Operace očí

27.4.2012 , Daniela Bártková

operace-oci.jpg - kopie
operace-oci.jpg - kopie
Operace očí mohou být prováděny z mnoha důvodu. Nejčastěji prováděné operace očí jsou zaměřeny na korekci refrakčních vad. Tyto operace očí upravují rohovku a čočku tak, aby měly pravidelné zakřivení a správnou optickou mohutnost. Operace očí mohou být prováděny různými metodami a největší rozmach oboru nastal v 80. letech 20. století s nástupem laseru.

Operace očí

Operace očí mohou být prováděny z mnoha důvodů. Zde se zaměříme na takzvanou refrakční chirurgii, což je samostatný obor očního lékařství zabývající se korekcí refrakčních vad. Aby byl obraz, který vidíme ostrý, musí mít rohovka i čočka pravidelné zakřivení a jejich optická mohutnost musí být v souladu s délkou oka. Právě nepoměr mezi délkou oka a lomivostí struktur oka je nejčastější příčinou refrakčních neboli dioptrických vad. Nejobvykleji se můžeme setkat s krátkozrakostí a dalekozrakostí.  Za první operaci toho typu,  která byla provedena již roku 1840, můžeme považovat odstranění čočky z oka. Opravdový rozmach v tomto oboru nastal ale v 80. letech 20. století s nástupem laseru.

Operace očí a principy metod

 

  • LASIK (Laser in situ keratomielusis) patří v současnosti mezi nejpoužívanější laserové metody. Je především používána pro řešení krátkozrakosti a nízké až střední dalekozrakosti. Principem metody je mikrochirurgické seříznutí tenké lamely rohovky (130-150mikrometrů silné). Poté je excimerovým laserem postupně v malých krocích odpařena hlubší rohovková tkáň pod seříznutou vrstvičkou. Po tomto opracování je lamela přiklopena zpět na své místo na oku. Lamelu není potřeba přišívat ani krýt kontaktní čočkou. Hojení rány je velice rychlé v řádech hodin. Po jednom měsíci od zákroku se dá hovořit o stabilitě.
  • Fotorefrakční  keratotomie je klasická laserová metoda, při které je záření laseru aplikováno na povrch rohovky po předchozím mechanickém odstranění povrchové vrstvy buněk. Touto metodou se většinou upravuje nevyhovující zakřivení rohovky. Po provedení zákroku musí být rohovka kryta kontaktní čočkou, neboť byla odstraněna její ochranná vrstva. Ta však po několika dnech rychle regeneruje. Hojení oka bývá v prvních dnech po operaci bolestivé a vidění neostré. Celková stabilizace po zákroku může trvat až 3 měsíce.
  • Operace šedého zákalu patří taktéž mezi refrakční zákroky. Pacientovi je před zákrokem lokálně umrtvena rohovka a po malém 2-3mm dlouhém řezu je zahájen vstup do oka. Metodou nazývanou ultrazvuková fakoemulzifikace je zakalená čočka rozmělněna a odsáta tak, aby zůstalo jen její pouzdro. Do něj potom lékař vloží novou umělou čočku, která pacientovi umožní znovu vidět. Po operaci se dodržuje klidový režim s aplikací kapek do operovaného oka.
  • Odstranění dioptrické vady výměnou čočky. Tento zákrok je prováděn často lidem po 45 roce věku, kdy původní lidská čočka ztrácí pružnost a u pacientů dochází k poruchám akomodace. To znamená, že nejsou schopni zaostřovat na blízké předměty. Tato metoda je provedena tak, že původní čočka je vyoperována ven z oka a je nahrazena čočkou umělou. Operace je prováděna podobně jako operace šedého zákalu.

 

Operace očí a komplikace

Jako u každého chirurgického zákroku, mohou i zde nastat komplikace. Pokud je ale provedeno pečlivé předoperační vyšetření a poté pacient dodržuje pooperační režim je riziko minimální. Může dojít k prodlouženému hojení rohovky, toto se řeší aplikací umělých slz nebo dočasným nošením měkkých kontaktních čoček, dále mohou být oči přechodně citlivější.

 

Pokud si myslíte, že by vám tento zákrok usnadnil a zpříjemnil život, obraťte se na svého očního lékaře. Ten po podrobném očním vyšetření vyhodnotí, zda jste vhodným kandidátem na tento zákrok, protože bohužel ne všechny vady je možno takto vyléčit. Podmínkou je věk pacienta nad 18 let, celkově dobrý zdravotní stav, protože přítomnost některých onemocnění by mohla komplikovat hojení. Důležitým kritériem je také stabilita vady, tedy že se již minimálně 2 roky nezhoršuje.

Diskuze:

: Dotaz: mám šedy zákal na obou očích a užívám varfarin, je v mém případě možná operace ?

18. února 2016 13:01

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email