Bulimie

27.2.2014 , MUDr. Pavel Kouda

bulimie.jpg - kopie
bulimie.jpg - kopie
Bulimie je závažné zdravotní a psychické onemocnění. Řadíme ji mezi poruchy příjmu potravy, spolu s anorexií. Pro bulimii jsou charakteristické opakující se záchvaty přejídání a přehnaná kontrola tělesné hmotnosti. Postižené ovládají myšlenky na jídlo, nutkání k přejídání, pocity viny, selhání a deprese, a tyto problémy se pak přenášejí i do jiných oblastí života.

Bulimie

Bulimie je název poruchy příjmu potravy, která spočívá v nezvládnutelné konzumaci velkého množství jídla během krátké doby. Po těchto orgiích zpravidla následuje období striktní diety. Lidé trpící bulimií mohou také usilovně cvičit nebo používat velká množství projímadel nebo močopudných léčiv (diuretik), aby oslabili vliv přejídání a udrželi svou tělesnou hmotnost pod kontrolou.
Bulimie, což znamená „neukojitelný hlad", je častější než anorexie. Obojí však spočívá v nutkavých představách o jídle a váze. Mnoho lidí s anorexií čas od času nezřízeně jí, neboli oba dva problémy se u nich kombinují, většina pacientů s bulimií naproti tomu nechutenstvím netrpí. Bulimici většinou mají tendenci udržovat si normální váhu nebo mírnou nadváhu. Z toho vyplývá, že pokud své nutkavé přejídaní utajují, což je obvyklé, může trvat delší čas, než se podaří onemocnění objevit.

Příčiny bulimie

Bulimie postihuje většinou ženy a začíná ve věku mezi 15 a 24 lety, často následuje po období přísné redukční diety. V názorech na příčiny onemocnění nepanuje mezi vědci shoda. Nevypadá to, že nemoc je spojena s určitým typem osobnosti, může ji však vyvolat nějaká stresující událost, jako například zármutek nebo přerušení citového vztahu. Většina žen udává, že před začátkem epizody bývá úzkostná a že nuda a osamělost přispívají k tomu, že nutkání nakonec podlehnou. Mezi další příčiny bulimie patří sklon k nadváze, nerovnoměrné rozložení tělesného tuku, rodinné problémy a další. Při typické epizodě bulimie kolísá množství požité potravy od trojnásobku až k třicetinásobku běžného množství jídla zkonzumovaného za den. Obsahuje také více sladkých a tučných jídel, která zpravidla normální dieta neobsahuje. Při excesivním jídle se úzkost zdánlivě oslabuje, avšak po překonání epizody bulimie se vrací zpět.

Příznaky bulimie

Odhadujeme, že přibližně polovina bulimiků si vyvolává zvracení, bud během epizody nebo po ní, aby zabránila vstřebání potravy do těla. Většinou to dělají tajně, používají pytlíky nebo jiné nádoby, které později odkládají, aby unikly pozornosti. Zvracení pak může vést k podráždění, ale i k poranění jícnu a krku a k nevratnému poškození zubů. Ještě častěji, jak se zdá, také užívají větší množství projímadel v nesprávné víře, že pomohou vyloučit potravu z těla dříve, než se přemění na energii. A velký počet nemocných používá diuretika, která nemají na váhu naprosto žádný vliv, zato mohou způsobit nedostatek draslíku. Někteří bulimici se tomu snaží bránit konzumováním pomerančů bohatých na draslík. Objevuje se také se citlivost na chlad, únava, osteoporóza, plynatost, pocity nevolnosti, zácpa či například průjem.

Léčba bulimie

Úspěšná léčba bulimie závisí na zájmu postižené osoby vyvarovat se těchto problémů s příjmem potravy, které mohou ohrozit její zdraví a duševní rovnováhu. Nemocný musí být motivován k změně svých stravovacích návyků a být si vědom toho, Že období jejich zakotvení může být obtížné.
Léčba bulimie s pomocí lékaře nebo terapeuta má výhodu v tom, že pacientovi lépe pomůže přijmout nové a vyrovnanější přístupy k jídlu a tělesné hmotnosti. Pomůže nemocnému sladit konzumaci vyvážené stravy spolu s vyhovující hmotností a vyvarovat se přehnaných diet a jiných nevhodných metod snižování váhy. Dále pomůže rozpoznat příčiny vedoucí k přejídání a najít jiné způsoby odreagování duševní tenze.
Bulimici mimo to často potřebují zvýšenou stomatologickou péči - častější styk chrupu s žaludeční kyselinou při zvracení může poškodit zubní sklovinu.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email