Léčba karcinomu děložního čípku

15.4.2012 , Jana Nersisjanová

lecba-karcinomu-delozniho-cipku.jpg - kopie
lecba-karcinomu-delozniho-cipku.jpg - kopie
Léčba karcinomu děložního čípku je proces, který je závislý na stadiu nádoru, tedy na jeho rozšíření. Časné karcinomy děložního čípku mohou být chirurgicky odstraněny, zatímco pozdější nádory často nejsou operativně řešitelné a v těchto případech se využívá metod radioterapie. Není na místě podceňování pravidelných gynekologických prohlídek, které mohou pomoci zavčas nádor odhalit a lépe ho tak léčit.

Léčba karcinomu děložního čípku

Karcinom děložního čípku je nejčastějším zhoubným nádorem postihující ženské pohlavní orgány. Ročně karcinom děložního čípku postihne až tisíc českých žen. Vzniku nemoci je však možné zabránit pravidelnými gynekologickými kontrolami a především prevencí v podobě bezpečného pohlavního styku s ochranou a očkováním. Léčba karcinomu děložního čípku závisí na pokročilosti onemocnění a celkovém stavu nemocné. Uplatňují se v zásadě 2 metody, chirurgická léčba a radioterapie neboli ozařování. Vždy však platí rovnice včasný záchyt a adekvátní léčba, rovná se vyšší šance na úplné vyléčení.

Děložní čípek

Děložní čípek je část děložního hrdla, která ční do pochvy. Hrdlo je koncová zúžená část dělohy, která je spojena s pochvou. Uvnitř hrdla je otvor, kanál děložního hrdla, který spojuje dutinu děložní s pochvou. Děložní čípek má tužší konzistenci, protože jeho převážná část je tvořená svalovinou. Kanál hrdla a povrch čípku tvoří sliznice, která přechází ve sliznici pochvy.

Karcinom děložního čípku

Nekontrolovaným množením a zhoubným zvratem buněk sliznice děložního čípku vzniká karcinom. Tyto buňky pak prorůstají i do okolí a pokud se dostanou do cév, mohou se rozšířit do celého těla a dát vznik tzv. metastázám. Karcinom, neboli zhoubný nádor, je nejčastějším nádorem čípku. Vzniká z prekanceróz, což jsou určité změny buněk, které podmiňují vznik zhoubného nádoru. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem jsou HPV viry neboli lidské papilomaviry, jejichž přenos se děje pohlavním stykem.

Diagnostika karcinomu děložního čípku

Léčba karcinomu děložního čípku se řídí pokročilostí onemocnění a celkovým stavem pacientky. Po histologickém potvrzení odebraného vzorku, že se jedná o karcinom, následují vyšetření, která zhodnotí rozsah postižení okolních orgánů nádorem a přítomnost metastáz. Tato vyšetření zahrnují klasické gynekologické vyšetření, včetně vyšetření konečníkem, cystoskopii, což je endoskopické vyšetření močového měchýře, rektoskopii neboli endoskopické vyšetření konečníku, rentgen hrudníku, ultrazvuk pánve a břicha a případně další vyšetření. Po těchto vyšetřeních se individuálně navrhuje léčebný postup.

Možnosti léčby karcinomu děložního čípku

Podle pokročilosti onemocnění karcinomem děložního čípku, která se určí výše uvedenými postupy, rozlišujeme časná stádia a pozdní stádia. V časném stádiu je nádor omezen na děložní hrdlo. Pro pozdní stádia je příznačné prorůstání nádoru do okolí mimo děložní hrdlo.

Léčba časných stádií karcinomu

Časná stádia jsou léčena chirurgicky. Pokud je to velmi časné stádium a žena plánuje těhotenství, provádí se konizace hrdla neboli odstranění části čípku i s nádorem. Pokud žena těhotenství neplánuje, přichází v úvahu hysterektomie, čili odstranění dělohy. Ostatní časná stádia se léčí radikální hysterektomií, při které jsou kromě dělohy a okolního vaziva, odstraněny i příslušné lymfatické uzliny. V určitých případech se operační léčba doplňuje ozařováním. V případech, kde je operace riziková, volí se pouze ozařování.

Léčba pokročilých stádií karcinomu

U pokročilých stádií karcinomu děložního čípku se volí jako metoda léčby samotná radioterapie nebo současná radioterapie s chemoterapií, která zvýší účinek léčby. Radioterapie se kombinuje jako brachyradioterapie neboli vnitřní ozařování, kdy je do dělohy zaveden aplikátor se zdrojem záření a teleradioterapie čili zevní ozařování, kdy je zdroj záření vzdálen od těla několik desítek centimetrů. Při chemoterapii se podávají protinádorové léky, které růst nádorových buněk karcinomu děložního čípku zastavují a napomáhají tak účinku radioterapie.  

Nežádoucí účinky léčby karcinomu děložního čípku

Radioterapie s sebou přináší nežádoucí účinky. Kůže v ozařovaných místech může být zarudlá a suchá, objevují se průjmy, celková nevolnost, únava, zánět močového měchýře či konečníku, může být také ovlivněna plodnost působením na vaječníky a snižují se počty krevních buněk. Může dojít také k dočasné ztrátě vlasů, a to především podle druhu zvolené chemoterapie. Při radikálních chirurgických výkonech, kdy je odstraněna děloha, tím žena ztrácí schopnost mít děti. Pokud jsou odstraněny vaječníky, dochází k poklesu pohlavních hormonů s rychlým nástupem příznaků klimakteria, a to návaly horka a pocení, a zvýšením rizika pozdějších problémů, jako je řídnutí kostí nebo onemocnění srdce a cév.  

Po léčbě karcinomu děložního čípku

Po vyléčení je nutné pravidelné doživotní sledování, zda se karcinom děložního čípku nevrátil. To probíhá tak, že žena dochází na gynekologickou ambulanci, zpočátku v kratších, později v delších, několikaměsíčních intervalech, po 6 letech jednou za rok. Žena je vyšetřena gynekologicky a ultrazvukem, případně jsou lékařem navržena další potřebná vyšetření. Prognóza onemocnění a délka přežití je v časných stádiích dobrá, u pokročilejších se zhoršuje. Prevencí vzniku karcinomu děložního čípku jsou, kromě očkování proti HPV, pravidelné gynekologické prohlídky, které odhalí prekancerózy, neboli přednádorová stádia.

Prevence karcinomu děložního čípku

Nejdůležitějším preventivním opatřením je aktivní vyhledávání prekanceróz karcinomu děložního hrdla pomocí pravidelných gynekologických kontrol. Druhou možností je zabránit samotnému přenosu HPV infekce. Nejjednodušší metodou je používání kondomu při pohlavním styku. Další možností je očkování. Vakcíny totiž obsahují viru podobné částice, které nejsou infekční, avšak jsou schopné vyvolat v těle zvýšenou tvorbu protilátek. Očkování je účinné proti typům HPV viru, které jsou asi ze 70% příčinou karcinomu děložního čípku. Avšak je nutné myslet na to, že karcinom mohou vyvolat i jiné typy HPV viru, proti kterým je vakcína neúčinná. Největší význam má očkování pro dívky a ženy, které ještě neměly pohlavní styk. Ale i u sexuálně žijících žen má očkování význam, je však nutné posoudit individuální riziko získání nové HPV infekce.

 

 

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email