HDL cholesterol

27.6.2012 , Ondřej Komín

hdl.jpg - kopie
hdl.jpg - kopie
HDL je jedním z druhu cholesterolu. Často bývá HDL cholesterolu přezdíváno hodný cholesterol, protože jeho funkcí je odvážení cholesterolu od tkání do jater. Tímto způsobem HDL cholesterol zbavuje tkáně přebytečného cholesterolu a chrání je tak před aterosklerózou.

HDL cholesterol

V dnešní uspěchané době trpí mnoho lidí nadváhou, stresem, nevyváženou stravou a nedostatkem pohybu. Tyto a další faktory se negativně odráží v častém výskytu ICHS – ischemických chorob srdečních. ICHS jsou nejčastější příčinou smrti v ČR a v tomto ohledu jsme bohužel jedním z nejhorších států na světě. Důležitou roli ve vývoji ICHS hraje ateroskleróza (arterioskleróza), neboli kornatění tepen. Ateroskleróza je spojená s vysokým množstvím cholesterolu v krvi, který se ukládá do stěn cév, které se tímto procesem zužují, a proto se v nich snižuje krevní průtok. Rizikovými faktory přispívajícími k rozvoji aterosklerózy jsou pohlaví (muži větší riziko), věk, diabetes mellitus (cukrovka), kouření, obezita, nedostatek pohybu a vysoký krevní tlak (hypertenze). Cholesterol se v těle nachází v několika formách. Často se stanovuje celkový cholesterol, nebo jednotlivé formy cholesterolu, jako je LDL a HDL cholesterol.

HDL cholesterol a jeho podstata

Cholesterol řadíme chemicky mezi tuky. Cholesterol má dvě strany mince. Na jednu stranu je pro buňky nepostradatelným stavebním kamenem membrán a základní surovinou pro tvorbu některých hormonů, žluči a dalších látek. Na druhou stranu může mít nadbytek cholesterolu kritický vliv na činnost oběhového systému. Tuky jsou ve vodě nerozpustné, proto musí být v krevní plazmě přenášeny ve vazbě na bílkoviny. Tyto bílkoviny nazýváme apoproteiny. Apoprotein s navázaným tukem potom nazýváme apolipoprotein. Těch existuje více druhů, podle toho, jaké fáze metabolismu tuků se účastní. Nejznámějšími apoliproteiny jsou LDL a HDL. Hlavní úloha LDL je transport cholesterolu z jater a krve ke tkáním, HDL naopak vychytává přebytky cholesterolu a vrací je zpět do jater. Proto se LDL označuje jako zlý cholesterol, zatímco HDL jako hodný cholesterol. Zkratka HDL znamená high density lipoproteins – velká hustota cholesterolu.

HDL cholesterol a jeho hladina

Důležité je množství HDL v krvi. Čím více máme HDL, tím lépe a naopak. Vysoké množství HDL je velmi příznivé hlavně proto, že zbavuje tkáně od přebytků cholesterolu a vrací je zpět do jater. HDL může navíc i částečně odebírat cholesterol již uložený do stěny a tedy přímo zabraňovat rozvoji aterosklerózy. HDL se v krvi zvyšuje při pravidelném fyzickém cvičení, důležitý je tedy dostatek pohybu. Negativní jsou již výše zmíněné rizikové faktory v čele s kouřením a obezitou. Množství cholesterolu se mění během nemoci, při stresu a po porodu. Proto by se neměl cholesterol měřit u nemocných s probíhajícími akutními záněty, po operaci, po porodu a při velké fyzické zátěži. Celkový cholesterol také klesá po infarktu myokardu.

HDL cholesterol a další vyšetření

HDL cholesterol bývá často měřen v rámci vyšetření lipidového profilu. V tom se kromě HDL složky určuje ještě celkový cholesterol, LDL, vybrané apoproteiny a triacylglyceroly. Lipidový profil bývá stanovován při preventivní prohlídce, v rámci kontroly průběhu léčby nebo cíleně při podezření na ICHS, která může skončit smrtelným infarktem myokardu. K vyšetření se používá vzorek žilní krve, nejčastěji odebíraný z loketní žíly. Jedná se o jednoduché a rutinní vyšetření. Množství cholesterolu by se mělo kontrolovat u zdravých jedinců alespoň jednou za 5 let. Nejúčinnější ochranou před důsledky ICHS je prevence. Dostatek pohybu, vyvážená strava a NEkouření.

 

HDL v krvi:

 

Muž 1,1 – 2,1 mmol/L
Žena 1,3 – 2,3 mmol/L

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email