Anémie - chudokrevnost

7.4.2012 , Tereza Zápalová

anemie-chudokrevnost.jpg - kopie
anemie-chudokrevnost.jpg - kopie
Anémie neboli chudokrevnost je stav, kdy je v plazmě přítomen nedostatek hemoglobinu, tedy látky, na kterou se v červené krvince váže kyslík. Anémií je několik druhů a jednotlivé druhy mají různé příčiny. Projevy jsou však do značné míry společné všem anémiím. Mezi projevy anémie patří únava, bledost, nevýkonost a dušnost.

Anémie

 Anémie, neboli chudokrevnost, je stav sníženého množství hemoglobinu v krvi pod určitou hranici. Ta je stanovena na základě věku a pohlaví. Se sníženou hladinou hemoglobinu může souviset i nižší počet řervených krvinek. Anémie může postihnout jedince jakéhokoliv věku. Existují však stavy, u kterých se anémie objevuje častěji. Jedná se o lidi s nedostatečným příjmem železa a vitamínů v potravě,  u pacientů s nádorovým onemocněním,cukrovkou, AIDS, či při velkých ztrátách krve vlivem operace, nebo úrazu. 

Červené krvinky 

Červené krvinky jsou specializované buňky, které kolují v krevních cévách. Každá z nich obsahuje krevní barvivo zvané hemoglobin, který si krvinky umí samy vyrábět a skladovat ho. Nejdůležitějším úkolem hemoglobinu je roznášet kyslík do všech tkání v těle a na oplátku z nich odnášet nepotřebný oxid uhličitý. Při nádechu putuje kyslík ze vzduchu do plic a přes plicní sklípky do krve. Zde se kyslíkváže na červené krevní barvivo a roznese krví do tkání. Životnost červené krvinky je však 120 dní, tudíž musí docházet k jejich neustálé obnově, aby organismus netrpěl nedostatkem kyslíku. To je úkolem kostní dřeně, ve které ke vzniku nových krvinek dochází. Zánik starých červených krvinek je v orgánu, který nazýváme slezina. 

Příčiny a typy anémie

Obecně můžeme rozdělit anémie podle příčiny na dvě velké skupiny. Anémie vzniká v důsledku snížené produkce červených krvinek, nebo díky jejich zvýšené destrukci. 

Anémie ze snížené produkce červených krvinek

Snížená tvorba červených krvinek vede současně i ke snížené hladině hemoglobinu v krvi. Vzniká tak anémie, která může být zapříčiněna různými okolnostmi a stavy.

Anémie z nedostatku železa 

Železo je prvkem, který lidské tělo potřebuje především k tvorbě hemoglobinu. Jeho nedostatek v těle může plynout z jeho nedostatečného příjmu v potravě, především v červeném mase, vejcích, mléku, či zelenině. Nedostatek železa se objevuje také v období těsně po menstruaci, či před menopauzou. Dále může anémie z nedostatku železa vzniknout při významném krvácení, či nedostatečném vstřebávání z tenkého střeva v důsledku chronických zánětlivých onemocnění střeva.

Anémie z nedostatku vitamínu B12

Anémie může vznikat také v důsledku nedostatku vitamínu B12, který je nezbytný pro tvorbu červených krvinek. Pokud je ho v těle nedostatek, dochází k blokádě normálního růstu a vývoje červených krvinek a tak se jejich počet v krvi snižuje. Tento stav může vzniknout v důsledku sníženého příjmu potravou především z živočišných zdrojů, nebo díky nedostatku tzv. vnitřního faktoru, který se tvoří v žaludku a je nezbytný pro vstřebávání vitamínu B12 ve střevě. Proto se anémie z nedostatku vitamínu B12 vyskytuje především u pacientů s odstraněným žaludkem, či záněty slinivky břišní.

Aplastická anémie 

Aplastická anémie, nazývaná rovněž jako dřeňový útlum, vzniká v důsledku poruchy kmenové buňky kostní dřeně, která tvoří všechny krevní buňky. To vede k útlumu tvorby jak červených, tak i bílých krvinek, včetně krevních destiček. Aplastická anémie může být vrozené onemocnění vyskytující se u tzv. Fanconiho syndromu. Rovněž může být í získána během života v důsledku užívání některých léků, vlivem záření, chemických látek, či některých infekčních onemocněních.

Anémie při chronických onemocněních 

Anémie může vznikat i u některých jiných dlouhodobě probíhajících onemocnění. Ty vedou různými okolnostmi ke snížení tvorby červených krvinek a tím i hemoglobinu. Bývá to u onemocnění ledvin, jater, u chronických infekcí, u nádorových onemocnění, či u chronických zánětů tenkého střeva.

Anémie ze zvýšené destrukce červených krvinek

Anémie může vznikat rovněž při zvýšené destrukci červených krvinek a mluvíme pak o tzv. hemolytické anémii. Rozpad červených krvinek je předčasný a dochází k němu ve slezině. K jejich rozpadu dochází v důsledku dědičné poruchy membrány červených krvinek, či změně jejich tvaru. Hemolytická anémie vzniká také u získaných infekčních onemocnění, či po konzumaci některých léků. 

 Projevy anémie

Přestože existuje několik typů anémií, její projevy bývají v zásadě velice podobné. Anémie se projevuje především bledostí, výraznou únavou, pokles výkonnosti a celková slabost. Méně časté projevy zahrnují dušnost, bolesti hlavy, závratě, pocit chladu a necitlivosti v rukou, zrychlená srdeční frekvence a pocit bušení srdce. U anémie z nedostatku železa můžeme pozorovat zvýšenou lomivost vlasů a nehtů. U aplastické anémie se v důsledku celkového útlumu kostní dřeně setkáváme s častějšími infekčními onemocněními jedince a poruchami srážlivosti krve. Lehká forma anémie nemusí mít projevy žádné. 

Průběh anémie

Anémie má poměrně nespecifické příznaky a proto si žádných změn na nemocném nemusíme ihned všimnout. Průběh anémie může být akutní, či chronický. 

  • Akutní anémie probíhá v atakách a bývá nejčastěji u hemolytické anémie. Dochází zde k masivnímu rozpadu červených krvinek a proto bývá i nástup klinických příznaků náhlý.
  • Chronická anémie se vyvíjí zpravidla pomalu a dlouhodobě současně s jiným probíhajícím onemocnění, například cukrovkou, chronickým onemocněním ledvin, či rakovinou. Projevy anémie tak často jsou maskovány příznaky základního onemocnění a nemusí se na ni dlouho přijít.

 

Diagnostika anémie 

Anémie, tedy pokles hladiny hemoglobinu v krvi, můžeme bezpečně stanovit pouze na základě krevního odběru. Zde se zaměřujeme na počet krvinek, jejich velikost a na hladinu hemoglobinu, která je různá u mužů a žen. Dále je nezbytné zjistit hladiny všech forem železa v těle, vitamínu B12 a pátrat po zdroji krvácení. Klinické projevy v diagnostice anémie nehraji velikou roli, jelikož se jedná o projevy nespecifické, tedy takové, které se vyskytují i u široké škály jiných onemocnění.

Léčba anémie

Současná léčba anémie je především farmakologická a závisí na příčině jejího vzniku. Pokud je na vině nedostatečná tvorba krvinek, podávají se látky povzbuzující kostní dřeň ke tvorbě krevních buněk. Takovou látkou je typicky erytropoetin. Pokud dřeň krvinky netvoří vůbec, je stav velice vážný a často je nutná transplantace kostní dřeně. Pokud je příčina anémie v nedostatku některých látek, jako je vitamin B12, či železo, v tom případě se anémie léčí jejich podáváním. V případě zjištěného krvácení, které je natolik masivní, že způsobí rozvoj anémie, je úkolem lékaře toto krvácení zastavit. Při výrazné anémii jsou někdy nutné opakované krevní transfúze, tedy doplnění chybějících krvinek naplněných hemoglobinem z krve od zdravého dárce.

Prevence anémie

V rámci prevence anémie se doporučuje pestrá strava s dostatkem železa, především tedy maso a luštěniny. Dále je vhodná strava s dostatkem kyseliny listové, která je obsažena v syrovém ovoci a zelenině. Rovněž dostatečný příjem vitaminu B12 v živočišných produktech je důležitý pro prevenci anémie z nedostatku tohoto vitamínu. Důležité jsou také pravidelné prohlídky u praktického lékaře. Ten může onemocnění včas odhalit, a vhodnou léčbou tak zabránit rozvoji komplikací. Těžká anémie může být někdy velice závažná, ale při včasné a správné léčbě je často zcela vyléčitelná.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email