Zneužívání alkoholu a drog u dětí

1.8.2013

zneuzivani-alkoholu-a-drog-u-deti.jpg - kopie
zneuzivani-alkoholu-a-drog-u-deti.jpg - kopie
Zneužívání alkoholu a drog u dětí vede k fyzickým, psychickým a společenským problémům s chováním. Toto nadměrné užívání alkoholu a drog se vyskytuje především u dospívající mládeže a může vyvolat vážné zdravotní problémy. Příznaky zneužívání alkoholu a drog se projeví řadou příznaků v závislosti na užívané látce, například krví podlité oči, rozšířené nebo zúžené zorničky, halucinace, zmatenost, hubnutí či potíže se spánkem.

Zneužívání alkoholu a drog u dětí

Zneužívání alkoholu a drog znamená nadměrné užívání nebo zneužívání alkoholu a jiných drog v takové míře, že to má za následek fyzické, psychické a společenské problémy s chováním. K požívání alkoholu a drog vedou děti a dospívající mládež nejrůznější důvody; tlak vrstevníků, zvědavost, únik, vzpoura proti autoritě nebo změny nálady. Drogy a alkohol vyvolávají fyzickou a citovou závislost, vážné zdravotní problémy a mohou mít dokonce za následek smrt. Větší pravděpodobnost vzniku závislosti na alkoholu nebo na drogách hrozí dětem vyrůstajícím v rodinách, kde se zneužívání alkoholu nebo drog vyskytuje, dětem, které mají pocit, že nestačí svým vrstevníkům, dětem, které jsou vzdorovité, agresivní nebo impulzivní, dětem, jejichž rodiče se neustále hádají, jsou často pryč z domova, nebo jsou příliš přísní či naopak příliš shovívaví, dále dětem, které byly sexuálně zneužívané nebo začaly sexuálně žít příliš brzy, dětem, které mají nízkou sebedůvěru nebo mají kamarády, kteří jsou na alkoholu nebo na drogách závislí.

Zneužívané látky

Děti na středních školách někdy inhalují různé chemické látky, aby se dostaly do „nálady", neboť tyto látky jsou legální a lze je snadno získat. K takovým běžně používaným látkám patří modelářské lepidlo, lak na vlasy v aerosolových obalech, benzin, tekuté čisticí prostředky nebo ředidla. Inhalační látky a alkohol jsou známé jako „vstupní" drogy; jejich prostřednictvím se dítě naučí, jak se dostat do „nálady" a přivedou je k užívání takových drog, jako je marihuana, kokain, amfetaminy, barbituráty, heroin nebo LSD.

Příznaky zneužívání  alkoholu a drog u dětí

Zneužívání drog a alkoholu se projeví řadou známek a příznaků v závislosti na užívané látce. K častým příznakům patří krví podlité oči, rozšířené nebo zúžené zorničky, dezorientace, zmatenost, úbytek na váze, halucinace, závratě, potíže se spánkem, nepravidelný srdeční tep nebo zrychlené dýchání. Zneužívání alkoholu a drog může rovněž zbrzdit nebo zcela zastavit fyzický a mentální vývoj dětí a adolescentů. Zneužívání chemických látek vede k dalším typům rizikového chování - například k porušování dopravních předpisů, ke zraněním způsobeným druhým osobám a pohlavní styk bez patřičné ochrany proti sexuálně přenosným nemocem nebo otěhotnění. U dětí se to projevuje špatným prospěchem ve škole a získáváním peněz na drogy různými kriminálními činy - například krádežemi.

Diagnóza a léčba zneužívání alkoholu a drog u dětí

Jakmile zjistíte u svého dítěte jakékoli známky zneužívání drog nebo alkoholu, požádejte o pomoc dětského lékaře nebo se obraťte na protidrogovou poradnu. Čím dříve vyhledáte pomoc, tím větší šanci má dítě na vyléčení. Všimnete-li si těchto příznaků u kamarádů svého dítěte, promluvte si s ním, zda už nezkusilo drogy nebo alkohol. Jestliže začne mít vaše dítě závratě, je zmatené, má halucinace, potíže s dýcháním a nepravidelný srdeční tep nebo upadne do bezvědomí, okamžitě ho dopravte na pohotovost.

Stane-li se dítě závislým na drogách nebo alkoholu, bude nutné, aby se zapojilo do speciálního programu pro drogovou nebo alkoholovou závislost, který organizují nemocnice nebo centra pro drogovou závislost. Děti jsou obvykle léčeny ambulantně, pokud však tato léčba selže, je nutná hospitalizace nebo pobyt v léčebném středisku. Většina ambulantních programů zahrnuje skupinovou terapii s dalšími dětmi a mladistvými. Někdy je nutná také rodinná terapie, která pomůže zjistit příčiny závislosti. Uzdravování bývá pomalý a bolestivý proces, jehož průběh závisí na míře závislosti dítěte. Recidiva je možná. V průběhu léčby bude dítě potřebovat neustálou podporu a povzbuzování..

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email