Eosinofily

27.7.2012 , Ondřej Komín

eosinofily.jpg - kopie
eosinofily.jpg - kopie
Eosinofily - eosinofilní granulocyty - jsou buňky, které patří do rodiny bílých krvinek, leukocytů. Eosinofily tak tvoří společně s ostatními bílými krvinkami imunitní systém člověka. Samotné eosinofily jsou zodpovědné zejména za boj proti parazitům, kteří napadli naše tělo...

Eosinofily

Aby se lidské tělo dokázalo ubránit vnějším cizorodým částicím, bakteriím, virům a parazitům, musí disponovat účinnými obrannými mechanismy. Mezi tyto mechanismy patří zejména činnost leukocytů neboli bílých krvinek. Rozlišujeme jich několik druhů, které můžeme dále rozdělit na několik podkategorií. Z krve stanovujeme takzvaný krevní diferenciál. To znamená, že spočítáme procentuální zastoupení jednotlivých druhů leukocytů v krevním nátěru. Většina leukocytů vzniká ze zárodečné kmenové buňky v kostní dřeni. Ta má schopnost neomezeného dělení a dává tak vzniku nových krevních buněk. V následujícím textu si přiblížíme schopnosti jednoho druhu bílých krvinek, a to sice eozinofilních granulocytů.

Eosinofily a jejich koloběh

Eosinofilní granulocyty (nazvané podle toho, že obsahují granula barvitelná kyselými barvivy) tvoří zhruba 1-4% všech leukocytů v krvi. To odpovídá zhruba 500 buňkám v mililitru krve. Eosinofily mají schopnost fagocytózy. To je schopnost, která umožňuje monocytům, makrofágům, neutrofilům a eozinofilům pohlcovat bakterie, části usmrcených buněk nebo prachové částice a likvidovat je pomocí nitrobuněčných enzymů. Zatímco u monocytů nebo makrofágů je tato schopnost naprosto dominantní a nepostradatelná, u eozinofilů hraje fagocytóza zanedbatelnou úlohu. Někteří vědci vůbec pochybují o tom, jestli se fagocytóza při infekcích uplatňuje v praxi. Hlavní úloha eozinofilů spočívá v boji proti parazitům a účast v alergických reakcích. Při těchto onemocněních se počet eozinofilů zvyšuje. Hromadí se v místech vstupu alergenů a parazitů do organismu, kterými jsou hlavně plíce a trávicí trakt. Jestliže se do těla dostane cizorodá částice, začnou B-lymfocyty uvolňovat protilátky, které se na tyto částice naváží. V plicích a trávicím traktu eozinofily pohlcují komplex alergen-protilátka a tím odstraňují tyto látky z těla, v případě parazitárního onemocnění se přímo navážou na povrch parazita a uvolňují látky, které ho poškozují a usmrcují.

Eosinofily a odchylky v jejich počtu

Počet eozinofilů v krvi se může buďto zvýšit, nebo snížit. Se zvýšeným počtem eozinofilů se setkáváme při alergiích, rozsáhlých zánětech, zánětech kůže a parazitárním onemocnění. Snížený počet eozinofilů provází závažné infekce, při kterých převažuje úbytek eozinofilů nad jejich novotvorbou. Některá nádorová onemocnění postihující kostní dřeň mohou způsobit jak zvýšení, tak snížení počtu eozinofilů. Pro leukocyty obecně je také charakteristické, že se jejich počet v krvi mění v závislosti na denní době a míře stresu. Nejvyšších počtů je dosaženo ve večerních hodinách.

Eosinofily a vyšetření

Počet eozinofilů se stanovuje společně s ostatními druhy leukocytů v rámci vyšetření krevního diferenciálu, který je součástí krevního obrazu. Vyšetření krevního obrazu je lékařem vyžadováno z nejrůznějších příčin. Může se jednat o preventivní vyšetření, sledování vývoje nemoci, úspěšnosti léčby nebo lékaře přímo zajímá určitý druh leukocyty při podezření na bakteriální, virovou nebo parazitární infekci, alergii nebo nádorová onemocnění kostní dřeně. Vyžadován je vzorek žilní krve, který je odebírán nejčastěji z některé pažní žíly vpichem jehlou. Jedná se o jednoduché a téměř bezbolestné vyšetření, které je však velice platné při diagnostice.

 

Eosinofily  450 v ml krve

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email