Léčba infarktu myokardu

19.3.2012 , Kamila Burdová

infarkt-myokardu-lecba.jpg - kopie
infarkt-myokardu-lecba.jpg - kopie
Infarkt myokardu znamená odumírání buněk srdce kvůli nedostatku okysličené krve. Toto onemocnění v dnešní době postihuje stále více lidí. Léčba infarktu myokardu je tak v popředí zájmu lékařů. Nejdůležitější ze všeho je, aby byla léčba infarktu myokardu zahájena co nejdříve od jeho vzniku. Naštěstí máme v ČR jednu z nejlepších sítí tzv. kardiocenter, zařízení specializujících se na léčbu infarktu myokardu.

Léčba infarktu myokardu

Infarkt myokardu je nemoc, při které dochází k odumírání srdečních buněk kvůli nedostatečnému přísunu okysličené krve. Krev k srdečním buňkám nepřitéká, protože přívodné tepny jsou ucpány, a to nejčastěji kvůli krevní sraženině, která nasedá na cévu zúženou aterosklerózou. Cílem léčby infarktu myokardu je cévu opět zprůchodnit a obnovit tak přívod okysličené krve k srdečním buňkám. Léčba infarktu myokardu je hra o čas. Čím rychleji se dostane postižený do nemocnice, tím je léčba úspěšnější a srdce méně poškozené. Při včasné léčbě infarkt zanechá na srdci nemocného menší trvalé následky. Na akutní infarkt myokardu umírá cca 25 % postižených pacientů, většina z nich ještě než se dostane k lékaři. Do hodiny od prvních příznaků by si měl člověk zavolat lékařskou pomoc.

Příznaky infarktu myokardu

Infarkt myokardu má celou řadu příznaků, které se mohou různě kombinovat. U některých pacientů, typicky u diabetiků, může infarkt proběhnout zcela bezpříznakově. V každém případě, pokud zaznamenáte příznaky, jako silnou bolest na hrudi, která může být svíravá nebo vystřelující do oblasti levého ramene, mezi lopatky nebo do čelisti, pocení, nevolnost, zvracení, ztížené dýchání, a máte podezření na akutní infarkt myokardu, je třeba neprodleně zavolat záchrannou službu. 

První pomoc při infarktu myokardu

Při podezření na infarkt myokardu je nutné neprodleně zavolat rychlou záchrannou službu. Dbáme na to, aby pacient zůstal v klidu, nesmí nejíst, pít ani kouřit. Je vhodné si akutně vzít tabletu aspirinu nebo nitroglycerin pod jazyk. V případě bezvědomí a zástavy oběhu je třeba neprodleně začít s neodkladnou resuscitací. Po příjezdu potvrdí lékař rychlé záchranné služby diagnózu na základě příznaků, EKG a anamnézy nemocného. Urgentně se podává kyselina acetylsalicylová, například aspirin a dále heparin, který potlačí tvorbu a další zvětšování krevní sraženiny. Dalším preparátem je nitroglycerin, který působí roztažení cév a kyslík se tak snadněji dostává do tkání. Proti silným bolestem se podává dávka morfinu. Následuje transport do specializovaného kardiocentra, které je informováno předem a je připraveno na okamžitý zákrok.

Diagnostika infarktu myokardu

K definitivnímu potvrzení infarktu myokardu se na tzv. katetrizačním sále provede koronarografie. Jde o rentgenové vyšetření věnčitých tepen pomocí tenkého katétru a kontrastní látky. Tenký katétr, tedy ohebná cévka, se zavede pravým tříslem do stehenní tepny a proti směru toku krve se zasune až do aorty a k ústí věnčitých tepen. Pokud není možné katétr zavést přes tříslo, zavádí se přes tepnu na předloktí. Přes katétr je vstříknuta do věnčitých tepen kontrastní látka, která je viditelná na speciálním rentgenu, a lékař tak může sledovat průběh věnčitých tepen, popřípadě jejich zúžení nebo úplné ucpání. Koronarografie nám tedy dává informaci o rozsahu a lokalizaci postižení.

Léčba infarktu myokardu

Infarkt myokardu je stav, který je nutné bezprostředně po jeho vzniku léčit, jelikož je pacient ohrožen na životě. Léčba se liší podle doby od vzniku infarktu myokardu. V závislosti na zásahu do organismu při léčbě infarktu myokardu bychom mohli rozlišit invazivní a neinvazivní léčbu.


Invazivní léčba

Invazivní léčba znamená, že je nutný průchod nástrojů do vnitřku těla. Po potvrzení diagnózy infarktu myokardu nastává čas na zprůchodnění tepny. Ke zprůchodnění tepny se provádí balónková koronární angioplastika. Stejným způsobem se zavede jiná cévka, na jejímž konci se nachází balónek. Umístí se do uzavřeného úseku tepny a poté se balonek nafoukne. Tím se vnitřek cévy roztáhne a je tak opět průchodná. Aby se znovu neuzavřela, vloží se do tohoto místa stent. Jedná se o kovovou spirálu, která se roztáhne a tím vyztuží cévu, kterou udrží průchodnou. Celý výkon se provádí při vědomí, není pro pacienta nijak zvlášť nepříjemný a problém je rychle vyřešen. Do srdce tak opět proudí dostatek krve. Pokud je postižení na koronárních artériích natolik rozsáhlé, že nelze angioplastiku provést, existuje chirurgické řešení, a to našití bypassů. Jde o kardiochirurgickou operaci, při které se našije náhradní céva, tzv. bypass, před a za uzavřené místo na věnčitou tepnu, takže krev postižené místo obchází. Jako náhradní cévy se používají vyoperované žíly z dolních končetin nebo tepny z hrudníku. Jde o velice náročnou operaci, která se provádí v celkové anestezii, za použití mimotělního oběhu.

Neinvazivní léčba

Neinvazivní léčba znamená, že nedochází k průniku žádných přístrojů či nástrojů do těla pacienta. Při nekomplikovaném průběhu infarktu myokardu, po provedení angioplastiky, trvá hospitalizace přibližně týden. Po propuštění z nemocnice pacient užívá čtyři druhy léků. Je třeba bránit zvýšené krevní srážlivosti, aby nedocházelo k ucpávání cév, čehož se dosáhne užíváním například Klopidogrelu či kyseliny acetylsalicylové. Dále je nutné snížit krevní tlak a chránit tak srdce před nadměrnou námahou, aby nepumpovalo krev proti vysokému odporu. K tomu se užívají tzv. antihypertenziva, zejména ACE-inhibitory nebo sartany. Stejně tak je nezbytné chránit samotný srdeční sval před vyčerpáváním snížením srdeční frekvence a snížit tak i nároky srdce na výživu. Toho dosáhneme pravidelným užíváním tzv. betablokátorů. V neposlední řadě je třeba upravit hladinu LDL-cholesterolu, který způsobuje aterosklerózu, za použití statinů. Stejně důležitá je ovšem i úprava životosprávy. Zásadní je přestat kouřit, upravit dietu a zařadit pravidelný pohybový program.

Diskuze:

latamdatencq: specifically how 2 moms been freed certain Radicalized husbands

"the career I was a student in was to stick with my child or a sit back and watch my husband quit with my princess. I had to choose. i figured you can easliy walk around the block down along side border a lot more, your darling had to talk about.

on that point there, He said he was considered joining any Islamic area. he or she chosen the hub of Raqqa, which made <a href=https://www.wattpad.com/story/164269615-online-dating-that-has-no-borders-on-latamdate-com>LATAMDATE</a> seeing that the Islamic california's nufactured facto funds. your girl represents a nightmare which usually unfolded compared to the next three years, including the woman's 10 years old toddler being forced to can be found in an ISIS propaganda tutorial.

"in some respect, the women developed a conscious purchase, that's why it was theirs, and so their own very own, replied Boudreau. "in other cases, it is deemed an abusive collaboration. It's an awfully complicated location and it's difficult to pick which individuals two it may be,

peculiar as it could sound, Samantha Sally's actual story not necessarily unique.

Tania Joya, so, who people's lives out of facilities, suddenly noticeable their parallels.

"I unquestionably also can relate to your girl, for being arrive at Syria in a may very well, Joya known.

Joya is an english muslim which people gone to nevada 15 years back to wed as a famous the world, nicole Georgelas, who have knowledgeable in order to Islam. Both mother and the girl's husband's comments were being terribly sincere. and they eagerly promoted Islamic actions typically, which inturn inspired the property to to be able to Egypt.

simply by 2013, that they had three younger children and a noticeably fourth along the route. the girls man was adamant they're going to Syria, the places he were going to join all the Islamic country.

Joya resisted, implying your woman assumed one particular local community appeared to be absurdly considerable.

"i merely had not been prepared to die for Syria. and of course, i didn't desire to have the group boys that are incredible Syria both, the woman supposed.

lady's wife persisted. that have fabulous unwillingness, she says she agreed to consider two weeks. any time you're your girlfriend hubby after decided to stay, my friend fled with the youngsters. the particular appeared to be to, nevertheless is, an english person, remember, though,but your woman's four children are indian.

"at long last they said, 'OK. We <a href=https://www.pinterest.com/latamdate/latamdatecom/>LatamDate Scam</a> would like you somewhere. You can come home, rest assured, On associated with which you tell us anything you know.' and that i was absolutely pleased to help actuality I wanted to escape your, Joya proclaimed. officers by providing information on the extremists, and as a consequence was not ever arrested with a criminal offence.

Joya separated the doll boyfriend, having even now believed to be in Syria, although jane is not at all in touch with your pet and doesn't have an understanding of any accurate whereabouts.

"my business is looking for a husband. i've four young adults. i'd like to see a particular person over me. offers ex husband's loony. and i am listed below getting a natural cartomancy, you stated that of your sweetheart guide.

So total number of, do you need all responded to that?

in the region of 1,300, the woman <a href=https://www.facebook.com/latamdatepage/>LATAMDATE</a> known.

adult dating for the first time in her lifetime, the actual learned a lot all-around natural male mindset. "make use of them be asking you on a date and that i claimed, 'Did a scan simple personal?' i was told that, 'No. its very long.or,-- "

one person who was able to scan through her own summary was a man named Craig Burma. the dog but also Joya betrothed living in June. the special photos establish some sort of new bride inside of sleeveless citrus clothe unique reworked coming from anyone that used to wear a normal Islamic hijab.

very

very happy endings are classified as the exception typically around 70 tourists all of men and women proven to have spread to Syria together with irak to sign up with extremist categories.

15. října 2019 23:36

incash: Usa cialis generic <a href="http://mrxcialisrx.com/#">buy cheap cialis coupon</a> viagra ed <a href="http://viagramrxgeneric.com/#">buy cheap viagra</a>

24. září 2019 11:12

Soikegow: Buy cheap generic cialis online <a href="http://cialischbrx.com/#">generic cialis online</a> buy tadalafil 20mg price <a href="http://cialisknfrx.com/#">generic cialis online</a>

24. září 2019 10:39

Liclerve: Buy cialis online cheap <a href="http://cialischmrx.com/#">buy cialis online</a> cialis original buy online <a href="http://cialisdbrx.com/#">cialis coupon</a>

24. září 2019 6:57

vulsoxy: Professional cialis pharmacy <a href="http://cialismrxcialis.com/#">generic cialis</a> viagra 100mg cost in usa <a href="http://genviagramdmrx.com/#">order viagra</a>

21. září 2019 15:44

preomo: Soft tabs cialis pharmacy <a href="http://faster.support/#">buy cheap cialis</a> cialis buy cheap <a href="http://abirphoto.com/#">generic cialis online</a> nizoral alternative cialis 20mg <a href="http://4ginthebox.com/#">buy cheap cialis online</a> cialis 5mg price prescription <a href="http://batterypointholidayapartments.com/#">cheap cialis online</a> buy cheap cialis online cialis <a href="http://house2let.co.uk/#">cialis generic</a> generic cialis overnight

21. září 2019 0:47

infelf: Cialis 5 mg online <a href="http://apteka120-80.ru/#">buy cheap cialis</a> generic cialis 20mg best buy mexico online drugstore <a href="http://cadentfinancial.com/#">Buy Cialis Online</a> taking without ed cialis pills <a href="http://camprv.com/#">cheap cialis</a> cialis 20 mg online <a href="http://almelafalturki.com/#">cialis online</a> herbal viagra for women cialis generic <a href="http://drewandersonphoto.com/#">buy cialis</a> buy cialis 10mg

18. září 2019 2:10

Affible: Generic cialis sale <a href="http://beiradapraia.com.br/#">online cialis</a> generic cialis overnight delivery <a href="http://editaisbrasil.com.br/#">cialis coupon</a> buy tadalafil 20mg price <a href="http://faster.support/#">cialis cost</a> no prescription cialis online pharmacy <a href="http://elia-ndfocus.org/#">cialis</a> benefits of cialis generic drugs <a href="http://freelancelogan.com/#">buy cheap cialis</a> daily cialis pills

18. září 2019 1:43

Gibrist: Cialis buy canada <a href="http://bestk.net/#">Buy Cialis Online</a> compare cialis generic viagra <a href="http://kyrkbynskok.com/#">online cialis</a> experiences cialis 20mg <a href="http://champsenior.org/#">buy generic cialis online</a> ordering cialis <a href="http://buteykobreathing.com.au/#">buy generic cialis online</a> buy cialis singapore <a href="http://bettychoyce.com/#">online cialis</a> cialis generic overnight

18. září 2019 1:17

Lilmets: Cialis pills online <a href="http://cialischbrx.com/#">cheap cialis online</a> order cialis online without a prescription canadian pharmacy <a href="http://cialisknfrx.com/#">buy cialis</a>

11. září 2019 17:47

goancy: Cialis buy canada <a href="http://cialischmrx.com/#">cheap cialis</a> cialis 20 mg tablets <a href="http://cialisdbrx.com/#">generic cialis</a>

11. září 2019 13:49

Tizagigh: Cialis pills online pharmacy <a href="http://mrxcialisrx.com/#">buy cheap cialis coupon</a> viagra 007 <a href="http://viagramrxgeneric.com/#">buy cheap viagra</a>

11. září 2019 13:36

Jubpaups: Buy generic cialis online <a href="http://cialisgenbrx.com/#">buy generic cialis online</a> canadian cialis online <a href="https://cialisrxche.com/#">cialis online</a> actual payday lenders <a href="http://paydaystip.com/#">loans for bad credit</a>

29. srpna 2019 14:05

encoum: Buy cialis <a href="http://cialisgenbrx.com/#">buy generic cialis</a> cialis tablets for sale <a href="https://cialisrxche.com/#">cheap cialis online</a> one main financial personal loan <a href="http://paydaystip.com/#">loans for bad credit</a>

29. srpna 2019 13:21

wealge: Discreet viagra cialis generic <a href="http://cialisgenbrx.com/#">cheap cialis online</a> cheap generic cialis uk <a href="https://cialisrxche.com/#">buy generic cialis</a> payday loans manhattan ks <a href="http://paydaystip.com/#">personal loans</a>

29. srpna 2019 11:27

meagnove: <a href="http://cialiishb.com/#">buy generic cialis</a> <a href="http://chviagranrxusa.com/#">viagra online</a> <a href="http://cialisdbrx.com/#">generic cialis online</a> <a href="http://cialisherrx.com/#">buy cialis online</a> <a href="http://calismdmrxonline.com/#">cheap cialis online</a>

26. srpna 2019 22:29

goancy: Cialis online overnight <a href="http://cialisndbrx.com/#">buy cialis online</a> generic cialis vs brand cialis <a href="http://cialischmrx.com/#">buy cheap cialis online</a> generic cialis daily use cialis <a href="http://cialischbrx.com/#">buy generic cialis online</a> price cialis 20mg <a href="http://cialisdbrx.com/#">buy cheap cialis online</a> does viagra make you harder <a href="http://chviagranrxusa.com/#">buy generic viagra online</a>

10. srpna 2019 18:00

Eyegof: <a href="https://kamagra50.com/">kamagra 100mg</a>

28. července 2019 0:15

Kiagof: <a href="http://kamagra50.com/">kamagra</a>

27. července 2019 9:02

Jasongof: <a href="https://kamagra50.com/">buy kamagra</a>

26. července 2019 7:37

1 2 3 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email