Ischemická choroba srdeční - léčba

19.3.2012 , MUDr. Ján Podhorec

ischemicka-choroba-srdecni-lecba.jpg - kopie
ischemicka-choroba-srdecni-lecba.jpg - kopie
Léčba ischemické choroby srdeční, nemoci, jež má za následek většinu úmrtí v ČR, se odvíjí od její konkrétní formy. Ischemická choroba srdeční sdružuje infarkt myokardu, anginu pectoris, srdeční selhávání a náhlou srdeční smrt. Léčba ischemické choroby srdeční je vzhledem k její četnosti velmi významná a její správné provedení má zásadní vliv na kvalitu života velké části naší populace.

Léčba ischemické choroby srdeční

Ischemická choroba srdeční je onemocnění, které je nejenom v Česku každoročně onemocněním s nejvyšší úmrtností. Na ischemickou chorobu srdeční zemře ročně více lidí než na všechna nádorová onemocnění dohromady. A to navzdory tomu, že se řadíme mezi země, kde je zdravotní péče v tomto směru na vynikající úrovni. Ischemická choroba srdeční se akutně projevuje bolestí na hrudi nebo srdečním infarktem, případně poškozuje správnou funkci srdce dlouhodobě a vede k různým poruchám srdečního rytmu či k chronickému srdečnímu selhání.  

Léčba jednotlivých forem ischemické choroby srdeční

Ischemická choroba srdeční je skupina onemocnění kam řadíme infarkt myokardu, anginu pectoris a náhlou koronární smrt.

Léčba anginy pectoris

 Angina pectoris je onemocnění, které se projevuje jako svíravá křečovitá bolest na hrudníku. Je způsobena nedostatečným přívodem okysličené krve buňkám srdce. Bolest se může šířit do krku, do ramen nebo do čelisti. Podle průběhu se rozlišuje stabilní angina pectoris, nestabilní angina pectoris a zvláštní formy anginy pectoris. Základem její léčby je farmakoterapie. Pacientům se podávají nitráty, které zajistí rozšíření cév, například nitroglycerin. Ten by pacient trpící stabilní anginou pectoris měl neustále nosit u sebe a potlačit jeho užitím přicházející záchvat. Dále jsou to tzv. beta blokátory často v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou, kterými se dosáhne snížení srdeční frekvence a snížení srážlivosti krve. Farmakoterapie by ovšem neb yla účinná pokud se nezavedou i režimová opatření. Tím se myslí redukce váhy, absolutní zákaz kouření, pestrá strava a tím i snížení hladiny cholesterolu a cukru v krvi. Ovšem jediná léčba, která dokáže pacienta tohoto onemocnění úplně zbavit je revaskularizace, tedy trvalé zprůchodnění zúžené cévy pomocí balónkové angioplastiky či koronárního bypassu. Léčba nestabilní anginy pectoris se zásadně liší od předchozího typu tím, že je nutné pacienta hospitalizovat. Pacientovi jsou žílou podávána tzv. antikoagulancia, tedy léky na snížení srážlivosti krve. Nejčastěji se jedná o veřejně známý heparin. Ostatní léčba je stejná jako u stabilní anginy pectoris. Rovněž se tedy užívá kyselina acetylsalicylová, nitráty lze podat nitrožilně a u všech nestabilních angin pectoris je nezbytné provést koronarografii.

Léčba infarktu myokardu

 Infarkt myokardu znamená odumření srdeční tkáně z nedokrvení. Při infarktu se cévy, které do tkáně přivádějí krev, uzavřou, buňky potom trpí nedostatkem kyslíku a živin a po nějaké době odumírají. Základem léčby je zdravý životní styl. Úpravou jídelníčku a dostatkem pohybu prokážeme velkou službu svému srdci a celému tělu. Léčba infarktu myokardu se však neobejde bez účinné farmakoterapie. Užívají se antihypertenziva, tedy léky na snížení krevního tlaku, dále tzv. beta-blokátory na snížení srdeční frekvence. Nezbytné je také podávání kyseliny acetylsalicylové či klopidogrelu na snížení krevní srážlivosti a v neposlední řadě to jsou statiny na snížení hladiny cholesterolu v krvi.

Náhlá koronární smrt 

 Náhlá koronární smrt je způsobená rovněž aterosklerózou věnčitých tepen. Projevuje se jako náhlé neočekávané úmrtí z koronárních příčin do 1 hodiny od začátku příznaků. Obvykle se jedná o kolaps na ulici, doma či na sportovním utkání. Příčinou je vznik tzv. fibrilace komor, což je stav neslučitelný se životem. Je nezbytně nutné přivolat záchrannou službu. I její včasný příjezd však neznamená, že dojde k záchraně života.

Prevence ischemické choroby srdeční

V rámci prevence ischemické choroby srdeční je nejdůležitější zdravý způsob života, ke kterému patří kromě omezení již zmíněných rizikových faktorů, také vyhýbání se stresu. Tyto rizikové faktory jsou o to zákeřnější, že se jejich neblahý vliv na zdraví projeví až po dlouhém, zpravidla několikaletém působení. Důležitým, ale bohužel často opomíjeným opatřením, které může přispět k časnému odhalení nemoci, jsou také pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře. I když se, co se týče léčby akutních nebo chronických forem ischemické choroby srdeční, řadí Česká republika mezi evropskou špičku, riskovat s vlastním zdravím se přece jenom nevyplácí.

 

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email