Diabetes u dětí

14.4.2012 , Zuzana Boučková

diabetes-u-deti.jpg - kopie
diabetes-u-deti.jpg - kopie
Diabetes mellitus neboli cukrovka je onemocnění, které není výjimkou ani u dětí. Nejčastěji se u dětí vyskytuje diabetes mellitus prvního typu, kdy imunitní systém ničí vlastní buňky slinivky břišní, které produkují inzulín. Se vzrůstající obezitou u dětí už ale není výjimkou ani diabetes mellitus druhého typu. Diabetes u dětí je při dodržování doporučení lékařů zvládnutelné onemocnění.

Diabetes u dětí

Diabetes mellitus je onemocnění, při kterém je v těle narušen především metabolismus cukrů. V dnešní době je považováno za onemocnění vyspělého světa a proto se nejčastěji vyskytuje v euroamerických státech. Diabetes je stále onemocněním nevyléčitelným, avšak při časné diagnóze je možné jej dobře léčit. Diabetes se vyskytuje v několika typech, přičemž pro dětský věk je nejtypičtější diabetes 1. typu, zkratkou DM1. V dnešní době není však výjimkou, že se u dětí setkáváme i s diabetem 2.typu, což je dáno především vzrůstající obezitou u dětí.

Vznik diabetu u dětí

Příčina vzniku diabetu 1.typu u dětí tkví v tom, že buňky imunitního systému začnou napadat buňky tělu vlastní. Proto mluvíme o diabetu jako o autoimunitním onemocnění. V případě diabetu 1.typu jsou těmito buňkami Langerhansovy ostrůvky, které se nacházejí ve slinivce břišní a jejichž úkolem je produkovat inzulin. Tento hormon je nezbytný pro zásobování většiny buněk organismu cukrem, zvaným glukóza, z krve. Bez jeho přítomnosti vzrůstá hladina glukózy v krvi  a buňky zůstávají bez dostatečného přívodu energie.

Diabetes u dětí a jeho typy

Přesto, že diabetes 1.typu je u dětí zdaleka nejčastějším typem cukrovky, není zdaleka jediným. V poslední době u dětí a mladistvých značně stoupá výskyt diabetu 2. typu , který byl dříve typický pro osoby starší 45 let. Pro toto onemocnění není obvykle typická nedostatečná tvorba inzulinu, nýbrž špatná odezva tělesných tkání na jeho účinek. Častější výskyt diabetu 2.typu lze přikládat za vinu nevhodnému životnímu stylu a vzrůstajícímu počtu obézních dětí. Proto je při léčbě tohoto onemocnění nutné soustředit se právě na úpravu životosprávy a redukci tělesné hmotnosti.

V některých rodinách s vícečetným výskytem cukrovky se pak mohou u dětí objevit i specifické typy diabetu, které jsou dědičné a souvisejí s poruchou v určitých genech, v nichž je zakódována informace pro správnou funkci Langerhansových ostrůvků tvořících inzulin. Skupina těchto cukrovek se označuje jako MODY, přičemž jednotlivé typy se od sebe liší svými projevy.

Příznaky diabetu u dětí

První příznaky diabetu u dětí bývají většinou typické. Bývá zvýšen přísun tekutin, častější močení, které má u kojenců v plenkách podobu světle žluté lepkavé moče, což je dáno zvýšeným obsahem glukózy v moči. Dochází k úbytku na váze a zvýšené ztráty tekutin vyvolávají žízeň. Dítě je navíc unavené a spavé. U kojenců není v první fázi výjimečné  špatné přibývání na váze.

Komplikace diabetu u dětí

Je velice důležité rozeznat výše uvedené příznaky co nejdříve a přivést dítě k lékaři. Pokud zůstává tento stav nerozpoznán po delší dobu, může pak nemocný upadnout do bezvědomí a ocitnout se v bezprostředním ohrožení života. To je způsobeno především faktem, že tělo zpracovává tuky jako náhradní zdroj energie a vznikají tím tzv. ketolátky, které okyselují organismus. Vzniká tak stav nazývaný ketoacidóza, která se projevuje zvracením s nemožností náhrady tekutin a tak i dehydratací. Tento stav, společně se stále se zvyšující hladinou glukózy v krvi, vede k rozvoji diabetického kómatu, které ohrožuje dítě i na životě. Časté je také poškození zraku, ledvin, cévního systému, či nehojící se rány na dolních končetinách. Zásadní je proto mladé diabetiky dostatečně informovat a vést je k pečlivému dodržování režimu.

Léčba diabetu u dětí

Léčba diabetu u dětí spočívá v nastolení režimových opatření a aplikaci inzulínu. V rámci režimových opatření je nezbytná zejména zdravá a pestrá strava s dostatkem zeleniny a ovoce, omezením příliš tučných jídel a slazených limonád. Vhodná je také pravidelná pohybová aktivita. Inzulín se podává injekčně do podkoží. Pro některé děti může být užívání injekcí zprvu velice nepříjemné, jelikož se obvykle jehel bojí, ale v průběhu času si lehce zvyknou, jelikož aplikace do podkoží je většinou nebolestivá. V dnešní době se hojně využívají inzulínová pera, která aplikaci tohoto hormonu usnadňují. V rámci léčby je nutné také pravidelné domácí měření glykémie, tedy hladiny cukru v krvi pomocí přístroje zvaný glukometr. Stejně tak se v domácím prostředí každý den vyšetřuje glykosurie, tedy množství glukózy v moči, a ketonurie, množství ketolátek v moči.

 

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email