Fibrilace síní - léčba

24.3.2012 , MUDr. Ján Podhorec

fibrilace-sini-lecba.jpg - kopie
fibrilace-sini-lecba.jpg - kopie
Fibrilace síní je jednou z nejčastějších srdečních arytmií. Podstatou fibrilace síní je nesprávné vedení elektrického vzruchu v srdečních síních. Léčba fibrilace síní může být farmakologická, pomocí léků, elektrickým výbojem za použití defibrilátoru a v některých případech také chirurgická.

Léčba fibrilace síní

Jednou z podmínek, aby se naše srdce stahovalo v pravidelných intervalech a plnilo svoji funkci, je neporušený systém tvorby elektrických signálů. Když se tento systém z nějakého důvodu poškodí, dochází k nepravidelným srdečním stahům, tzv. arytmii. Existuje několik druhů arytmií, které můžou postihnout celé srdce, nebo jen jednu jeho část. Fibrilace je jednou z nich. Její projevy a závažnost závisí na tom, jestli postihuje srdeční síně, nebo srdeční komory. Při fibrilaci síní se jejich svalovina nestahuje, pouze se nekoordinovaně a chaoticky chvěje a není schopna plnohodnotně plnit svou čerpací funkci. Nekoordinované chvění je zapříčiněno tím, že uvnitř svaloviny síní neřízeně vznikají elektrické signály. Tyto chorobné signály se mohou přenášet i na komory, které se pak velmi rychle a nepravidelně stahují, což může být nebezpečné. Fibrilace síní nemusí být akutně životu nebezpečná, ale často s sebou přináší řadu dlouhodobějších komplikací. Proto je nezbytné ji léčit.

Projevy fibrilace síní

Fibrilace síní se projevují především nepravidelným a různě silným tepem a bušením srdce. Dále se objevuje dušnost, únava, bolesti na hrudi a nevolnost. Rovněž může dojít k závratím nebo až ke ztrátě vědomí ze špatného prokrvení mozku. U některých pacientů probíhá fibrilace síní bezpříznakově a projeví se až svými komplikacemi. Povětšinou jde o projevy nespecifické, tedy takové, které se vyskytují i u jiných onemocnění. Proto je třeba na fibrilaci síní vždy myslet.

Akutní léčba fibrilace síní

Ne každá fibrilace síní se musí zákonitě léčit. Pokud k tomu dojde, existuje několik způsobů léčby. Využití různých možností je velmi individuální, lékař musí u svého pacienta zvážit několik faktorů, které mohou být zaměřeny jak na nutnost, tak na efektivitu léčby fibrilace síní. Jinou léčbu dostane mladý a jinak zdravý pacient, jinou starší pacient, který navíc trpící dalším onemocněním. Akutní záchvaty fibrilace síní bývají kritické a pro pacienta nebezpečné, proto se lékaři snaží co nejdříve ji napravit podáním léků tzv. antiarytmik do žíly, což má za následek návrat k normálnímu srdečnímu rytmu. Pokud tato léčba není úspěšná, musí se přistoupit k další možnosti, tzv. elektrické kardioverzi. Při ní se aplikuje pomocí elektrody krátký elektrický výboj, který zastaví šíření vzruchů, zruší všechna ložiska, kde patologicky vznikají vzruchy a srdeční buňky se podřizují sinusovému uzlu.

Dlouhodobá léčba fibrilace síní

Co se léčby dlouhotrvajících fibrilací týká, jsou jako první nasazovány léky zaměřující se svým účinkem na elektrický systém srdce. Svým působením navozují návrat síní do normálního stavu, kdy se stahují pravidelně. Druhou možností je snaha o udržení normálních stahů srdečních komor. Léky většinou bývají velmi účinné, nicméně někdy se při jejich užívání objevují nežádoucí účinky. Navíc se při jejich dlouhodobém užívání může stát, že přestanou působit. Naštěstí nejsou jedinou nadějí pro pacienty. A v případě, že tato léčba není účinná, nebo je z nějakého důvodu problematicky proveditelná, přichází na řadu další eventuality. Pomoci může tzv. katétrová ablace. Při ní se zavedou do srdce speciální ohebné nástroje, tzv. katétry. S jejich pomocí se lékař dostane do srdce a může uvnitř vytvářet drobné spáleniny v místech, kde se šíří chorobný elektrický signál. Cílem tohoto zákroku je jeho přerušení.

Následky fibrilace síní

Existují ještě další, méně často prováděné způsoby léčby, například chirurgická. Každá z nich má svoje výhody i nevýhody a nemusí být vhodná pro každého pacienta s fibrilací síní. Jak už jsme uvedli, přináší fibrilace síní poměrně výrazné riziko vzniku krevní sraženiny. Krevní sraženina by mohla být vypuzena až do mozkových cév a způsobit mozkovou příhodu nebo do jiných tepen těla, kde by jejich ucpání vedlo k infarktu daného orgánu. Proto je nezbytně nutné podávat pacientům léky proti srážení krve. Tato léčba je však preventivní. Závěrem nelze nezmínit, že léčba nejenom fibrilací síní a jiných poruch srdečního rytmu, ale také dalších onemocnění postihujících srdce, je v Česku na velmi vysoké úrovni.

Diskuze:

Marcela: Mám již 5 let fibrilaci síní léčenou Propanormem 150 beru denně 675mg a warfarin.Teď se mi stává,že sice se mi tep nerozeběhne a měl nepravidelnost.Teď se mi stává,že mi jako srdce přeskočí a zase jde normálně a za chvíli zase tak.Ponejvíce je to v klidu.Pociťuji strach a tím se mi to horší.Dýchat mohu dobře.Jen ten strach a i když toto nemám tak mám potíž se spaním.Já usnu,ale pak se vzbudím a nemohu spát.Řeším to neurolem malé dávky z 0,25 úplně mi to stačí.Nechci ho,ale i tak stále brát.I když je mi 76 let mám zájem o zahrádku i kolo a koloběžku.Zdá se mi,že je mi lépe při namáhání než v klidu.Dělám dobře? Je z toho nějaké nebezpečí když toto provozuji? Díky Marcela

24. května 2017 13:25

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email