Léčba obrny

24.4.2012 , Jiří Dyntr

lecba-obrny.jpg - kopie
lecba-obrny.jpg - kopie
Léčba obrny je dlouhodobý komplexní proces. Léčbu obrny vede převážně neurolog, ten se však obklopuje týmem dalších specialistů (ortoped, neurochirurg, fyzioterapeut, logoped). Tento velmi široký tým, za společné spolupráce pacienta, usiluje o jeho co nejvčasnější návrat k běžnému životu. K tomu mohou pacientovi pomoci speciální cvičení, léky i speciální pomůcky (ortézy, berle).

Léčba obrny

Obrna je velmi nepříjemné postižení, při kterém je významně omezená nebo zcela znemožněná pohyblivost některých svalů nebo celých svalových skupin. Podle rozsahu ji můžeme rozdělit na parézu, tedy částečné omezení pohybu a plegii, při které je postižená část těla zcela nepohyblivá. Přestože je velká část onemocnění spojených s obrnou neléčitelná, lze nejrůznějšími léčebnými metodami projevy výrazně utlumit, a pozitivně tak ovlivnit nejen pacientův celkový stav, ale také jeho životní úroveň.

Léčba obrny a léčebný plán

Při léčbě obrny je nezbytná spolupráce specialistů z různých lékařských oborů, kteří se starají o jednotlivé projevy a komplikace pacientova onemocnění. Hlavní slovo má v lékařském týmu neurolog, jehož důležitým úkolem je v první řadě stanovení příčiny a stádia postižení a dále návrh postupu léčby a dohled na dodržování léčebného režimu. Musí také komunikovat s dalšími lékaři a s jejich pomocí se snažit co nejlépe vyřešit pacientovy potíže. Dalším odborníkem, který se významně podílí na péči o pacienta, je fyzioterapeut, který sestavuje cvičební plán pro zlepšení pohybových schopností. S jeho pomocí se pacient může za poměrně krátkou dobu naučit vytěžit maximum ze svých možností a pohybovat se bez větších obtíží. Pokud je příčinou obrny porucha nervového systému, vstupuje do hry neurochirurg, který může operací nebo jinými léčebnými zásahy výrazně zlepšit pacientův stav a v některých případech zcela odstranit příčinu onemocnění, a tím ho definitivně vyléčit. Podobnou funkci plní v péči o pacienta také ortoped, který se specializuje na choroby kostí, svalů a vůbec celého pohybového systému. Protože u obrny jsou často poškozeny nejen funkce svalů končetin, ale také např. hlavových svalů nebo svalů ovládajících řečové ústrojí, využívají někteří pacienti také pomoci logopeda. Tato spolupráce zajistí postiženým odstranění vad řeči a umožní jim lepší komunikaci s okolím, která je další významnou součástí léčebného režimu.

Léčba obrny , léky, pomůcky a začlenění do společnosti

Velmi důležité je pravidelné podávání léků, např. proti epilepsii. Často se nemocným trpícím obrnou podávají také léčiva na snížení nadměrných svalových stahů, které mohou vést ke křečím, nebo přípravky na zlepšení prokrvení mozkové tkáně. Dále se kromě léků využívají nejrůznější ortézy, berle a další pomůcky pro snadnější udržení rovnováhy a pro zlepšení pohyblivosti. Kromě postižení těla je však nezbytně nutné začít také co nejdříve řešit psychický dopad onemocnění, aby následky byly pro pacienta co nejmenší. Vedle léčby poruch hybnosti je proto důležitý také rozvoj dovedností a osobnosti postiženého a vedení k co nejvyššímu stupni soběstačnosti. Pacienti trpící obrnou jsou proto zapojování do kolektivu vrstevníků a jsou podporováni v nejrůznějších volnočasových aktivitách. Jsou pro ně připravovány speciální programy, které mají nejen funkci zábavnou, ale také umožňují postiženým uvědomit si vlastní schopnosti a pozvedají v nich zájem o sebezdokonalování.

Léčba obrny a podpora okolí

V současné době existuje celá řada léčebných a podpůrných metod, které v mnoha případech přinášejí pacientům značnou úlevu. Stále však platí, že základní podmínkou pro dosažení léčebných cílů je spolupráce samotného pacienta a jeho blízkých. Jen tak je možné pacientovi skutečně pomoci, a výrazně se tak zvyšuje pravděpodobnost, že nastolený léčebný režim bude úspěšný a pacientův zdravotní i psychický stav se v krátké době dostane na vyšší úroveň.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email