Furunkl

8.4.2012 , Jiří Dyntr

furunkl.jpg - kopie
furunkl.jpg - kopie
Furunkl je onemocnění kůže způsobené bakteriemi a je vázané na vlasový váček. Furunkl vzniká jako ložisko vyplněné hnisem. Po čase furunkl praskne a zapáchající hnis se vylije na povrch, kde však hrozí rozšíření infekce. Furunkly se mohou také vyskytnout ve větším počtu nebo mohou splývat a vznikat tak velké útvary zvané karbunkly.

Furunkl

Furunkl, latinsky furunculus, je bakteriální hnisavé onemocnění kůže, které je způsobené  stafylokoky nebo méně často streptokoky. Odborně se toto kožní onemocnění nazývá pyodermie. Jedná se o drobné ložisko vyplněné hnisem, které je vázáno na vlasový váček. Může vzniknout buď z již existujícího zánětu vlasového váčku a pak to nazýváme folikulitida, nebo vzniká primárně z váčku zdravého. Pokud se u jednoho pacienta vyskytuje větší množství furunklů, hovoříme o tzv. furunkulóze.

Vznik furunklu 

Furunkl je hnisavé onemocnění, které vzniká průnikem bakterií přes kůži. Některé bakterie se běžné vyskytují na povrchu našeho těla. Za určitých okolností, jako je mechanické poškození kůže, nebo snížená obranyschopnost jedince, se přes tuto přirozenou ochrannou bariéru bakterie dostanou a způsobí hnisavé drobné vřídky, zvané furunkly.

Projevy furunklu

Furunkl je vázaný na vlasový váček a vypadá představuje drobný hrbolek pod kůží. Kolem něho je povětšinou drobné zarudnutí, mírný otok a na jeho vrcholu centrální žlutobílý čep. Jeho obsah se postupně zkapalňuje a po čase dojde k porušení jeho povrchové vrstvy a zapáchající hnis se uvolní na povrch pokožky. Po prasklém folikulu obvykle zůstane po furunklu drobná jizva. Většinou bývá výskyt furunklů doprovázen poměrně intenzivní bolestí a to nejvíce v místech, kde je kůže pevně přirostlá ke spodině, což je například v zevním zvukovodu a na nosní chrupavce. Kromě toho se někdy při výskytu furunklů vyskytuje i zduření místních mízních uzlin nebo i celkové projevy, jakými je zvýšená teplota až horečka. Nejčastějšími místy výskytu je šíje, podpaží, hýždě a třísla, tedy tam kde je více a silnější ochlupení.

Komplikace furunklu

Pokud se větší množství furunklů vyskytuje blízko u sebe, může dojít k jejich splynutí a ke vzniku tzv. karbunklu. Tento rozsáhlý hrbol vyplněný hnisem komunikuje s povrchem několika píštělemi, což znamená, že má několik otvorů na povrch. Často je karbunkl lokalizovaný na šíji u obézních mužů s výrazným ochlupením. Další komplikací furunklu je rozsev bakterií krevním oběhem po celém těle. To se projeví výše zmíněnou teplotou a zduřením regionálních mízních uzlin. V takovém případě je nutné neprodleně navštívit lékaře, jelikož může dojít k rozvoji endokarditidy, osteomyelitidy, či artrózy.

Rizikové faktory furunklu

Rizikovými faktory pro vznik furunklů je především nedostatečná hygiena, obezita a nadměrné ochlupení. Též při zvýšeném množství mužských pohlavních hormonů, které toto ochlupení podporují, může být náchylnost ke vzniku furunklů zvýšena. Dále jsou to různá onemocnění kůže, která se vyskytla dříve, horké a vlhké prostředí a nízká hladina železa v těle. Nebezpečné jsou také různé stavy se sníženou funkcí imunitního systému, např. cukrovka, nedostatečná výživa nebo vrozené či získané selhání imunity. 

Léčba furunklu

Léčba furunklů spočívá v urychlení jejich vyzrávání použitím speciálních mastí a prohříváním. Zralý furunkl praskne a poté jsou aplikovány antibiotické masti. Nedoporučuje se furunkly mechanicky vyprazdňovat, protože hrozí šíření infekce do okolí. Zejména na obličeji je takzvaný trojúhelník smrti neboli trigonum mortis. Tento trojúhelník spojuje tři body a to kořen nosu a oba dva ústní koutky. Jakékoli furunkly či podobné záněty folikulů v tomto trojúhelníku a jeho okolí za žádnou cenu není radno manuálně evakuovat. Právě odtud vedou cévní spojky k mozku, proto hrozí velké nebezpečí rozšíření infekce právě k tomuto orgánu. U horších stavů jako je furunkulóza či výskyt karbunklů, je obvykle nutné podávat antibiotika systémová.

Prevence furunklu

Jako u velkého množství jiných onemocnění, platí i u furunklu, že nejúčinnější obranou je prevence. Je proto velmi důležité provádět pravidelně základní hygienické úkony, pečovat o svoji kůži a nosit čisté oblečení, které kůži neutlačuje, nebrání jejímu dýchání, ani ji jinak nedráždí. Dále je vhodné snažit se zabránit i sebemenším poraněním kůže a v případě, že se přeci jen nějaké vyskytne, je potřeba řádně ránu vydezinfikovat a převázat, aby se tak zabránilo zanesení infekce. Pokud pacient trpí nějakou chorobou, která limituje funkci jeho imunitního systému, je nutné dodržovat předepsanou léčbu furunklu a snažit se vyvarovat rizikovým situacím a vzniku dalších furunklů. 

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email