Ehrlichióza

26.4.2012 , Kateřina Januzsová

ehrlichioza.jpg - kopie
ehrlichioza.jpg - kopie
Ehrilichióza je onemocnění, při kterém dojde k napadení bílých krvinek, buněk zásadních pro obranyschopnost organismu. Při ehrlichioze tedy imunitní systém nepracuje správně a jsme ohroženi množstvím různých dalších infekcí. Původci ehrlichiózy jsou přenášeni různými zvířaty...

Ehrlichióza

Ehrlichióza je onemocnění způsobené několika bakteriemi, kterým se společné říká Erlichie. Jde o Anaplasma phagocytophilum(anaplasma fagocytofilum), Ehrlichia chafeensis, Ehrlichia ewengi, E. canis. Tyto bakterie jsou přenášeny klíšťaty, často, pokud se toto onemocnění vyskytne, je to spolu s jiným onemocněním přenášeným klíšťaty na člověka (klíšťová encefalitida, lymská borelióza).

Ehrlichióza, její výskyt a typy

Ehrlichióza je onemocnění s přírodní ohniskovostí, což znamená, že se v přírodě různě nacházejí místa (ohniska), kde se dlouhodobě zdržují zvířata, která buďto danou nemocí trpí, nebo jsou přenašeči jejich původců. Z těchto zvířat se původci, ať už bakterie, viry, nebo parazité přenášejí pomocí vektorů – přenašečů na člověka. Vektory tvoří krev sající členovci (komáři, klíšťata, vši apod.). Ti při nasátí krve nasávají i původce a potom, když se přisají na člověka, mohou na něj původce přenést. V případě Ehrlichií jsou zásobníkem bakterií v ohnisku drobní savci (u Anaplasma phagocytophilum), anebo vysoká zvěř – jelenec, koza liška, kojot, pes (u Ehrlichia chaffeensis). Vektory přenášející bakterie na člověka jsou klíšťata. Ehrlichie jsou malými bakteriemi, které napadají bílé krvinky. Bílé krvinky jsou zásadními buňkami obranyschopnosti organizmu, takže pokud jsou napadeny a ničeny, není obranný systém schopný fungovat tak, jak by měl, nemocný má oslabenou imunitu (obranyschopnost). Rozlišujeme dva typy ehrlichióz podle napadených buněk:

 

  • Lidská granulocytární ehrlichióza – onemocnění postihující granulocyty způsobené bakterií Anaplasma phagocytophilum. Jsou to jedny z bílých krvinek, které jsou především schopny pohlcovat jak bakterie, tak cizorodý materiál, mrtvé buňky našeho těla. Vzhledem k tomu, že jsou to buňky velmi důležité při obraně proti bakteriálním onemocněním, jejich napadení a ničení snižuje nemocnému schopnost bránit se těmto infekcím. Projevuje se nepříliš typicky bolestmi hlavy, horečkami, bolestí svalů, zánětem patrových mandlí. Závažné mohou být komplikace způsobené právě sníženou schopností obrany proti bakteriálním onemocněním – bakteriální záněty mozkových plen, záněty plic, žaludku atd.
  • Lidská monocytární ehrlichióza – onemocnění způsobené Ehrlichií chaffeensis, napadající jiné bílé krvinky – monocyty. Jsou to bílé krvinky kolující v krvi, spíše neúčinné, avšak z krve prostupující do tkání, kde se mění na makrofágy, zůstávají tam a číhají na bakterie, viry atd. Pokud dojde k infekci, jsou prvními buňkami, které se s původci nemoci setkají, snaží se je pohltit a zároveň vysílají signály jiným bílým krvinkám, aby docestovaly do tohoto místa a pomohly v obraně organizmu. Pokud jsou napadeny, je snížena obranyschopnost organizmu a opět se častěji vyskytují různé i velmi těžké nemoci.

 

Ehrlichióza a její rizikové faktory

Rizikovým faktorem je přisátí klíštěte, u kterého nelze poznat, jestli je, nebo není infikováno a přenáší tyto bakterie. Je tudíž vždy nutné počítat s tím, že je infikováno a podle toho se řídit. Nejlepším způsobem, jak se před onemocněním chránit, je chránit se před klíšťaty. Je potřeba, abychom před každým vstupem do lesa (především okraje listnatých a smíšených lesů) používali repelenty a do lesa chodili vhodně oblečeni (plné boty, dlouhé kalhoty, dlouhý rukáv, nějaká pokrývka hlavy). Tímto předejdeme tomu, aby se na nás klíště uchytilo. Je také i přes tato opatření nutné po návratu zkontrolovat celé tělo a nejlépe kontrolu zopakovat i následující den, klíšťata běžně chvíli po těle pochodují, než si najdou ten nejlepší okrsek kůže. Pokud klíště najdeme, je třeba ho co nejrychleji šetrně vyviklat, ideálně do 24 hodin!(nemazat, neolejovat, jen ránu očistit a desinfikovat). Místo přisátí (ale i zbytek kůže) kontrolovat, zdali se nám někde neobjeví zčervenání. Je třeba kontrolovat také děti! Obecně platí, že průběh onemocnění i jeho následky jsou vždy horší u lidí, kteří již před touto nemocí mají výrazně oslabený obranný systém. Jsou to nemocní léčení pro rakovinu, po transplantacích, pacienti bez sleziny. U těch mohou komplikace ehrlichióz vést i ke smrti.

 

Máte-li pocit, že byste Vy, či někdo ve Vašem okolí mohli být tímto onemocněním ohroženi, nebo máte-li horečky a jiné příznaky a měli jste v nedávné době (týden - 14 dnů) klíště, neváhejte a obraťte se prosím na svého lékaře, zvláště pokud máte sníženou obranyschopnost organizmu. Lékař danou situaci zváží a navrhne vhodný postup.

Diskuze:

Neradova: Pokud pes trpi touto nemoci je mozne ze se od psa clovek nakazi a je to vylecitelne antibiotiky?

20. října 2018 13:28

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email