Mamografie

15.4.2012 , Lucia Hlavatá

mamografie.jpg - kopie
mamografie.jpg - kopie
Mamografie je rentgenová vyšetřovací metoda, která slouží ke zjištění různých změn v prsu a může odhalit počínající nádor. Nádor prsu je časté onemocnění, které může ohrozit život ženy, a proto byl vypracován screeningový program. Jde o preventivní mamografické vyšetření u žen ve věku 45 – 69 let.

Mamografie

Mamografie je speciální rentgenová vyšetřovací metoda, sloužící ke zjišťování různých změn v prsu, kterými se může projevovat i počínající nádor. Je to vyšetření, které má velký význam v boji proti rakovině prsu. Rakovina, nebo také karcinom prsu, je velice časté onemocnění a proto je důležité zachytit jeho časná stadia, aby mohla proběhnout úspěšná léčba. Z tohoto důvodu byl vypracován tzv. screeningový program. Jde o pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoliv příznaků, v snaze zachytit onemocnění v co nejčasnějším stadiu. Odhalení tohoto nádorového onemocnění na jeho počátku výrazně zvyšuje šance na úplné vyléčení.

Rakovina prsu

Rakovina prsu nebo také karcinom, je nejčastějším zhoubným onemocněním prsu u žen. Karcinom prsu označuje různé formy zhoubných nádorů vznikajících z buněk mléčné žlázy. V počátečních stádiích nejsou přítomny obvykle žádné příznaky. Nádor větších rozměrů je možné nahmatat jako nebolestivou bulku a později je možné nahmatat i zvětšené uzliny v podpaží. Dále se může karcinom projevit změnami tvaru prsu, povrchovými změnami na bradavce, důlkovatěním, bolestí, zatuhnutím prsu či jeho zarudnutím. Výskyt karcinomu prsu výrazně narůstá po 40. roce věku. Kromě věku jsou rizikovými faktory i výskyt karcinomu prsu v rodině, obezita, začátek menopauzy po 55.roce věku, věk prvního těhotenství po 35. roce, jiná zhoubná onemocnění či špatný životní styl. Mezi faktory s ochranným účinkem proti rakovině prsu se řadí těhotenství před 20. rokem věku, fyzická aktivita, vitamin A, beta-karoten, kojení a omega 3 mastné kyseliny. Léčba karcinomu prsu závisí na jeho rozsahu a klinickém stádiu. Volí se chirurgická léčba spolu s ozařováním, chemoterapií, hormonální terapií a imunoterapií. Aby byly šance na úplné uzdravení vysoké, je nutné rakovinu zachytit co nejdříve, což je podstatou právě mamografie.

Průběh mamografie

Mamografie se provádí ve specializovaných pracovištích, v tzv. mamocentrech. Před vyšetřením je nutné, aby žena vyplnila dotazník týkající se anamnestických údajů, prodělaných operací prsou, obtíží a podobně. Tento dotazník je jednotný pro všechna mamocentra. Smyslem dotazníku je zjistit, zda se v rodině vyskytují nádorová onemocnění a podle toho pak zařadit pacientku mezi rizikovější skupinu, kterou je potřeba sledovat častěji a komplexněji než jak udává screeningový protokol. Mamografie se provádí přístrojem zvaným mamograf. Jedná se o typ rentgenového přístroje, který využívá malé dávky rentgenového záření. Ty dokážou odlišit i jemné změny v prsu. Před vyšetřením se žena svlékne do půl pasu. Po té se tkáň prsu stlačí deskou přístroje a následně je každý prs osnímkován. Stlačení prsu je potřebné pro zhotovení kvalitního a dobře hodnotitelného snímku. Vyšetření trvá asi 5 minut a není bolestivé, pociťován je jen mírný tlak a některé ženy to mohou vnímat spíše nepříjemně. Po vyšetření snímky lékař prohlédne a vyhodnotí. Mamografie dokáže najít i velmi malá nádorová ložiska, která nejsou hmatná při vyšetření lékařem nebo samovyšetřením prsu. Rentgenové záření mamografu dokáže lépe zobrazit prs, který má vyšší podíl tukové tkáně, což bývá u starších žen. Mladší ženy mají vyšší podíl vaziva a žlázy, proto je pro ně vhodnější ultrazvukové vyšetření prsu.

Mamografický screening

Mamografický screening je určen pro ženy ve věku 45 – 69 let, u kterých bývá vyšší riziko vzniku rakoviny prsu. Provádí se jednou za 2 roky a je potřeba mít žádanku od praktického lékaře nebo gynekologa. U žen s výraznými rizikovými faktory vzniku nádoru a u žen s výskytem rakoviny prsu u blízkých příbuzných je možno provést vyšetření i dříve. Pokud je při pohmatovém vyšetření nalezen neznámý útvar v prsu, provádí se mamografie také. Zjistí se tak velikost a přesná poloha útvaru a je možno do jisté míry usuzovat na zhoubnost nebo nezhoubnost ložiska. Pro ženy starší 45 let je mamografické vyšetření hrazeno zdravotní pojišťovnou jednou za 2 roky. Na vlastní žádost pacientky, od 40 let věku, je možné provést vyšetření i jednou ročně, vyšetření však pacientka hradí sama.
Mamografie je nejen vyšetřovací metodou na zjištění změn v prsní tkáni, ale slouží také při menších výkonech na prsu. Především se jedná o cílený odběr tkáně pod kontrolou mamografu. Je to důležité z hlediska posouzení charakteru nalezeného útvaru před operačním zákrokem, radioterapií nebo chemoterapií. Pod mamografickou kontrolou se provádí také odstranění útvarů, které nepřesahují velikost 10 mm.

Cíle mamografie

Cílem preventivní mamografie je časný záchyt nádorového onemocnění prsu a snížení úmrtnosti na tuto rozšířenou nemoc. Je třeba nezapomínat také na samovyšetření prsou a pravidelné gynekologické prohlídky, kde vyšetření prsou pohmatem provede lékař. Při jakémkoliv podezřelém nálezu na prsu v podobě bulky, je zapotřebí co nejdříve navštívit lékaře.

 

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email