Basaliom

8.4.2012 , Lucia Hlavatá

basaliom.jpg - kopie
basaliom.jpg - kopie
Basaliom, neboli basocelulární karcinom, je zhoubný nebolestivý nádor, který sice nevytváří metastázy, ale působí agresivně na místa svého vzniku. Tím může poškodit svaly, kosti a další tkáně v jeho okolí. Při nálezu jakýchkoliv podezřelých útvarů je potřeba navštívit kožního lékaře. I zde platí, že čím dřív se problém začne řešit, tím větší je šance na úspěch. Basaliom je totiž ve většině případů dobře léčitelný a co je hlavní, nezanechává následky.

Basaliom

Basaliom, neboli basocelulární karcinom, je nejčastějším zhoubným nádorem kůže, který se vyskytuje spíše u lidí starších 60 let. Na rozdíl od ostatních zhoubných nádorů ale nemetastazuje, tedy nedochází k nádorovému rozsevu do jiných vzdálených orgánů. Bazaliom patří mezi nemelanomové nádory, vychází tedy z normálních buněk kůže. Působením různých mechanismů z vnějšího prostředí dochází k poškozování DNA, která je uložena v jádrech kožních buněk. Naštěstí však v buňkách existují regulační mechanismy, které jsou schopny DNA opravit, a pokud se jim to nepodaří, buňka zahyne programovanou smrtí. Pokud přece jenom dojde k porušení těchto regulačních mechanismů, poškozené buňky se začnou velice rychle a nekontrolovaně dělit a vznikne tak nádor. Dochází k tomu zejména po dlouholetém vystavování kůže škodlivým látkám. Tyto škodliviny opakovaně poškozují buňky a jejich působení se pak sčítá, takže nádory se objevují až po několika letech či dokonce desetiletích.

Vznik basaliomu

Při vzniku basaliomu je hlavním rizikovým faktorem dlouhodobé vystavování kůže slunečnímu záření, nebo častý pobyt v soláriích. Škodlivá je hlavně ultrafialová složka záření. V rizikových faktorech vzniku basaliomu se z jedné části uplatňuje též dědičnost. Mezi další rizikové vlivy patří kontakt s arsenem a radiační zátěž. Jelikož se škodlivé účinky na kožní buňky sčítají dlouhou dobu, objevují se nádory později a to převážně u lidí starších 60 let. Čím dál častěji se však setkáváme i s mladšími jedinci. Existuje také geneticky podmíněné onemocnění zvané Xeroderma pigmentosum, při kterém dochází k velmi časnému vzniku kožních nádorů, včetně basaliomu. Jinak jsou nejvíce ohroženi lidé se světlou pokožkou a vlasy, kteří se rychle spálí. Důvodem je nižší obsah kožního barviva melaninu, který také chrání před UV zářením.

Příznaky basaliomu

Basaliomy se vyskytují na těch částech těla, kde je kůže odkryta a vystavena slunci, nejvíce tedy na obličeji. Vedou k povrchově viditelným kožním změnám, rostou však velmi pomalu. Je důležité vědět, že tento druh nádoru nevytváří metastázy, tedy druhotná nádorová ložiska jinde v těle, je tedy škodlivý pouze tam, kde se objeví. Tak však působí velmi agresivně. Basaliom se může šířit buďto plošně nebo do hloubky a hrozí tím postižení a zničení ostatních struktur jako jsou svaly, kosti a další tkáně, které mu stojí v cestě. Basaliom začíná růst jako hrbolatý tuhý uzlík s rozšířenými cévkami v okolí. Postupně dochází k propadnutí a zvředovatění jeho středu, jeho okraje jsou potom nerovné a vyvýšené. Tento nádor je však nebolestivý.

Basaliom a jeho komplikace

Ke komplikacím basaliomu dochází v případě pozdní diagnostiky nádoru. Poté roste basaliom do hloubky a narušuje okolní struktury, jakými jsou svaly, vazy, kosti, klouby a další. To, jakou strukturu může basaliom zničit, je dáno jeho lokalizací. Tento nádor se vyskytuje nejvíce na obličeji, od čehož se pak odvíjí možné poškození struktur a orgánů. Další komplikací je znovuobjevení basaliomu, neboli recidíva. I ta se však řeší stejným způsobem, jako primární nádor.

Léčba basaliomu

Diagnóza basaliomu se dělá na základě biopsie, což znamená, že se odebere vzorek tkáně a poté se pošle na histologické vyšetření. Léčba je pak chirurgická, s odstraněním celého nádoru s dostatečně širokým lemem zdravé tkáně, která je kolem basaliomu. To proto, aby se vyloučilo možné ponechání nádorových buněk v okolí. Může se také použít kryoterapie, což je léčba zmražením pomocí tekutého dusíku s následným odstraněním nádoru. Důležité po odstranění basaliomu je dlouhodobé sledování v kožní ambulanci, aby se včas zachytilo jeho případné znovuobjevení.

Basaliom a jeho prevence

Prevence vzniku basaliomu spočívá tak jako u všech kožních nádorů v omezení působení rizikových faktorů. Znamená to nevystavovat se zbytečně slunečnímu záření a to hlavně v době, kdy je nejsilnější, tedy mezi 11. a 15. hodinou. Dále je nutností používat krémy na opalování s vysokým ochranným faktorem, dostatečně krýt kůži oděvem a vyloučit návštěvy solárií. Důležité je sledování všech kožních změn. Při nálezu jakýchkoliv podezřelých útvarů nebo špatně a dlouho se hojících kožních poranění je potřeba navštívit kožního lékaře. Čím dřív se problém začne řešit, tím větší je šance na úspěch. Basaliom je totiž ve většině případů dobře léčitelný a nezanechává následky.

Diskuze:

: Prosim o informaci kde je možné odstranit basaliom ve vlasech? Dekuji

13. května 2016 6:39

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email