Albumin

27.7.2012 , Ondřej Komín

albumin.jpg - kopie
albumin.jpg - kopie
Albumin je nejdůležitější bílkovinou krevní plazmy. Albumin v plazmě hraje celou řadu zásadních rolí - transportuje různé látky, udržuje tzv. onkotický tlak., atd. Albumin vzniká v játrech, jeho vyšetření tak mimo jiné ukazuje na to, jak dobře či špatně naše játra fungují...

Albumin

Krev hraje v lidském organismu velmi důležité role, mezi které patří mimo jiné výživa a transport kyslíku ke tkáním, odstranění zplodin metabolismu a vzájemná komunikace jednotlivých buněk. Krev můžeme rozdělit na dvě části. První jsou krevní buňky – červené krvinky, bílé krvinkykrevní destičky, druhou je tekutina bohatá hlavně na bílkoviny – krevní plazma. Nejčastější bílkovinou krevní plazmy je albumin. Jako většina krevních bílkovin vzniká v játrech. O důležitosti albuminu pro člověka svědčí i to, že tvoří čtvrtinu celkové tvorby bílkovin v játrech. Je tedy pochopitelné, že množství albuminu v krvi se snižuje v souvislosti s jaterními chorobami, podvýživou nebo při poruše ledvin, kdy dochází k jeho úniku do moče. Lékař potřebuje znát množství albuminu, aby mohl tyto diagnózy potvrdit nebo vyloučit, případně sledovat vývoj choroby.

Albumin a jeho funkce

Albumin je nejpočetnější bílkovinou krevní plazmy, skládá se z jednoho peptidového řetězce a jeho molekula je ve srovnání s jinými krevními bílkovinami celkem malá. Početní zastoupení albuminu však naznačuje, že se jedná o důležitou složku krve. Molekula albuminu má totiž schopnost vázat k sobě vodu. To zní sice celkem nepodstatně, ale význam tohoto jevu je zásadní. V tepně, cévě vedoucí okysličenou krev ke tkáním, je totiž tlak větší než tlak ve tkáni, a proto by docházelo k nadměrnému filtrování vody ven z cévy a vznikaly by otoky. Zjednodušeně lze tedy říci, že albumin udržuje, společně s dalšími bílkovinami, krev v cévách. Další důležitou vlastností albuminu je transport látek, které jsou jinak ve vodě nerozpustné. Po vazbě na albumin jsou látky transportovány krví do místa potřeby. Tímto způsobem jsou transportovány mastné kyseliny, hormony, vitamín, bilirubin, zinek, hořčík, vápník a další látky. Při extrémním nedostatku živin, hlavně bílkovin, může tělu krevní albumin posloužit jako nouzový zdroj, i když s kritickými důsledky. Pro vyšetření na albumin potřebuje lékař vzorek krve, který Vám jednoduše a praktický bezbolestně odebere sestra tenkým vpichem do loketní žíly.

Albumin a odchylky v jeho hladině

Naměřené hodnoty mohou být zcela v pořádku, mohou být vyšší (hyperalbuminémie), nebo nižší (hypoalbuminémie). Se zvýšenou hladinou albuminu se setkáváme při dehydrataci, kdy dojde ke snížení objemu krve a albumin je tedy relativně v nadbytku. Hypoalbuminemie (snížená hladina albuminu) má bohužel více možných příčin:

 

  • jaterní onemocnění, kdy vázne tvorba albuminu (jaterní cirhóza, hepatitidy a další)
  • onemocnění ledvin, kdy dochází k poruše filtrace krve a albumin může unikat volně do moče (což znamená jeho ztrátu)
  • při chronických zánětech střev nebo jiných částí trávic trubice
  • přechodně při akutním zánětu, kdy jsou na jeho úkor tvořeny bílkoviny aktivně se zánětu účastnící
  • při podvýživě

 

Hodnota albuminu  35-55 g/L

Albumin a shrnutí

Stanovení hladiny albuminu je zcela běžné vyšetření, které se provádí při každém vyšetření krve, kdy je kromě albuminu stanovováno i mnoho dalších krevních látek. Je téměř bezbolestné a rutinní, ale přesto může poukázat na funkční stav jater a ledvin, potažmo trávicího traktu.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email