Darování plazmy

7.4.2012 , Kamila Burdová

darovani-plasmy.jpg - kopie
darovani-plasmy.jpg - kopie
Krevní plazma je životně důležitá tekutina, které se lidem v některých kritických situacích bohužel nedostává. Darování krevní plazmy slouží k jejímu získání z krve dárce. Darování krevní plazmy probíhá tak, že se dárci odebere krev, a ta se buď později zpracuje, nebo se od ní rovnou odseparuje plazma a krvinky se vrátí zpět do oběhu dárce.

Darování krevní plazmy

Krevní plazma je žlutavý roztok vody a v ní rozpuštěných látek a představuje tekutou složku krve bez krevních buněk. Darovaná krevní plazma se podává pacientům při vážných poruchách krevního srážení, při poruchách imunity nebo při nezvladatelných otocích. V České republice je možné darovat krevní plazmu bezplatně nebo za úplatu. Transfuzní stanice upřednostňují dárce, kteří chodí k odběrům pravidelně a bezplatně. Je to proto, že tito lidé a jejich vzorky jsou častěji vyšetřovány, hrozí jim méně komplikací a jejich krevní plazma je méně riziková pro příjemce.

Krevní plazma

Krevní plazma je tekutou složkou krve. Hlavními složkami krevní plazmy jsou elektrolyty a krevní bílkoviny. Kromě nich obsahuje krevní plazma také odpadní produkty, hormony, vitaminy, cukry, aminokyseliny nebo protilátky. Krevní plazma se podílí na transportu látek v těle, na udržování stálého vnitřního prostředí, na imunitních dějích a krevním srážení. Nedá se uměle vyrobit! Proto se odebírá od dobrovolných dárců  

Podmínky odběru krevní plazmy

Darování krevní plazmy je možné pouze u lidí způsobilých k odběru. O způsobilosti jedince darovat krevní plazmu rozhoduje lékař. Krevní plazma se odebírá v transfuzních stanicích a odběrových centrech. Před odběrem je dárce vyšetřen lékařem, vyplní podrobný dotazník o svém zdravotním stavu a ve vzorku jeho krve je vyšetřen krevní obraz a přítomnost viru hepatitidy Bhepatitidy C, HIV viru a syfilis. Existují nepřekročitelná kritéria, která zajišťují, aby byla plazma nezávadná pro příjemnce a odběr nepředstavoval žádné riziko pro dárce. Dárce musí být plnoletý, horní věková hranice je 65 let a musí mít minimálně 50 kg. Dalším kritériem je hladina bílkovin v plazmě nad 60 g/l. Dárce musí mít platné zdravotní pojištění a trvalou adresu, kde je k zastižení. Nesmí trpět závažnými chorobami a užívat pravidelně léky. Dárce nemůže být v kontaktu s infekčními chorobami jako je žloutenka nebo AIDS a nesmí se chovat rizikově stran infekce. Další podmínkou dárcovství krevní plazmy je, že dárce neprodělal v nedávné době žádné operace ani transplantace, necestoval do tropických krajů, nebyl v kontaktu s klíštětem, neužíval antibiotika, ani nebyl nedávno očkován. Dočasně se vyřazují z registru dárci, kteří mají po kosmetických zákrocích jako je tetování nebo zavádění piercingu. Kritérií je mnoho a jsou často velmi přísná, ale opodstatněná. .

Odběr krevní plazmy

Darování krevní plazmy probíhá v transfuzních stanicích, či jiných zařízeních, které jsou na to dostatečně vybavené. Krevní plazma se získává buď odběrem plné krve, nebo odběrem pomocí přístroje, tzv. separátoru, který oddělí plazmu od krevních buněk, tedy červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček. Krvinky se vrátí do těla dárce. Samotná krevní plazma se doplňuje rychleji než plná krev s krvinkami, a proto je možné ji darovat častěji, většinou jedou za 14 dní. Maximální počet odběrů krevní plazmy je ovšem stanoven na 30krát do roka. Do odběrů pomocí separátoru se zařazují dárci po alespoň jednom odběru plné krve, který proběhl bez komplikací.

Práva dárců krevní plazmy

Darování krevní plazmy je dobrovolným činem, o kterém rozhoduje každý jedinec individuálně podle svých možností. Dárce krevní plazmy a krve obecně má právo od odběrů kdykoliv ustoupit. Má právo na soukromý rozhovor s lékařem o zdravotním stavu a prováděných vyšetřeních. Může se ptát na informace, které souvisejí s odběrem a využitím krevních přípravků. Má právo na vysvětlení metody odběru a má právo znát rizika, která s ní souvisejí. Má právo na informace o tom, jak bude krev a její složky použita. Platí také ochrana osobních údajů. Dárci krve a krevní plazmy jsou vysoce společensky oceňováni za svoji pomoc. Tato činnost je motivována i ze strany zdravotních pojišťoven a státu. Nejpodstatnějším důvodem k dárcovství krevní plazmy je ovšem fakt, že darováním plazmy zachráníte lidský život. 

Diskuze:

Martin: Ahoj, za sebe můžu říct, že darování plazmy není bezpečné jak se tvrdí. Sám jsem daroval pár let každý měsíc 1x až jsem si poškodil zdraví. Mám znatelně oslabenou imunitu, zranění se mi začala hojit pomaleji... jestli chcete darovat, darujte. Ale s rozumem max. 2x do roka.

2. dubna 2021 18:18

Martin: Ahoj, za sebe můžu říct, že darování plazmy není bezpečné jak se tvrdí. Sám jsem daroval pár let každý měsíc 1x až jsem si poškodil zdraví. Mám znatelně oslabenou imunitu, zranění se mi začala hojit pomaleji... jestli chcete darovat, darujte. Ale s rozumem max. 2x do roka.

2. dubna 2021 18:18

Martin: Ahoj, za sebe můžu říct, že darování plazmy není bezpečné jak se tvrdí. Sám jsem daroval pár let každý měsíc 1x až jsem si poškodil zdraví. Mám znatelně oslabenou imunitu, zranění se mi začala hojit pomaleji... jestli chcete darovat, darujte. Ale s rozumem max. 2x do roka.

2. dubna 2021 18:18

Martin: Může si zdravotní zařízení ustanovit svá zpravidla pro odběr plazmy? Například četnost odběrů nebo věk dárce. Tam kam chodim berou plazmu jednou měsíčně a horní hranice stanovily na 55let.

23. října 2016 11:49

Růžičková: Je možné darovat plazmu pokud užívám wellbutrin a pokud ne po jak dlouhé době po vysazení to jde? Děkuji za odpověď.

14. ledna 2016 16:15

Michalková: 3la jsem darovat krevní plazmu a byla jsem odmítnuta z dúvodu ,prí nemám žíly ! Jsem tak naštvaná ! je to vúbec příčina ?

23. listopadu 2015 11:42

Monika: Pekny vecer,syn ma 18 let a daroval 3x plazmu.jako matka mam strach.ma to nejaka rizika?zhusteni krve,oslabeni imunity?apod?!dekuji za odpoved

2. března 2015 22:12

Petra: Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda-li mohu darovat plazmu když mám srdeční arytmii a beru léky betaloc zok? Děkuju za odpověď.

26. února 2015 20:32

MUDr. Peter Kovácz, PhD (ověřeno): Pro Alžbětu: Plazma slouží jako médium pro přenos cukrů, lipidů, hormonů, metabolických produktů, v omezené míře i kyslíku a oxidu uhličitého. Obsahuje a přenáší látky podporující srážení krve. Při poklesu plazmatických bílkovin, například při těžké podvýživě, se z krevního řečiště do tkání dostává příliš mnoho tekutiny a důsledkem jsou otoky. Množství plazmatických bílkovin se může snížit i při příliš častém odběru krevní plazmy. A z toho vyplívá i riziko: Plazma by se měla odebírat 1 x 14 dní a po pěti odběrech mají nejméně měsíc přestávku.

13. června 2014 7:58

Alžběta: Jsou nějaká vážná rizika při darování plazmy?

12. června 2014 0:08

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email