Addisonova choroba

18.3.2012 , Ondřej Volný

addisonuv-syndrom.jpg - kopie
addisonuv-syndrom.jpg - kopie
Addisonova choroba neboli hypokorticismus je onemocnění způsobené nedostatečností nadledvin. Typická je zvýšená pigmentace kůže a sliznic. Objevují se pigmentace podobné grafitovým skvrnám na místech vystavených tlaku, v kožních záhybech, dále na nehtových lůžcích, prsních dvorcích a na sliznici v dutině ústní.

Addisonova choroba

Příčinou Addisonovy choroby je oboustranná porucha funkce nadledvin. Nadledviny neprodukují dostatek hormonů, tedy aldosteronu, kortizolu a pohlavních hormonů. Tento stav lze chápat jako selhání nadledvin. Následující odstavce se stručně věnují nadledvinám a jejím hormonům. Další pak jejich projevům, příčinám, diagnostice a léčbě Addisonovy choroby.

Nadledvina

Nadledvina, je párový orgán ležící v těsné blízkosti ledviny, má trojúhelníkovitý tvar a velikost asi 5 x 1,5 x 0,5 cm. Pro anatomickou představu leží poblíž páteře, v úrovni 11. žebra. Skládá se ze dvou funkčně odlišných částí a to kůry a dřeně. Kůra i dřeň produkují důležité hormony. Nadledvina je životně důležitým orgánem zapojeným ve složitém systému hormonálního řízení našeho těla. Působky, tedy hormony, si můžete představit jako dopisy, kterými mezi sebou komunikují vzdálené orgány. Tyto „dopisy" jsou posílány k orgánům krví. Tímto důmyslným systémem má naše tělo zaručeno, pokud vše funguje tak jak má, že se „dopis" - hormon dostane na správnou adresu a informuje toho správného adresáta. Každý orgán má svou přesnou adresu a odlišnou „poštovní schránku", do které zapadnou jen dopisy „správné" velikosti a tvaru. Tím je zaručeno, že je dopis doručen „do správných rukou" - k tomu správnému orgánu.

Vznik addisonovy choroby

Kůra nadledviny je hormonálně řízena výhradně podvěskem mozkovým, ten je zavěšen, jak název napovídá, na spodní straně mozku. Na řízení kůry se podílí také ledviny, které ovlivňují produkci aldosteronu. Dřeň je na podvěsku nezávislá a produkuje především známý adrenalin jako odpověď na různé stresové situace. Kůra nadledviny produkuje hormony steroidní, neboli steroidy. Mezi steroidy patří aldosteron, který ovlivňuje hospodaření s minerály, především se sodíkem a draslíkem. Dalším hormonem je kortizol, ovlivňující metabolismus cukrů, méně také tuků i bílkovin. Právě při jeho nedostatečné produkci se projeví nemoc zvaná Addisonova choroba. Kůra nadledvin produkuje rovněž hormony pohlavní a to jak mužské, tak ženské. Co se týče Addisonovy choroby, rozlišujeme onemocnění primární a sekundární. Primární onemocnění je způsobena nedostatečností nadledvin, sekundární pak poruchou podvěsku mozkového, který vše řídí.

Nejčastější otázky při Addisonově chorobě

Co je příčinou Addisonovy choroby?

Oboustranné poškození nadledvin. Addisonova choroba je označována jako hypokorticismus, neboli snížená až vymizelá funkce kůry nadledviny.

Které hormony jsou nedostatečně produkovány?

Aldosteron, kortizol a pohlavní hormony.

Co může způsobit oboustranné selhání nadledvin při Addisonově chorobě?

Nedostatečné zásobení krví, zvláště při šoku – obdoba srdečního infarktu. Dále autoimunitní poškození, což je poškození vlastními imunitnímu buňkami (nadledviny jsou mylně považovány za cizí orgán a jsou napadány vlastním imunitním systémem). Selhání nadledvin může být dále způsobeno jejich krvácením. Další příčinou je infekce – zvláště závažné jsou meningokokové infekce u dětí. Proto doporučujeme očkování, u dospělých pak tuberkulóza nadledvin. I vrozený defekt enzymů, které zajišťují tvorbu hormonů nadledviny, může způsobit oboustranné selhání ledvin. Dále pak vzácné choroby, například sarkoidóza.

Jaké jsou projevy nedostatku mineralokortikoidu aldosteronu?

Předpona mineralo – ovlivňuje hospodaření s minerály, především se sodíkem a draslíkem, má vliv na krevní tlak, prokrvení ledvin a hospodaření těla s vodou (zadržuje vodu) a výše uvedenými minerály. Nedostatek vede k nadměrným ztrátám vody (dehydrataci), klesá krevní tlak a objevují se ztráty vědomí (hlavně při rychlém postavení z lehu nebo sedu). Zvyšují se hladiny draslíku, který při vyšších hladinách negativně ovlivňuje srdce.

Jaké jsou projevy nedostatku glukokortikoidu kortizolu?

Je nezbytný pro metabolismus cukrů, jeho nedostatek vede k hypoglykemii (málo cukru v těle), která se projeví pocity únavy, nedostatku energie, zmateností, poruchami vědomí. Extrémní pokles krevního cukru může vést ke kómatu až smrti. Nedostatek kortizolu omezuje schopnosti jedince vyrovnat se stresovými situacemi. Lidé trpící nedostatkem kortizolu obtížně zvládají stres!!! Nedostatek kortizolu také vede k poklesu krevního tlaku a kolapsům, snižuje se chuť k jídlu, časté jsou nevolnost, zvracení a váhový úbytek. Objevují se též poruchy koncentrace, podrážděnost, obavy a nestálost nálad.

Jaké jsou projevy nedostatku pohlavních hormonů?

Nedostatek se projeví typicky jen u žen. Nadledviny jsou jediným orgánem ženského těla, které produkují mužské pohlavní hormony, neboli androgeny a z nich zejména testosteron. Ty jsou u ženy nezbytné pro správný pohlavní vývoj. Nedostatek testosteronu se projeví ztrátou ženského pohlavního ochlupení a poklesem sexuální chuti zvané libido.

Další typické příznaky Addisonovy choroby

Pro Addisonovu chorobu je typická zvýšená pigmentace kůže a sliznic. Objevují se pigmentace podobné grafitovým skvrnám na místech vystavených tlaku, v kožních záhybech, na nehtových lůžcích, prsních dvorcích a na sliznici v dutině ústní (typicky v místech, kde na sliznici tlačí okraje zubů nebo protéz).

Diagnostika a léčba Addisonovy choroby

Pokud trpíte výše uvedenými příznaky neprodleně navštivte svého praktického lékaře nebo specializovaného lékaře endokrinologa. Addisonovu chorobu lze diagnostikovat z odběrů krve a pomocí ultrazvuku nebo jinými zobrazovacími metodami. Léčba je nezbytná, nadledviny jsou životně důležitým orgánem. Přežití s nefunkčními nadledvinami bez léčby není možné. Léčba Addisonovy choroby musí být šita na míru, cílem je podáváním syntetických hormonů nahrazovat chybějící produkci, a tím nahradit nefunkční nadledviny. Léčbu musí řídit odborník v endokrinologii, což je obor interní medicíny zabývající se poruchami žláz s vnitřní sekrecí.

Diskuze:

FilipovaLucie: Dobrý den. Od roku 2013 se léčím s Addisonovou chorobou po té co jsem byla hospitalizovaná na JIP s akutí addisonskou krizí, která byla komplikována ještě vzniklým pneumotoraxem- po zavádění kanily do krční tepny. Jako oběť domácího násilí jsem byla v silném stresu apsychickém vypětí a v důsledku tohoto docházelo u mě ke kolapsovým stavům, které byly léčeny injekční formou Hydrocortisonu. Byla jsem na vysokých dávkách perorálně podávaného Hydrocortisonu (denně minimálně 45 mg) takže u mě docházelo k uměle vyvolanému Cusshingovu syndromu, který se teď snažíme s ošetřující endokrinoložkou odstranit postupným snižováním dávek Hydrocortisonu. Vzhledem k tomu, že se zhoršil můj zdravotní stav, jsem byla rok na PN a bylo mi mou prakt. lékařkou doporučeno zažádat si o invalidní důchod. Tento krok písemně podpořil i můj odborný endokrinolog v té době pan prof. MUDR Marek. Pracuji jako zdravotní laborantka-stresové zaměstnání, které mám ráda. Bohužel u revizní lékařky ve Znojmě mi touto bylo doslovně řečeno že jsem ,, líná, okamžitě bych měla přerušit svou PN a určitě potom, co se vrátím zpět do plného pracovního procesu uvidím, jak rychle se mi zlepší můj zdravotní stav!" Na doporučení mého odborného lékaře reagovala slovy, že ,,názor nějakého pražského doktora ji vůbec nezajímá!" Po absolvování této revize se mi udělalo zle a musela jsem okamžitě vyhled svého ošetřujícího lékaře. Ráda bych uvedla, že se snažím i při velmi špatném zdravotním stavu chodit do zaměstnání (často je mi zle, jsem strašně unavená, trpím bolestmi zad a nohou, návaly vedra, zadýchávám se, často je mi na omdlení..). Svou dovolenou v podstatě celou využiji na léčbu silných zdravotních obtíží, které mi nedovolí přijít do práce., Na posudek jsem napsala i odvolání, bohužel mi bylo potvrzeno, že má pracovní schopnost klesla pouze o 25%. Nejsem líný člověk, v mém zaměstnání jsem celý de na nohou... Chtěla bych se zeptat, zda má vůbec cenu zkusit podat žádost po druhé, když mi paní ,, doktorka" vlastně oznámila, že na léčbu mého špatného zdrav. stav bude nejlepší plné pracovní nasazení.Děkuji za případnou odpověď. Lucie

20. února 2020 13:16

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email