Endometrióza

15.4.2012 , Vladislava Králová

endometrioza.jpg - kopie
endometrioza.jpg - kopie
Endometrióza je stav, kdy se děložní sliznice vyskytuje i mimo děložní dutinu, její vznik však nebyl dosud objasněn. Nejčastější výskyt sliznice dělohy při endometrióze bývá lokalizován na vaječnících, vejcovodech a močovém měchýři, může být ale i na vzdálenějších místech těla. Příznaky endometriózy mohou být různé, častá je bolest v podbřišku, záleží však na přesné lokalizaci tkáně děložní sliznice. Nejhorším důsledkem endometriózy pak bývá neplodnost, která nastává až u 50 % pacientek.

Endometrióza

Endometrióza je poměrně časté a bolestivé gynekologické onemocnění, které však bývá někdy opomíjeno. Jeho podstatou je přítomnost děložní sliznice neboli endometria mimo dutinu dělohy. Tato sliznice však stejně jako sliznice v děloze podléhá působení ženských pohlavních hormonů a mění se v období menstruace. Orgán, na kterém se nachází děložní sliznice, je díky ní drážděn a vznikají jizvy a srůsty. Ty pak bývají častou příčinou neplodnosti.

Děloha

Děloha je nepárový ženský pohlavní orgán uložený v pánvi. Ve své horní části vybíhá ve dva rohy, na které se napojují vejcovody. Ty vedou k vaječníkům, které produkují ženské pohlavní buňky, vajíčka. Děloha má tři vrstvy: děložní sliznici, svalovinu a na povrchu vazivový obal. Děložní sliznice je pod vlivem ženských pohlavních hormonů, estrogenů a gestagenů, a každý měsíc se připravuje na uchycení a výživu oplozeného vajíčka. Tomuto období říkáme menstruační cyklus. V první fázi menstruačního cyklu převažují estrogeny a dochází k obnově sliznice, která byla odplavena při předchozí menstruaci. Děložní sliznice zhoustne a nabyde na objemu. V druhé části menstruačního cyklu pak převažují gestageny, které připravují sliznici na příjem a následnou výživu oplozeného vajíčka. Pokud nedojde k oplodnění vajíčka a následnému těhotenství, je připravená sliznice odplavena spolu s menstruační krví. Průměrně trvá menstruační cyklus 28 dní, menstruace 3–5 dní. Hodnoty jsou však značně individuální.

Vznik endometriózy

Při endometrióze se děložní sliznice vyskytuje nejčastěji na vaječnících, vejcovodech, močovém měchýři a pobřišnici neboli tenké bláně vystýlající břišní dutinu. Může ale postihnout i vzdálenější části těla. Nikdy se však nenalézá na srdci a slezině. Příčiny, které vedou k rozvoji endometriózy, nejsou dodnes dobře objasněny. Nejstarší je teorie implantační. Normálně je v průběhu menstruace odplavena děložní sliznice pochvou ven z těla. Část děložní sliznice je však odplavena, místo ven z těla, přes vejcovody do dutiny břišní. Zde se může sliznice uhnízdit neboli implantovat. Děložní sliznice zde reaguje na hormonální stimulaci stejně jako uvnitř dělohy. Při každé menstruaci i zde dochází ke krvácení, které je ale drobné. Postupně se však kolem ložisek vyvíjejí dutinky a jizvy. Jizvy pak vedou ke vzniku srůstů. Endometrióza je příčinou 30–50 % neplodnosti. Neplodnost je také jejím nejtěžším dopadem.

Rizikové faktory endometriózy

Mezi faktory, které zvyšují riziko vzniku endometriózy, patří bezdětnost, výskyt endometriózy v rodině (matka, sestra, teta), menstruační cyklus kratší než 27 dní, menstruační krvácení trvající déle než 7 dní a často prodělané pánevní infekce.

Příznaky endometriózy

Příznaky endometriózy souvisí s jejím umístěním, rozsahem a stádiem. Hlavním příznakem, který se vyskytuje nejčastěji, je dlouhodobá bolest, která se často zhoršuje při menstruaci. Pokud je endometrióza na pochvě a děložním čípku, vyskytuje se bolest při pohlavním styku. Krev v moči může být příznakem endometriózy močového měchýře. Pokud je postižena hranice mezi vaginou a konečníkem, vytvářejí se zde tuhé uzlíky, které podmiňují velkou a dlouhodobou bolest. Pokud endometrióza postihne vaječníky, může se zanořit dovnitř a způsobit tak velké cysty neboli dutiny vyplněné tekutinou, které mohou rovněž způsobovat bolest v podbřišku.

Diagnostika endometriózy

Při diagnostice endometriózy se provádí gynekologické, ultrazvukové a laparoskopické vyšetření. Při gynekologickém vyšetření lékař kontroluje pochvu a dělohu a zjišťuje citlivost na různých místech podbřišku. Při ultrazvukovém vyšetření kontroluje všechny orgány v pánvi. Pro diagnostiku může použít i hysteroskopii, při které se tenkým optickým přístrojem s kamerou podívá dovnitř dělohy, zda nejsou na sliznici přítomny chorobné změny. Teprve však laparoskopické vyšetření může přinést jistotu v diagnostice endometriózy. Laparoskopie znamená, že lékař provede drobný otvor vedle pupku, přes který je zaveden do břicha štíhlý nástroj s kamerkou, který umožňuje zobrazit jak břišní dutinu, tak i orgány v pánvi, zda nejeví známky endometriózy. Často je diagnóza určena při hledání příčin neplodnosti, kdy je opět prováděna laparoskopie. Pokud endometrióza postihuje pobřišnici neboli blánu vystýlající břišní dutinu, jsou na ní dobře viditelné skvrny.

Léčba endometriózy

Léčba endometriózy je stanovena lékařem dle stavu pacientky a stádia nemoci. Zpravidla dochází ke kombinaci léčby chirurgické a hormonální. Pokud jde o první případ, zpravidla se provede chirurgický zákrok laparoskopickou cestou. Laserem jsou odstraněna ložiska endometriózy v možném rozsahu a jsou rozrušeny také srůsty. Poté je nasazena hormonální léčba, aby se endometrióza nerozšiřovala. Její podstatou je podávání léků, které tlumí produkci hormonů hypofýzy. Je tak zablokováno též vyplavování ženských pohlavních hormonů. Léčba má 80–90% úspěšnost. Mezi její nežádoucí účinky patří dočasná ztráta menstruace, deprese, změny nálad a úbytek kostní hmoty.

Pokud trpíte bolestmi v podbřišku či máte nějaké pochybnosti, obraťte se co nejdříve na svého lékaře. Jen ten je schopen určit diagnózu a navrhnout vhodnou léčbu.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email