Intracytoplazmatická injekce spermie - ICSI

15.4.2012 , Michaela Knollová

icsi-intracytoplazmaticka-injekce-spermie.jpg - kopie
icsi-intracytoplazmaticka-injekce-spermie.jpg - kopie
Intracytoplazmatická injekce spermie je jednou z metod asistované reprodukce. Intracytoplazmatická injekce spermie neboli ICSI se využívá především při poruchách pohyblivosti spermií. Jedná se o metodu, kdy je vajíčko oplozeno mimo tělo pacientky tak, že je do něj pod mikroskopem vpravena vybraná kvalitní spermie.Takto oplozené vajíčko je dále vloženo do dělohy pacientky.V současné době,kdy mužů se špatnou pohyblivostí spermií přibývá, se intracytoplazmatická injekce spermie stala velkým přínosem.

Intracytoplazmatická injekce spermie neboli ICSI

Řešením pro páry, které mají problém s početím, jsou metody asistované reprodukce. Jednou z nich je i tzv. ICSI, tedy intracytoplazmatická injekce spermie. Jde o metodu, při které je předem odebraná spermie injekcí vpravena přímo do odebraného vajíčka. Tato metoda se doporučuje párům, u nichž je problematickou částí oplození proniknutí spermií do vajíčka. Nejčastěji se využívá u mužů s nevyhovujícím spermiogramem. Spermiogram je mikroskopické vyšetření spermatu, při kterém se hodnotí kvalita a počet spermií. Díky metodě ICSI se podařil snížit počet párů, které by dříve byli nuceni využít dárcovských spermií.

Oplodnění   

Oplodnění je složitý proces, pro jehož úspěch je nutná správná souhra celého reprodukčního systému ženy. Ve vaječních dozrávají vajíčka pod vlivem pohlavních hormonů. Jsou to folikuly stimulující hormon neboli FSH a luteinizační hormon, zkratkou LH. Díky dozrávání vajíček se ve vaječnících tvoří další pohlavní hormony, a to estrogeny. Funkcí estrogenů je posilovat růst a zrání vajíček, a také připravit dělohu na uhnízdění zárodku. Když vajíčko dozraje, je z vaječníku uvolněno a zachyceno vejcovodem. Tato fáze se nazývá ovulace. Vejcovodem se pak vajíčko pohybuje směrem do dělohy. V ideálním případě se vajíčko ve vejcovodu setká se spermiemi čili mužskými pohlavními buňkami a dojde k oplodnění. Spermie se do pohlavního ústrojí ženy dostanou při vyvrcholení během pohlavního styku. Jedna ze spermií, ta nejrychlejší, pronikne do vajíčka a genetická informace pro nového jedince je kompletní. Může tedy začít množení buněk dělením, takzvaným rýhováním. Pět dní po oplození dospěje zárodek do dělohy, kde už na něj čeká bohatě narostlá děložní sliznice. V té se zárodek zahnízdí a začne růst. Pokud v nějaké části složitého procesu oplodnění nastane chyba, dochází k poruchám plodnosti. Metoda ICSI se, jak už bylo řečeno, využívá především u mužů, jejichž spermie mají problém proniknout obaly vajíčka a dát tak vznik potomkovi.

Odebrání vajíček a spermií k ICSI

Prvním krokem u metody ICSI neboli intracytoplazmatické injekce spermie je rozhodnutí, jak získat zralé vajíčko. Žena může být hormonálně stimulována, aby bylo vyvoláno zrání většího počtu vajíček ve vaječnících. Pokud je žena zdravá, je možnost nechat vajíčko ve vaječníku přirozeně dozrát a odebrat ho v době ovulace. Žena je během ovulačního cyklu pečlivě sledována a podle hladin hormonů FSH a LH se určuje, kdy nastává ovulace. Odběr vajíčka se provádí v celkové narkóze. Do pochvy je zavedena ultrazvuková sonda, která umožňuje lékaři speciálním zobrazením vidět, kde se nachází vaječník i vajíčko. Poté je dlouhou jehlou proveden vpich přes poševní stěnu a vajíčko je do jehly nasáto. Po zákroku žena odpočívá zhruba dvě hodiny na lůžku a poté, pokud je vše v pořádku, může odejít domů. V průběhu přípravy na tento proces je nutný odběr spermatu od partnera. Ten je možný provést dvěma způsoby. Jedním je získání spermií masturbací po alespoň 3 dnech sexuálního půstu. Druhou možností je odebrání spermií moderní chirurgickou metodou zvanou MESA či TESE. MESA je mikrochirurgická metoda, při které jsou odebrány spermie přímo z nadvarlat, kde se spermie hromadí. TESE je taktéž mikrochirurgická metoda, avšak při ní se odebírá malý vzorek tkáně varlete, ve které se spermie přímo tvoří. Obě tyto metody se provádí v celkové narkóze. Po zákroku muž odpočívá ještě dvě až tři hodiny na lůžku a poté, pokud se cítí dobře, může v doprovodu odejít domů. Ze vzorku spermatu se pak pod mikroskopem vybere jedna jediná spermie, která dosahuje nejlepších kvalit a má tedy největší šanci na oplození odebraného vajíčka.

Průběh ICSI

Když jsou odebrány spermie i vajíčka, dojde k tzv. intracytoplazmatické injekci spermie čili ICSI. Celý proces se odehrává pod mikroskopem. Vajíčko je pevně uchyceno pipetou. Do velmi tenké jehly je nasáta ta jediná vybraná spermie. Poté je jehlou propíchnut obal vajíčka a spermie je vstříknuta dovnitř. Jehla se opatrně vytáhne. Vajíčko se vstříknutou spermií se nechá inkubovat. To znamená,  že ho necháme v klidu v podmínkách, které simulují prostředí v ženském vejcovodu. Pak se sleduje, zda dochází k dělení nově vzniklé buňky. Pokud ano, znamená to úspěch, tedy to, že se povedlo vytvořit zárodek. Když je zárodek dostatečně velký, vpraví se do dělohy ženy a čeká se, zda se zahnízdí. Pokud k uhnízdění zárodku neboli embrya dojde, už nic nebrání normálnímu pokračování těhotenství.

Rizika ICSI

Před ICSI je nutné, aby byl pár geneticky vyšetřen, jelikož při této metodě dochází k zamezení přirozeného výběru spermií čili nedochází k přirozenému vyloučení geneticky vadných spermií. Je proto nutné vyloučit onemocnění, které by mohlo být přeneseno do genetické výbavy plodu. Někdy se také využívá preimplantační genetická diagnostika. Jedná se o genetický test jedné nebo dvou buněk embrya, pro vyloučení genetických mutací. Díky tomu dojde k přenosu zárodku, ze kterého se s největší pravděpodobností narodí zdravý potomek. Dalšími riziky jsou mimoděložní těhotenství, vícečetné těhotenství, krvácení při odběru vajíček, poodběrová infekce či  hyperstimulační syndrom, což je reakce ženského organismu na vysoké dávky hormonů. Proto je žena při hormonální stimulaci intenzivně sledována. O všech obtížích či pochybách je zapotřebí informovat ošetřujícího lékaře, který je schopen nastalou situaci řešit.

 

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email