MCV

27.7.2012 , Ondřej Komín

mcv.jpg - kopie
mcv.jpg - kopie
MCV neboli střední objem erytrocytu je laboratorní parametr udávající, jak velké jsou naše červené krvinky, erytrocyty. MCV se vyšetřuje z periferní krve v rámci vyšetření tzv. krevního obrazu a jeho stanovení je důležité zejména při pátrání po příčinách chudokrevnosti - anemie.

MCV

Jednou ze základních součástí krve jsou červené krvinky (erytrocyty). Zprostředkovávají transport krevních plynů, hlavně kyslíku a oxidu uhličitého, mezi plicními sklípky a jednotlivými buňkami těla. Při vyšetření krve se tedy mimo jiné stanovuje celkový počet erytrocytů v krvi, obsah červeného krevního barviva hemoglobinu zodpovědného za vazbu plynu a tzv. MCV neboli průměrný objem erytrocytu. Zjednodušeně, MCV nám říká, jak jsou erytrocyty velké. Podle velikosti rozdělujeme potom erytrocyty na normocyty (které mají průměrný objem), mikrocyty (které jsou menší) a makrocyty (které jsou větší).

MCV a vznik erytrocytů

Červené krvinky vznikají v červené kostní dřeni z krevních kmenových buněk. Kmenová buňka je jakýsi polotovar, ze kterého dozrávají jednotlivé typy krevních buněk. Během vývoje z kmenové buňky se erytrocyt stále zmenšuje. Zralý erytrocyt je tedy nejmenší buňkou. Proces je podobný, jako když sochař z kvádru mramoru (kmenová buňka) vytesává sochu (erytrocyt). Pro zrání erytrocytu je důležitý dostatek železa a vitamínů, hlavně vitamínu B12kyseliny listové. Pokud nemá erytrocyt k dispozici tyto látky, projeví se na jeho vzhledu a především jeho objemu. Proto zná-li lékař hodnotu MCV (objemu erytrocytů), může být nedostatek těchto látek snadno odhalen.

MCV a jeho hodnoty

Změny MCV úzce souvisí s nemocemi, při kterých klesá množství hemoglobinu v krvi, s anémiemi. Podle hodnot MCV se anémie mohou rozdělit na anémie normocytové (MCV = 80-95 fL), kdy je snížené množství erytrocytů a hemoglobinu v krvi, ale erytrocyty se vzhledem neliší od erytrocytů zdravého člověka, na anémie mikrocytové (MCV= pod 80 fL), při kterých klesá objem erytrocytu a na anémie makrocytové (MCV=nad 95 fL), při kterých je objem naopak větší. Mikrocytové a makrocytové anémie jsou spojené s již zmíněným nedostatkem některých látek, železem a vitamíny. Čeká-li při nedostatku železa erytrocyt delší dobu v kostní dřeni, prodělá více buněčných dělení a díky tomu se zmenší, mluvíme o mikrocytech. Naopak kyselina listová a vitamín B12 jsou klíčové právě pro buněčné dělení, při jejich nedostatku se tedy erytrocyt dělí méně a je tím pádem větší, hovoříme o makrocytech. Nedostatek železa a vitamínů však nejsou jedinou příčinou. Svou roli často hrají i nádorová onemocnění postihující kostní dřen, některé vrozené choroby (srpkovitá anémie, thalasémie) nebo i hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy), chronické selhávání jater a podobně.

Kdy vyšetřujeme MCV

Hodnota MCV je součástí běžného vyšetření krevního obrazu. Stanovuje se vždy v rámci preventivní prohlídky, kontroly léčby, nebo samozřejmě cíleně při podezření na některou z výše zmíněných chorob. Často se MCV vyšetřuje s dalšími parametry, které poukazují na vývoj erytrocytů. Mezi ně patří kromě MCV ještě MCH (průměrná hmotnost hemoglobinu v erytrocytu) a MCHC (průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocytu). Pro vyšetření postačí vzorek žilní krve, který je odebrán téměř bezbolestnou cestou tenkým vpichem z některé z pažních žil. V dnešní době se jedná o zcela rutinní vyšetření.

 

Normální MCV 80-95 fL
Makrocyt (zvětšený erytrocyt) Nad 95 fL
Mikrocyt (zmenšený erytrocyt) Pod 80 fL

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email