Leukemie - léčba

8.4.2012 , Ondřej Volný

leukemie-lecba.jpg - kopie
leukemie-lecba.jpg - kopie
Leukemie jsou nemoci, při kterých dochází k produkci nefukčních krevních buněk na úkor zdravých krvinek. Léčba leukemí spočívá jednak ve zničení všech škodlivých leukemických buběk, jednak v obnově přirozené krvetvorby. Léčba různých druhů leukemí se od sebe liší...

Léčba leukemií

Leukemie jsou onemocněním kostní dřeně, tedy krvetvorného orgánu. Leukemie představují zhoubná nádorová onemocnění krve, která postihují tvorbu všech krevních elementů, tedy červených i bílých krvinek a krevních destiček. Tyto buňky se v důsledku pozměněné genetické informace začínají nekontrolovatelně dělit a růst. Čím je leukémie agresivnější, tím je převaha leukemické krvetvorby výraznější. Nádorové buňky postupně utlačí zdravou krvetvorbu. Počty zdravých krvinek výrazně klesají a právě pokles krvinek je příčinou klinických projevů leukemie.

Rozdělení leukemií

Leukemie můžeme dělit podle dvou kritérií. První dělení zahrnuje klasifikaci podle typu postižených buněk, kdy rozeznáváme myeloidní a lymfoidní leukemie. Druhou možností je dělení leukemiíí dle klinického průběhu na akutní a chronické. Akutní leukemie mají velice rychlý průběh a pokud nejsou léčeny, vedou ke smrti jedince během několika měsíců. Chronické leukemie probíhají dlouhodobě, často jsou bez zjevných klinických příznaků a proto se diagnostikují nejčastěji jako náhodný nález při vyšetření krevního obrazu. 

Projevy leukemií

  • Akutní leukemie, během které dochází k masivní tvorbě nefunkčních krvinek, mají svůj neblahý vliv na kostní dřeň jelikož tím brání normálnímu procesu krvetvorby. Ta postupně vyhasíná a dochází k poklesu počtu červených krvinek přenášejících kyslík. Klesají krevní destičky, které odpovídají za srážení krve. Klesá také počet zdravých bílých krvinek, které jsou nezbytné k boji proti infekcím. Tím se dokonalý systém obranyschopnosti, krevního srážení a zásobení buněk kyslíkem vážně naruší. Příznaky akutní myeloidní i lymfoblastové leukemie jsou podobné a projevují se jako malátnost, únava, anémie, neboli churoidkrevnost, pro kterou je typická bledost kůže a sliznic. Dále to jsou častější infekce, krvácivé projevy, poruchy zraku, či sluchu, zmatenost, nebo i poruchy vědomí. U akutních lymfoidních leukemii je přítomné i zvětšení jater, sleziny a postižení mozku.
  • K příznakům chronické myeloidní leukémie patří váhový úbytek, intenzivní noční pocení , nevýkonnost a nepříjemný tlak v levém podžebří v důsledku zvětšení sleziny. U chronické lymfocytární leukemie se vyskytuje úbytek všech krevních elementů, zvětšení sleziny a jater. Nemocní v chronické fázi jsou léčeni často ambulantně a kvalita života není příliš ovlivněna.

 

Možnosti léčby leukemií

Léčba leukemie by měla vždy být individuální. To znamená, že by měla vycházet z konkrétního typu leukemie a současného zdravotního stavu pacienta. Cílem léčby leukemie je zabránit nádorovým buňkám se dále množit a poškozovat ostatní, ještě zdravé, buňky. Léčba každého typu leukemie má svá specifika. Obecně platí, že čím je leukemie agresivnější, tím agresivnější léčbu musíme použít. Na druhé straně agresivní léčba zatěžuje důležité orgány a může způsobit jejich vážné poškození, které v boji proti leukemii tělu spíše uškodí. Léčba leukemií se řídí tzv. režimy. Režimy představují kombinace nejvhodnějších cytostatik a jiných léčebných postupů. 

Strategie léčby leukemií

Léčba leukemie se odvíjí od aktuálního stavu pacienta. Rozlišujeme léčbu akutních, chronických pacientů, či pacientů v tzv. remisi.

Léčba akutních leukemií

Pokud pacient trpí akutním typem leukemie, je cílem léčby zabránit dalšímu množení a růstu nádorových buněk. K tomu se užívají léky ze skupiny cytostatik. Tato léčiva na jedné straně zabraňují zvětšování leukemické populace, na druhé straně také tlumí dělení buněk zdravých tkání. To je vysvětlením řady nežádoucích účinků. Leukemické buňky je možné z krve odstranit speciálním přístrojem – tzv. leukaferézou.

Léčba leukemie ve fázi remise

Pokud se pacient nachází v tzv. remisi, tedy ve fázi vymizení příznaků nemoci, pak je cílem léčby zničit zbylé nádorové buňky a dosáhnout vyléčení. Toho lze dosáhnout intenzivní chemoterapií nebo extrémní chemoterapií. Ta zničí jak leukemickou, tak zdravou krvetvorbu. Proto musí být následována transplantací kostní dřeně. Bohužel ani tyto agresivní způsoby léčby nezaručují vyléčení a onemocnění se po čase může vrátit. 

Léčba chronických leukémií

Pro chronické leukemie je typické, že se léčba zahajuje, až se choroba začne projevovat. V terapii se uplatňují kortikoidy, cytostatika a speciální protilátky namířené proti leukemickým buňkám. U mladších nemocných se častěji volí transplantace kostní dřeně od vhodného dárce. Podmínkou je dobrý zdravotní stav, jelikož je samotná příprava na transplantaci pro tělo velmi náročná a zatěžující. Kmenové buňky, izolované z kostní dřeně, jsou podány do žíly. Tyto buňky si samy najdou cestu do kostní dřeně, kde jsou podmínky pro zahájení krvetvorby.

Podpůrná léčba leukemií

Podpůrná léčba leukemie zahrnuje krevní transfúze nahrazující chybějící červené krvinky a krevní destičky. Velice důležitá je i řádná léčba všech infekcí, kterými jsou tito pacienti výrazně ohroženi. Vhodná je i úprava stravy, kdy nemocní v chemoterapeutickém režimu by neměli jíst neloupané ovoce, kořenovou zeleninu, hroznové víno nebo plísňové sýry. Je to dáno především jejich oslabenou obranyschopností, která není schopna zničit pro zdravé tělo neškodné bakterie a plísně z těchto potravin.

 

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email