Léčba nádoru tlustého střeva

14.4.2012 , Danica Deretić

lecba-nadoru-tlusteho-streva.jpg - kopie
lecba-nadoru-tlusteho-streva.jpg - kopie
Léčba nádorů tlustého střeva je komplexní proces, jehož jednotlivé kroky závisí zejména na rozsahu nádoru střeva v době diagnózy. Léčba nádorů tlustého střeva je jednak chirurgická, dále se využívá záření, chemoterapie a biologická léčba. U léčby nádorů tlustého střeva platí, že čím dříve je stanovena diagnóza, tím větší je šance na úplné uzdravení.

Léčba nádorů tlustého střeva

Nádor tlustého střeva je onemocnění, které postihuje muže i ženy převážně ve vyspělých zemích. Česká republika je celosvětově na 1. místě žebříčku v úmrtnosti na zhoubný nádor – karcinom – tlustého střeva. Přitom jsou muži postiženi až 9x častěji než ženy. Důležitým předpokladem úspěšné léčby je týmový přístup. Znamená to spolupráci hned několika specialistů. Těmi jsou onkolog, chirurg, patolog, radioterapeut, specialista na radiodiagnostiku a případně i klinický psycholog. Před každým zahájením léčby by se tento tým měl o konkrétním pacientovi poradit a rozhodnout o nejlepším způsobu léčby.

Nádor

Nádor je útvar, který vzniká v důsledku pozměněné genetické informace v buňce, která se díky této chybě začne nekontrolovatelně množit a růst. Nádor může být zhoubný nebo nezhoubný (maligní nebo benigní). Zhoubný nádor má rychlý růst, prorůstá do svého okolí a ničí okolní tkáně. Jeho nebezpečí tkví ve schopnosti zakládat tzv. metastázy, tedy druhotná nádorová ložiska různě daleko od hlavního nádoru. Nezhoubný nádor roste pomalu, neprorůstá do svého okolí a nezakládá metastázy. Může ovšem svojí velikostí utlačovat a poškozovat okolní tkáně a narušit jejich funkci.

Léčba nezhoubných nádorů tlustého střeva

Mezi nezhoubné nádory tlustého střeva patří tzv. polypy. Jde o výrůstky sliznice, které vyčnívají do lumen střeva. Projeví se buď viditelným krvácením z konečníku, či skrytým krvácením. To se dá zjistit pomocí tzv. OK-testu, tedy testu na okultní (skryté) krvácení. Polyp neohrožuje člověka na životě, ale je třeba se ho zbavit co nejdříve, jelikož se může zvrhnout ve zhoubný nádor. Pacient s polypy je indikován ke kolonoskopii. To je endoskopické vyšetření, kdy je konečníkem zavedena trubice s kamerou, pomocí které může lékař polyp ve střevě objevit. Výhodou této metody je, že se polyp může při tomto vyšetření ihned bezbolestně odstranit a jeho vzorek jde na histologické vyšetření. V případě objemnějších polypů, které touto metodou odstranit nelze, je nutné problém řešit chirurgickým zákrokem. Pacient, u kterého byly polypy nalezeny, je pravidelně vyšetřován a sledován.

Léčba zhoubných nádorů tlustého střeva

Zhoubný nádor tlustého střeva, kolorektální karcinom, je nejčastější onkologickou diagnózou v České republice. Bylo prokázáno, že až 9x častěji jsou postiženi muži. Až 85 % procent kolorektálních karcinomů vzniká ze střevních polypů. V samotné léčbě nádoru se uplatňují 4 druhy léčby, které se často kombinují. Je to léčba chirurgická, chemoterapie, radioterapie a nově i léčba biologická.

Chirurgická léčba nádorů tlustého střeva

Chirurgická léčba je základní metodou a spočívá v chirurgickém odstranění nádoru, přilehlých mízních uzlin a případně i druhotných ložisek v jiných orgánech. V závislosti na velikosti a lokalizaci nádoru se nejčastěji provádí tzv. hemikolektomie. Jde o chirurgické odstranění poloviny tlustého střeva dle lokalizace nádoru. Nezbytné je zároveň odstranit přilehlé mízní uzliny, které jsou odeslány k histologickému vyšetření. Stanovení postižení těchto uzlin je klíčové pro prognózu pacienta. V případě nálezu druhotných nádorových ložisek se i tyto chirurgicky odstraňují.

Chemoterapie u nádorů tlustého střeva

Chemoterapie je léčba chemickými látkami a u nádorů je hojně využívána. Bylo zjištěno, že až 60 % pacientů po chirurgickém odstranění nádoru, má v této oblasti tzv. mikrometastázy, tedy druhotná nádorová ložiska, která nejsou viditelná pouhým okem při rentgenovém vyšetření či operaci. To je důvod, proč je pacientům nasazována chemoterapie – aby zničila i případné zbylé nádorové buňky, které by pacienta ohrožovaly návratem onemocnění. Nevýhodou chemoterapie je, že zároveň s nádorovými buňkami jsou zabíjeny i buňky zdravé. Chemoterapie je podávána buď před operací, kdy má za cíl zmenšit nádor, nebo po operaci, kdy je potřeba zničit zbylé nádorové buňky, a tím zabránit návratu onemocnění.

Radioterapie u nádorů tlustého střeva

Radioterapie se využívá u karcinomu konečníku. Je to dáno polohou konečníku hluboko v malé pánvi. Při radioterapii se využívá záření, které ničí nádorové buňky. Záření vychází z přístroje a působí na tu část těla, kde se nachází nádor. Aplikuje se buď před operací, kdy očekáváme zmenšení nádoru, nebo po operačním výkonu.

Biologická léčba nádorů tlustého střeva

Biologická léčba patří mezi nové léčebné metody. Její výhodou je, že cílí přímo proti nádoru a nepoškozuje zdravé tkáně. Nicméně se často používá v kombinaci s chemoterapií. Používají se uměle vyráběné látky, které jsou schopny po průniku do těla vyhledat nádor a zničit jej. V současné době je to léčba drahá a je určena pacientům, kteří mají druhotná nádorová ložiska. Dle některých klinických studií prodlužuje tato léčba pacientům život až o 5 měsíců.

Nežádoucí účinky léčby zhoubných nádorů tlustého střeva

Léčba je spojena s výskytem různých nežádoucích účinků. U chemoterapie a ozařování jsou nežádoucí účinky důsledkem působení i na zdravé buňky. U chemoterapie se často vyskytuje nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu, padání vlasů, průjmy, poškození krvetvorby a s tím spojený vznik chudokrevnosti, zvýšené krvácivosti a větší náchylnosti k infekcím. Po ozařování se mohou dostavit průjmy nebo zčervenání kůže v ozářené oblasti. Tíže a množství nežádoucích účinků jsou závislé na druhu a délce léčby a liší se i u různých jedinců. U chemoterapie odezní po několika dnech, u ozařování odezní po jeho ukončení, ale v obou případech také mohou přetrvávat delší dobu.

Prognóza nádorů tlustého střeva

Prognóza znamená předpověď průběhu onemocnění a jeho zakončení. U nádorů tlustého střeva závisí na pečlivém stanovení stádia onemocnění. Proto je důležité pečlivé předoperační vyšetření pacienta, důkladný chirurgický zákrok a samozřejmě i náležitá pooperační péče. V případě, že je postižena pouze sliznice a podslizniční vrstva, je onemocnění z 90 % léčitelné. Horší prognózu je třeba očekávat v případě, že nádor zasahuje do hlubších vrstev či jsou již založeny metastázy. Proto je nutné ke každému pacientovi přistupovat individuálně.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email