Léčba deprese

24.4.2012 , Tereza Kratochvílová

lecba-deprese.jpg - kopie
lecba-deprese.jpg - kopie
Léčba deprese je komplikovaný proces vyžadující spolupráci psychiatra, psychoterapeuta, rodiny a blízkých a v neposlední řadě i samotného pacienta. Léčba deprese bývá běh na dlouhou trať, ve kterém se používá mnohých metod. Jednou ze základních metod je podávání antidepresiv při současné psychoterapii, důležité je také stanovení krátkodobých drobných cílů, které budou pacienta motivovat a budou pro něj zvladatelné. V dnešní době je možné využít v léčbě deprese i některých méně známých metod jako je například fototerapie nebo elektrokonvulzivní terapie.

Léčba deprese

Deprese je nejčastější duševní porucha ve vyspělém světě, která vyžaduje včasnou léčbu. Toto onemocnění je charakteristické svým chronickým průběhem a opakovaným výskytem. Deprese postihuje jak muže, tak ženy jakéhokoliv věku, s tím, že ženy jsou postiženy časteji. Nezřídka se setkáváme s depresí i u dětí. Dominantním příznakem deprese je smutná nálada trvající 2 týdny. Depresi je nezbytné léčit včas, jelikož hrozí riziko sebevraždy.

Vznik deprese

Deprese vzniká na základě nerovnováhy neurotransmiterů, tedy látek chemické povahy, které se tvoří v mozku a jsou nezbytné pro přenos informací. U některých jedinců se vyskytuje geneticky podmíněná predispozice k těmto změnám. U těchto lidí je tak větší sklon ke vzniku deprese. Je však nezbytné i další působení zevních faktorů, především stresu. Nejčastěji deprese propuká při prožití psychicky náročné situace, jako je úmrtí blízké osoby, rozvod, ztráta práce, finanční zálěžitosti, či vztahové problémy.

Příznaky deprese

Hlavním příznakem deprese je alespoň 2 týdny trvající smutná nálada, kterou pacient subjektivně popisuje, nebo je zjištěna lékařem. Pacient dále popisuje pocit beznaděje, zoufalství a bezvýchodnosti, dochází ke ztrátě zájmů a pokles energie. Pacient je sužován také ztrátou sebedůvěry, pocity viny a úvahách o sebevraždě, ke kterým se přiznává. Dále je přítomná nesoustředěnost, váhavost, nerozhodnost a zpomalenost. Často bývají přítomny poruchy spánku, především s ranním nedospáváním, ranní pessima, nechutenství, úbytek hmotnosti a v těžších případech i bludy a halucinace.

Metody léčby deprese

Deprese je psychickým onemocněním, které je nutné co nejdříve léčit, jelikož hrozí riziko sebevraždy. Je však nezbytná spolupráce pacienta, ale i podpora rodiny a přátel. Mezi metody léčby deprese patří psychoterapie, farmakoterapie a elektrokonvulzivní terapie.

Psychoterapie v léčbě deprese

Psychoterapie je velice důležitou součástí léčby deprese, kdy se využívá speciální metody, tzv. kognitivně-behaviorální terapie. Jedná se o jednu z nejlepších metod v léčbě řady psychických poruch. Tato metoda vychází z toho, že identifikací chybného chování, chybných myšlenek, či představ může dojít terapií k jejich změně a tím i k vyřešení psychických problémů.Cílem této terapie tedy je změnit typ negativního myšlení v pozitivní, což se posléze odrazí v chování jedince.

Farmakoterapie v léčbě deprese

Farmakologická léčba depresí spočívá v první řadě v podání antidepresiv. Je třeba mít napaměti, že účinek antidepresiv nastupuje zhruba po dvou týdnech. Výběr antidepresiv nemusí být na první pokus správný. Každý pacient je naprosto originální a chemické mechanismy v jeho mozku jsou různé. V dnešní době se však nejčastěji užívají antidepresiva ze skupiny tzv. inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu. Mezi ně patří sertralin, citalopram, fluoxetin, či paroxetin.

Elektrokonvulzivní terapie v léčbě deprese

Elektrokonvulzivní terapie spočívá v aplikaci krátkého pulsu elektrického proudu do mozku. Ten vyvolá epileptický záchvat, který má v případě těchto pacientů léčebný efekt. Tento typ léčby deprese se užívá u pacientů, u kterých není farmakoterapie účinná. V dnešní době se elektrokonvulzivní terapie provádí v celkové anestezii a je zapotřebí souhlas pacienta s výjimkou sebevražedného rizika, stuporózních stavů s odmítáním potravy, nebo maligního neuroleptického syndromu. Před vlastní aplikací elektrického proudu je pacient uspán a pomocí léčiv je navozena také relaxace svalů. Po elektrokonvulzi se mohou objevit i některé nežádoucí účinky, jako je porucha paměti, bolesti hlavy a svalů, nevolnost, zvracení, nebo kardiovaskulární obtíže.

Závěrem...

V léčbě depresí je důležitá spolupráce psychiatra, celé rodiny, přátel a pokud možno i pacienta. Vyžaduje obrovskou míru pochopení a pozornosti celého okolí.Je třeba mít napaměti, že deprese není pouhou přechodnou změnou nálady, ale vážným onemocněním. Udává se, že 15% pacientů s depresí vykoná sebevraždu. Proto je nezbytné sebevražedné výhružky brát vážně a co nejdříve obstarat odbornou pomoc.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email