyšuje nebezpečí srdečního onemocnění. Lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL) jsou „dobrý" cholesterol, který zbavuje cévy tuků a tak snižuje nebezpečí srdečního onemocnění. Následující tabulka zobrazuje, jak lékaři interpretují hladiny cholesterolu u dětí mezi druhým a osmnáctým rokem života. Vzájemný vztah těchto čísel rovněž ukazuje riziko vzniku srdečního onemocnění. Lékař s vámi podrobně prohovoří případný důležitý nález.

Hladina mmol/l Budoucí riziko srdečního onemocnění

Celkový cholesterol

Méně než 4,5

4,5-5,5

5,5 a vyšší

                         

nízké

hraniční hodnota

vysoké

Lipoproteiny o nízké hustotě

Méně než 2,7

2,7-3,2

3,2 a vyšší

                         

nízké

hraniční hodnota

vysoké


Lipoproteiny o vysoké hustotě

Méně než 0,8

0,8-1,2

1,2 a vyšší

                         

nízké

hraniční hodnota

vysoké

Promluvte si se svým lékařem o těchto rizikových faktorech, aby mohl rozhodnout, zda bude nutné vašemu dítěti kontrolovat hladinu cholesterolu. Testy by měly být prováděny u dětí, které mají vysoký krevní tlak, kouří, mají nadváhu nebo jedí stravu s vysokým obsahem nasycených tuků (tmavé maso, máslo, sýry, plnotučné mléko a další plnotučné mléčné výrobky).

Vyšetření na obsah olova

Ukládání olova v krevním řečišti může způsobit opoždění fyzického a mentálního vývoje dítěte. Vyšetření dětí na olovo se doporučuje v 6 měsících a v 6 letech - nejčastěji v závislosti na rizikových faktorech dítěte. Rada škol vyžaduje toto vyšetření od dětí před nástupem do školy. Olovo je škodlivé v každém množství, ovšem čím větší množství je ho obsaženo v krevním řečišti, tím větší je poškození. Obsah olova se měří v jednotkách zvaných mikrogramy na decilitr (ug/dl); hladiny olova v krvi se posuzují takto:

  • Méně než 10 ug/dl. Tyto hladiny jsou považovány za relativně neškodné.
  • 10 až 19 ug/dl. Tyto hladiny naznačují, že dítě je vystaveno mírnému působení olova. Lékař se bude vyptávat na potenciální zdroje olova v domě. Nevyskytuje se tam poškozený nátěr? Neprochází dům přestavbou? Lékař test zopakuje za dva až tři měsíce.
  • 20 až 39 ug/dl. Tyto hladiny vyžadují léčbu, zdroj olova musí být odstraněn z prostředí, kde dítě žije.
  • 40 ug/dl a vyšší. Tyto hladiny vyžadují léčbu, kterou se odstraní olovo z krve.

Rozbor moči

Rozbor moči zahrnuje řadu testů prováděných na vzorku dětské moči, které mají určit potenciálně nebezpečné stavy, jako je například infekce močového ústrojí, ledvinová porucha nebo cukrovka. Pomocí testů se rovněž zjišťuje normální funkce ledvin. V ordinaci můžete dítěti pomoci s odběrem vzorku moči. Pomocí proužku papíru, který se ponoří do moči, se zjišťuje přítomnost určitých látek, například bílkoviny, bílých krvinek, krve, cukru nebo jiných prvků. Lékař nebo laborant rovněž zkontrolují fyzikální vlastnosti moči, to znamená barvu, zakalení a koncentraci. Není-li toto vyšetření v pořádku, provede se důkladnější vyšetření vzorku moči pod mikroskopem. Na základě výsledků pak lékař rozhodne, jaká léčba bude pro vaše dítě vhodná.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email