Dárcovství embryí

15.4.2012 , Michaela Knollová

darcovstvi-embryi.jpg - kopie
darcovstvi-embryi.jpg - kopie
Dárcovství embryií je metodou asistované reprodukce, která se používá u párů, kde jsou neplodní oba partneři. Pár si vybírá mezi hledáním dárce a dárkyně nebo použitím embrya z kryobanky, tzn. zmraženého embrya vzniklého při metodách asistované reprodukce jiného páru. Procento přežití embryí po rozmražení však není stoprocentní. Dárcovství embryí je anonymní a klienti si vybírají embrya podle charakteristik dárkyně vajíčka a dárce spermatu, tak aby jim byli co nejvíce podobní.

Dárcovství embryí

Dárcovství embryí neboli zárodků je jednou z metod asistované reprodukce. Embryo vznikne spojením vajíčka dárkyně se spermií dárce. Pár si může vybrat mezi hledáním dárce a dárkyně nebo použitím embrya uchovaného v kryobance. V kryobance se uchovávají zmražená embrya, která vznikla při metodách asistované reprodukce u jiných párů. V případě, že páry nevyužily všechna svá embrya, mohly se rozhodnout pro zmražení těchto embryí a nabídnutí je jiným párům. K tomuto postupu jsou nutné podepsané informované souhlasy obou partnerů, kteří poskytují svá embrya. Bohužel není 100% jistota, že embrya rozmrazení přežijí. Procento přežití je však vysoké, pohybuje se mezi 85% a 90%. Dárcovství embryí je anonymní a klienti si vybírají embrya podle charakteristik dárkyně vajíčka a dárce spermatu. Snahou je vždy to, aby dárci byli co nejvíce podobní příjemcům. Druhou možností je vybrat si odděleně dárkyni i dárce. Dárci i dárkyně jsou vybírání podle velmi přísných měřítek, kde je zohledňován zdravotní stav, testují se genetické vady a infekční nemoci jako HIV, syfilis nebo žloutenka typu B a C. Vybraná vajíčka se nechají oplodnit spermatem vhodného dárce v laboratorních podmínkách. Výsledkem obou postupů jsou živá embrya. Ta se testují, abychom se ujistili, že zde nedošlo k žádné genetické vadě. Pokud jsou embrya vyhodnocena jako zdravá, může se přistoupit k jejich vložení do dělohy. Podmínkou ale je, aby byli neplodní oba partneři, protože jinak jsou jim doporučovány jiné metody asistované reprodukce

Početí

Vznik nového života je fascinující, ale velmi složitý děj. K tomu, aby vznikl nový život, je zapotřebí souhra mnoha systémů jak v těle muže, tak v těle ženy. Nutnou podmínkou toho, aby pár mohl počít dítě přirozenou cestou je, aby se pohlavní buňky každého z partnerů vyvinuly naprosto správně a také aby tělo ženy bylo hormonálně schopno zajistit přežití, vývoj a růst embrya. U muže je nejdůležitější správný vývoj spermií v semenných kanálcích varlete. U ženy je podstatné správné dozrávání a uvolnění vajíčka během ovulačního cyklu, také průchodnost vejcovodů a připravenost dělohy pro přijetí oplozeného vajíčka. Všechny tyto procesy jsou řízeny složitou sítí hormonů, které se navzájem ovlivňují a tím bezchybně řídí každý krok vyzrávání a uvolňování jak spermií, tak vajíček.

Neplodnost

Pokud při procesu vzniku nového života dojde k chybě, dochází k poruchám plodnosti. Příčin neplodnosti je mnoho. Od genetické zátěže jednoho, nebo obou partnerů, různých onemocnění, hormonální poruchy, poruchy činnosti vaječníků, ve kterých se tvoří vajíčka, neprůchodnosti vejcovodů, anatomických abnormalit dělohy, poruchy imunitního systému, poruchy tvorby spermií, poruchy erekce a ejakulace, až po špatný životní styl. Léčba neplodnosti závisí na její příčině. Pokud léčebné metody selžou, přistupuje se k metodám asistované reprodukce.

Podmínky pro dárcovství embryí

Dárkyně, dárci a příjemci musí vždy projít důkladným vyšetřením zdravotního stavu, fyzikálním, genetickým, endokrinologickým a gynekologickým. Vždy se provádí i vyšetření na sexuálně přenosné choroby. Požadavky na dárkyni jsou věk 18-35 let, dobrovolnost a dobrý zdravotní stav. U dárců je požadovaný věk taktéž 18-35 let společně s dobrým zdravotním stavem a kvalitou darovaného vzorku. Dárcovství embryí je v České republice přísně anonymní. Požadavky na příjemkyni jsou věk do 47let, dobrý zdravotní stav umožňující těhotenství a negativní test HIV. Všichni zúčastnění musí podepsat informovaný souhlas s darováním embryí se závazkem dodržení anonymity.

Průběh dárcovství embryí

Aby se embryo v děloze bylo schopné uchytit a přežít, je nutné pacientku na celý zákrok dobře připravit. Sliznice v děloze musí dostatečně narůst, aby se v ní embryo mohlo zahnízdit. Proto jsou pacientkám podávány estrogeny, pohlavní hormony, které nárůst sliznice zajistí. Podávají se s časovým předstihem 10 až 50 dnů. Když se začne schylovat k přenosu embrya do dělohy, začne pacientka užívat progesteron. To je další pohlavní hormon, jehož funkcí je udržet těhotenství. K vložení embrya do dělohy dochází v tzv. Implantačním okénku. To je časový interval mezi 2. a 6. dnem podávání progesteronu. Po vložení embrya do dělohy musí pacientka dodržovat klid na lůžku. Uchycení embrya je sledováno ultrazvukem a také podle hladiny těhotenského hormonu HCG neboli lidský choriový gonadotropin..

 

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email