Kdy a kde hledat pomoc s depresí?

24.4.2012 , Danica Deretić

kdy-a-kde-hledat-pomoc-s-depresi.jpg - kopie
kdy-a-kde-hledat-pomoc-s-depresi.jpg - kopie
Deprese je častým a závažným psychickým onemocněním, které je nutné co nejdříve léčit. Proto bychom měli hledat pomoc odborníka záhy po zjištění, že bychom depresí mohli trpět. Pomoc můžeme hledat jak u svých blízkých, tak u odborníků jakými jsou psychiatři a psychoterapeuti. Při těžkých depresivních stavech a krizových situacích bychom se neměli obávat kontaktovat nejbližší nemocnici, krizovou linku nebo dokonce záchrannou službu.

Kdy a kde hledat pomoc s depresí?

Deprese je nejčastějším psychickým onemocněním, které může postihnout každého člověka. Časteji se s depresí setkáváme u žen a nezřídka i u dětí. Deprese je charakterizována dlouhotrvající smutnou náladou s řadou přidružených projevů, které ovlivňují kvalitu života jedince. I proto je nezbytné co nejdříve vyhledat odbornou pomoc a začít toto onemocnění léčit. Deprese je nebezpečná především z důvodu možného spáchání sebevraždy.

Vznik deprese

Deprese vzniká vlivem nerovnováhy tzv. mediátorů, tedy chemických látek, které se nacházejí v lidském mozku. Mediátory jsou tekutiny, které přenáší důležité informace nezbytné pro správnou funkci organismu. Je známo, že určití jedinci mají genetickou vlohu k těmto změnám hladiny jednotlivých mediátorů a proto jsou tito jedinci citlivější k rozvoji deprese. Deprese však vzniká působením i zevních faktorů, především stresu. Deprese tak nejčastěji vzniká po náhlém psychickém vypětí, po smrti blízké osoby, ztrátě zaměstnání, rozvodu, či neblahé finanční situaci.

Projevy deprese

Hlavním projevem deprese je alespoň 2 týdny trvající smutná nálada. Pacienti ji popisují jako pocit zoufalosti, beznaděje a bezvýchodnosti. V popředí projevů deprese je i abulie, tedy ztráta zájmu, neschopnost prožívat radost a zvýšená únava. Pacient je nerozhodný, váhavý, trpí nedostatkem sebedůvěry a nesoustředěností. Často jsou přítomny i poruchy spánku s ranním nedospáváním, nechutenství a úbytek hmotnosti, nedostatek emoční reaktivity a snížení libida. V některých případech se objevují i halucinace a bludy. U všech pacientů s depresí hrozí riziko sebevraždy.

Léčba deprese

Deprese je psychickým onemocněním, které lze léčit několika metodami, a to psychoterapií, farmakoterapiíí a elektrokonvulzivní léčbou. Ve většině případů je nutné tyto metody kombinovat. Psychoterapie představuje soubor verbálních i non-verbálních technik komunikace, které jsou užívány ke zvýšení a zlepšení duševního zdraví pacienta. U deprese se využívá tzv. kognitivně-behaviorální terapie, kdy se terapeut snaží ovlivnit vnímání a myšlenky pacienta, změnit negativní postoj k životu a různým situacím a naučit ho novým reakcím a chování v daných situacích. Farmakologická léčba deprese spočívá v užívání antidepresiv, nejčastěji tzv. inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu. Elektrokonvulzivní terapie spočívá v aplikaci krátkého pulsu alektrického proudu do mozku pacienta, který vyvolá epileptický záchvat. Tento má na pacienta s depresí léčebný efekt.

Kdy vyhledat pomoc u deprese

Deprese je psychickým onemocnění, které je zapotřebí léčit při prvním podezření na toto onemocnění. Proto se pacientům doporučuje navštívit lékaře při prvních projevech deprese. Toto onemocnění je nebezpečné především proto, že u většiny pacientů se dříve, či později objeví tendence k sebevraždě. Statistiky udávají, že až 15% pacientů s depresí sebevraždu opravdu vykoná. Mezi širokou veřejností panuje pocit, že duševní onemocnění je něco, za co by se měli stydět a nemluvit o něm. To je však hrubou chybou a pacient by měl tyto zábrany odstranit kvůli vlastnímu prospěchu. Proto by pacient s depresí měl vyhledat lékařskou pomoc při prvních myšlenkách na sebevraždu, nebo v případech kdy používá alkohol, či drogy jako útěk od deprese.

Kde hledat pomoc u deprese

Při podezření na depresi je zapotřebí co nejdříve navštívit lékaře. Psychickými chorobami se zabívá lékař specialista v oboru psychiatrie. Je však možné s těmito obtížemi navštívit i praktického lékaře, jelikož řada pacientů mají k nim větší důvěru. Je zapotřebí však zdůraznit, že praktický lékař není specializovaný na psychiatrickou problematiku, nemusí znát veškeré souvislosti a detaily psychiatrické problematikya proto se doporučuje návštěva psychiatra. Zejména to platí pro pacienty s těžkou a opakující se formou deprese. V případě náhle vzniklé depresivní epizodě může pacient kontaktovat linku důvěry, krizové centrum, ale i lékařskou pohotovostní službu, jelikož každý lékař má povinnost poskytnout pomoc psychicky nemocnému pacientovi. 

 

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email