Ušní infekce u dětí

1.8.2013

usni-infekce-2.jpg - kopie
usni-infekce-2.jpg - kopie
Ušní infekce u dětí, spolu se zánětem horních cest dýchacích, patří mezi nejběžnější dětské nemoci. Mezi příznaky ušní infekce patří bolest, horečka, výtok z ucha, potíže se sluchem a závratě nebo zvonění v uších. Pokud vaše dítě trpí ušní infekcí, lékař obvykle doporučí užívání antibiotik, léky na zmírnění bolesti, obklady či chirurgický výkon zvaný tympanostomie.

Ušní infekce u dětí

Ušní infekce patří po zánětu horních cest dýchacích k nejběžnějším dětským nemocem. Ve 3 letech měly 4 z 5 dětí alespoň jednou ušní infekci, která se ve většině případů zvládla pomocí antibiotik. Ušní infekce se nejčastěji vyskytují u dětí ve věku 6 měsíců až 1 roku. Později se objevují stále méně častěji a ustávají, když dítě dosáhne přibližně 5 let věku. Některé děti postihují ušní infekce častěji a i když jsou léčeny, vedou v řadě případů ke komplikacím - jako je například nedoslýchavost. Ta může v době, kdy se dítě učí mluvit, způsobit opožděný vývoj řeči.

Jak se vyvíjí ušní infekce?

Dětské ucho tvoří tří hlavní části - vnější, střední a vnitřní ucho. Trubice zvaná Eustachova spojuje střední ucho se zadní částí hrdla a nosu dítěte. Když má dítě v nose nebo v hrdle infekci, je nachlazené nebo má alergii, Eustachova trubice se zablokuje a ve středním uchu se začne hromadit tekutina (tmavá oblast). Eustachova trubice u dětí je náchylnější k zablokování, neboť je kratší a vodorovnější než u dospělých, odtok tekutiny je tedy obtížnější. Tekutina hromadící se ve středním uchu se může infikovat bakterií nebo v ojedinělých případech virem, což vyvolá zduření ušního bubínku a ucho začne bolet. Tento typ ušní infekce se nazývá otitis media, což znamená zánět středního ucha.

Je vaše dítě ohroženo?

Nebezpečí ušní infekce mohou zvýšit následující faktory:

 • Pobyt v dětských zařízeních, kdy je dítě vystaveno zvýšenou měrou choroboplodným zárodkům jiných dětí a které je příčinou častějších infekcí horních cest dýchacích.
 • Pobyt ve společnosti lidí, kteří kouří, neboť pasivní kouření zvyšuje nebezpečí infekcí dýchacích cest a zánětů v dýchacím ústrojí.
 • Předchozí ušní infekce, zejména v 1. roce věku.
 • Časté ušní infekce v rodinné anamnéze (u sourozenců nebo u rodičů).
 • Umělá výživa místo mateřského mléka, které poskytuje určitou zvýšenou imunitu vůči ušním infekcím. Dítě krmené z lahve leží při krmení na zádech, mléko mu pak stéká do hrdla, kde může dojít k zablokování odtoku tekutin z Eustachovy trubice, která spojuje hrdlo a ucho dítěte.
 • Z neznámých důvodů trpí ušními infekcemi více chlapci než dívky.
 • Rozštěp patra, deformace lebky nebo hrdla a Downův syndrom - u všech těchto poruch dochází k deformaci Eustachovy trubice.
 • Imunitní systém oslabený nějakou dědičnou nebo vrozenou vadou, léky potlačujícími imunitní systém nebo některými nemocemi - například AIDS.


Některé z uvedených rizikových faktorů lze omezit například tím, že budete dítě kojit, při krmení z lahve bude dítě sedět, nedopustíte, aby přišlo do styku s tabákovým kouřem, a budete ho chránit před zánětem horních cest dýchacích nebo jiných infekcí dýchacích cest tím, že mu budete udržovat obličej a ruce v čistotě.

Příznaky ušní infekce

Je důležité, abyste uměli rozpoznat příznaky ušní infekce, a zajistit dítěti rychle lékařské ošetření. Lékař rozhodne, zda máte dítě přivést a jaký druh léčby bude potřebovat. Ihned zavolejte lékaře, když zjistíte následující příznaky:

 • Bolest - malé dítě se obvykle tahá za ucho nebo je
 nervózní a rozmrzelé, zejména během jídla nebo 
v noci.
 • Horečka - teplota v rozmezí 38 až 40 °C.
 • Výtok z ucha - žlutý nebo bílý výtok z ucha, může
 být s příměsí krve nebo páchnoucí.
 • Potíže se sluchem - tekutina hromadící se ve středním uchu narušuje přenos zvuku do mozku. Jestliže v uchu zůstane, může nedoslýchavost přetrvávat i po odeznění infekce.
 • Závratě nebo zvonění v uších - starší děti mohou 
pociťovat závratě nebo zvonění v uších.
 • Známky prozrazující bolest v uchu - malé dítě vám obvykle není schopné říci, že ho bolí ucho, prozradí vám to některé známky - dítě se dotýká bolavého ucha, je nervóznější a podrážděnější než obvykle.

Léčba ušní infekce

Jakmile zjistíte u dítěte příznaky ušní infekce, vyhledejte lékaře. Předejdete tak možným problémům - například nedoslýchavosti. Jestliže lékař zjistí ušní infekci, obvykle doporučí některý z následujících léčebných postupů:

 • Antibiotika ničící bakterie, které jsou zpravidla příčinou ušních infekcí. Předepíše-li vám lékař anti
biotika, dodržujte přesně jeho instrukce a dbejte, aby dítě využívalo celou dávku. Jinak
některé bakterie přežijí a vyvolají další infekcí. Nepoužívejte volně prodejné léky na zánět horních
cest dýchacích (dekongestanty nebo antihistaminika), na ušní infekce nepůsobí.
 • Léky na zmírnění bolesti, například paracetamol nebo ibuprofen, zmírní bolest a nepříjemné pocity. Nikdy nedávejte dítěti aspirin, neboť může vyvolat život ohrožující Reyeův syndrom.
 • Bolest zmírní rovněž teplé, vlhké obklady přikládané na postižené ucho. Dětem do 12 let nedávejte 
obklady, když spí, mohly by se dusit.

Co dělat, když dítě trpí častými ušními infekcemi?

Dětem, které mají ušní infekce více než třikrát během půl roku, předepíše lékař nízkou dávku antibiotik, kterou užívají denně po dobu 1 až 6 měsíců. Tato léčba však představuje určité riziko, neboť může dojít k růstu bakterií odolných vůči antibiotikům. Lékař by vás měl seznámit s nebezpečím a přínosem tohoto způsobu léčby.
Přetrvávající nebo recidivující ušní infekce je možné léčit chirurgickým výkonem zvaným tympanostomie, při kterém se do ušního bubínku zavedou tenké trubičky, kterými se odvádí tekutina ze středního ucha. Jako každá operace i tympanostomie přináší určitá rizika. Kromě rizika plynoucího z celkové anestezie hrozí, že v ušním bubínku zůstanou po trubičkách jizvy nebo otvory.

Jak se zavedou trubičky do ucha dítěte?

V ušním bubínku se provede malý řez, kterým se odsaje tekutina ze středního ucha. Do řezu se pak zavede malá plastová trubička, která se tam ponechá 6 až 18 měsíců, pak sama odpadne nebojí odstraní lékař.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.




Email