CHOPN

5.1.2013 , Martina Farkašová

chopn.jpg - kopie
chopn.jpg - kopie
CHOPN je nepříjemné onemocnění postihující dýchací cesty a plíce, na jehož vzniku se podílí především vdechování škodlivých látek. Hlavními příznaky CHOPN jsou dlouhodobý kašel, vykašlávání hlenu a pocit zadýchávání při minimální zátěži. Léčba se odvíjí od závažnosti onemocnění, kdy lehký průběh je korigován pomocí inhalátorů a těžší formy končí dlouhodobou oxygenoterapií.

CHOPN

CHOPN je zkratka pro onemocnění zvané chronická obstrukční plícní nemoc. Jedná se o závažné dlouhodobě probíhající onemocnění, které postihuje dýchací cesty a plíce. Významně zhoršuje kvalitu života a je příčinou časté pracovní neschopnosti. Na jejím vzniku se účastní mnoho faktorů, ale hlavní podíl má dlouhodobé kouření cigaret. V České republice touto nemocí trpí zhruba 8 % dospělé populace. Každoročně na ni umírá kolem 2 tisíc lidí. Postihuje lidi nad 40 let. Vývoj tohoto onemocnění je nenápadný, plíživý a trvá i několik desítek let.

Plíce

Plíce jsou párový orgán s houbovitou strukturou. Jsou uloženy v hrudníku a navazují na dvě trubice nazývané průdušky. Průdušky se v plících podobně jako strom větví na menší průdušinky. Na ty nejmenší průdušinky navazují plicní sklípky (alveoly). Jsou to váčky, které jsou zvenčí opředeny krevními vlásečnicemi. Kyslík z vdechovaného vzduchu v sklípcích přestupuje do krve ve vlásečnicích a dále putuje do celého těla. Naopak oxid uhličitý (odpadní produkt našeho metabolismu) z krve prostupuje do sklípků a je vydechnutý ven z těla. Z toho vyplývá, že plicní sklípky plní důležitou úlohu v našem těle. Pokud jsou poškozeny, nemůže „kyslík dnu a oxid uhličitý ven". Z toho plynou pak komplikace nemoci.

Vznik CHOPN

CHOPN je zánětlivé onemocnění vyvolané vdechováním škodlivých látek. Tento zánět má mnoho nepříznivých důsledků, zejména na průdušky, kde způsobuje jejich zužování, chronickou bronchitidu. V plicích způsobuje takzvaný emfyzém neboli rozedmu plic. Jedná se o zničení stěn a přepážek v plicních sklípcích. Vznikají tak tenkostěnné dutiny – buly. Tyto buly nejsou tak funkční jako normální sklípky a dochází k zhoršené výměně dýchacích plynů. Závažnost nemoci se postupně zvyšuje a její projevy zhoršují. Hlavní příčinou této závažné nemoci je tabákový kouř. Škodí vše, cigarety, doutníky, dýmky i vodní dýmky a zakouřené prostředí. Dále se může spolupodílet znečištěně pracovní a venkovní ovzduší, opakované infekce dýchacích cest.

Příznaky CHOPN

Na CHOPN je nutno pomýšlet když se vyskytují tyto příznaky. Dlouhodobý kašel, který trvá několik měsíců v roce a je spojen s tvorbou a vykašláváním hlenu. Dále pokud pacient pociťuje zadýchávání, které se zhoršuje s tělesnou zátěží a je kuřák (i bývalý) nebo pracuje v prašném prostředí. Je vhodné tyto příznaky nepodceňovat a co nejdříve navštívit svého praktického lékaře. Ten pacienta po vyšetření odešle k plicnímu lékaři, který provede spirometrické vyšetření. Toto jednoduché a nebolestivé vyšetření je zaměřeno na posouzení plicních funkcí a je rozhodující v potvrzení diagnózy CHOPN.

Stádia CHOPN

Podle míry závažnosti jednotlivých příznaků a spirometrického vyšetření se CHOPN rozděluje do čtyř stádií. V lehkém stadiu obvykle již bývá přítomen dlouhotrvající kašel s vykašláváním hlenu a mírná porucha funkce plic, kterou prokáže spirometrické vyšetření. Středně těžké stadium se vyznačuje dušností při tělesné námaze, která pacienta většinou donutí vyhledat lékaře. V těžkém stádiu se dušnost zhoršuje a omezuje pacienta v běžných denních aktivitách. Ve velmi těžkém stadiu je přítomná dušnost i v klidu a přidružuje se chronické srdeční selhávání, které celý stav pacienta zhoršuje. Určení stadia nemoci je vodítkem pro způsob léčby. Exacerbace je odborný název pro akutní zhoršení nemoci, ke které může docházet v různě dlouhých časových odstupech. Je charakterizována zhoršením kašle, dušnosti a zvýšeným vykašláváním jinak zbarveného hlenu. Spouštěcím mechanismem akutního zhoršení je ve většině případů infekce dýchacích cest.

Léčba CHOPN

Léčba CHOPN je komplexní, dlouhotrvající a vyžaduje si dobrou spolupráci pacienta a dodržování všech lékařských doporučení. Jejím cílem je zmírnění příznaků, zabránění postupu nemoci do vyšších stádií a zlepšení kvality života. V první řadě, musí pacient okamžitě zanechat kouření. Dále je nutné antibioticky léčit všechny akutní bakteriální infekce. Podávají se léky, které rozpouštějí hlen a usnadňují jeho vykašlávaní. Nemocný by se měl nechat každý rok očkovat proti chřipce. Podle stadia nemoci se pak léčba o další léky rozšiřuje. V lehkém stadiu se vdechují pomocí inhalátorů léky, které působí roztažení průdušek, a tak usnadňují dýchání. V těžkém stádiu se navíc přidávají kortikoidy. Kortikoidy mají za úlohu zmírnit symptomy, zlepšit plicní funkce, zlepšit kvalitu života pacienta a omezit počet a dopad exacerbací (akutní zhoršení nemoci). Ve velmi těžkém stádiu je nutná dlouhodobá domácí oxygenoterapie. Jedná se o vdechování kyslíku pomocí kyslíkových brýlí alespoň 16 hodin denně. Respirační fyzioterapie a dechová gymnastika, jako podpůrné metody léčby, jsou její nedílnou součástí. Uplatňují se u všech forem CHOPN. Pacient s CHOPN by měl každé 3 měsíce podstoupit kontrolu u svého praktického nebo plicního lékaře.

Komplikace CHOPN

K hlavním komplikacím CHOPN se řadí zejména respirační insuficienci a cor pulmonale. Respirační insuficience je porucha výměny plynů mezi vzduchem a krví u pacientů. U lehčích případů se může projevovat pouze při námaze, u ostatních pacientů pak i v klidu. K příznakům patří mimo jiné apatie v průběhu dne, opocená a teplá pokožka, problémy s usínáním a neklid během spánku, následně se mohou objevit i záškuby končetin a třes. Cor pulmonale je považováno za nejvýznamnější komplikaci CHOPN. Jedná se o zvýšený tlak v plicním krevním řečišti a následnému selhávání srdce, protože pracuje proti zvýšenému odporu. Jistý čas to zvládne bez problémů, ale časem se srdce unaví. Pak se objevují otoky dolních končetin, nebo v oblasti zad a křížové krajině (u pacientů na lůžku) a další příznaky, které jsou známkou již velice pokročilého onemocnění, ve kterém už není mnoho léčebných možností.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.




Email