Fetování

12.8.2014 , MUDr. Pavel Kouda

fetovani.jpg - kopie
fetovani.jpg - kopie
Fetování bývá mezi mládeží první cestou seznamování s drogami. Čichání par lepidel či jiných chemikálií způsobuje příjemný pocit a euforii podobně jako při intoxikaci alkoholem, ovšem tato činnost může vést k smrtelným poruchám srdečního rytmu, křečím a bezvědomí.

Fetování je úmyslné vdechování par organických rozpouštědel. Je to záležitost především dětí a dospívajících, kteří se tak touto cestou často poprvé seznamují s drogami. Čichání těchto chemických sloučenin je nebezpečné a každoročně se vyskytnou úmrtí způsobená otravou. Proto je třeba věnovat této nepochybné drogové závislosti náležitou pozornost.

Kdo jsou čichači?

Konzumenty těchto drog jsou mladí lidé ve věku mezi 8 a 16 lety, nejvíce jich je ve věku okolo 14 let. Častěji se jedná o chlapce než o děvčata. Je zde jasně patrný příklad vrstevníků mezi kamarády nebo ve skupině - děti mají sklon napodobovat vzory. Návyk se pak šíří ve školách a v jejich okolí jako jakási módní záležitost nebo legrace.

Způsoby fetování

Uplatňují se tři způsoby fetování: čichání par lepidel nebo jiných chemikálií vložených do igelitového sáčku, nastříkání tekuté chemické látky na látku a vdechování par ústy a přímé vdechování aerosolu nebo spreje, což je ze všech tří metod nejvíce nebezpečné.
Když se rozpouštědlo vdechuje v dostatečné koncentraci, dostavuje se příjemný pocit a euforie podobné těm, jaké vznikají při intoxikaci alkoholem. Poměrně časté jsou též zrakové halucinace. Účinek těkavých rozpouštědel se po vdechnutí dostavuje během několika vteřin.
Fetování může vyjít najevo několika způsoby. Dítě se někdy chová podobně, jako kdyby bylo opilé. Z dechu je mu cítit fetovaná chemikálie, mívá zarudnutí v okolí nosních otvorů a bolavá místa okolo úst. Objevuje se spavost, náladovost a ztráta chuti k jídlu je rovněž častá. Někdy lze v jeho blízkosti nalézt prostředky sloužící k fetování - chemikálie nebo prázdné obaly od nich, plastikové sáčky, tuby nebo plechovky, skvrny od lepidla na šatech nebo na kůži. Všechny tyto věci svědčí o tom, že dítě tyto chemikálie zneužívá.

Riziko fetování

Jedním z hlavních nebezpečí fetování těkavých látek je udušení z nedostatku kyslíku dodávaného mozku během čichání. Rozpouštědla zvyšují citlivost srdečního svalu vůči adrenalinu, což může vést k smrtelným poruchám srdečního rytmu. Srdeční zástavu a okamžitou smrt může způsobit již jediný hluboký nádech některých organických rozpouštědel. Intoxikovaným osobám hrozí i další nebezpečí v podobě úrazů vyvolaných zvýšenou ospalostí pády z výšek nebo dopravní nehody.
Dlouhodobé čichání par rozpouštědel vede k trvalému poškození mozku. Toto postižení, tzv. encefalopatie z fetování, je provázeno poruchami chování a někdy způsobuje křeče a bezvědomí. Rozpouštědla jsou navíc toxická pro kostní dřeň, mohou vyvolat anémii a poškozují rovněž játra, ledviny a plíce. V některých případech vede fetování k alkoholismu nebo zneužívání jiných návykových látek.

Léčba fetování

Na rozpouštědla nevzniká fyzický návyk, a proto se po jejich odejmutí nedostavují ani abstinenční příznaky, avšak u určitého počtu chronických čichačů vzniká zřejmá psychická závislost. Léčba není tak náročná na dlouhodobou abstinenci, jako je tomu například u alkoholismu, avšak pokud se má návyk překonat, je lékařská pomoc zpravidla nezbytná. Někteří chroničtí čichači spotřebují až 2 I lepidla denně a již jen tato skutečnost je může přivést na dráhu zločinu, aby si opatřili finanční prostředky k uspokojení svého návyku.

Diskuze:

: no ja jsem taky jednou zkousel cichat sprej pak sem prestal a marihuanu tez ktery kluk by to nezkusil

10. června 2016 0:15

Rudolf Wysocky: prosim kdyz budu cichat intimni sprej-aerosol tak taky budu fetovat nebo ne!

28. února 2016 18:08

: prosim kdyz budu cichat intimni sprej tak taky fetuju nebo to uz neni tak silne jako naky lepidla atd.

28. února 2016 18:00

: no ja sem taky nekdy cicham aerosoly ale malo

17. ledna 2016 17:08

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email