HIV a AIDS

15.4.2012 , Kateřina Hudecová

hiv-a-aids.jpg - kopie
hiv-a-aids.jpg - kopie
HIV a AIDS jsou pohlavně a krví přenosné onemocnění způsobené virem HIV. Virus HIV napadá náš imunitní systém, především bíle krvinky zvané T-lymfocyty. Výrazný pokles T-lymfocytů v krvi vede k rozvoji AIDS. HIV i AIDS jsou neléčitelná onemocnění, kterým pacienti dříve či později podléhají. Jedinou současnou léčbou těchto onemocnění je prevence a to především užívání kondomů.

HIV a AIDS

Termínem AIDS, z anglického názvu acquired immunodeficiency syndrome, česky také známý jako syndrom získaného selhání imunity, označujeme onemocnění, při kterém dochází k postupnému zničení a selhání imunitního systému našeho organismu. Toto onemocnění je zapříčiněno virem HIV, který napadá buňky imunitního systému v lidském těle a mění jejich genetickou informaci, což způsobí, že se virus stane jejich nedílnou součástí. Postupem času díky napadeným buňkám imunita nemocného slábne a tím se nakažený stává náchylnější k různým onemocněním, která mohou způsobit smrt. Podle statistik žilo v roce 2009 na světě kolem 30,8 miliónů dospělých a 2,5 miliónů dětí nakažených HIV čili s nemocí AIDS a v České republice koncem roku 2010 hlášených 1522 nakažených osob. Avšak čísla mohou být mnohem vyšší, jelikož ne každý nakažený o své chorobě ví či se nechává na ni testovat.

Imunita

Imunitní systém je pro nás velmi důležitý. Podílí se na obraně našeho těla především tím, že dokáže rozlišit a zničit škodliviny, které by mohly tělo poškodit. Chrání nás tak před mnohými bakteriemi, viry a jinými organismy, které mohou způsobit různé choroby. Imunitní systém je tvořen mnoha buňkami, protilátkami a dalšími složkami. Jeho důležitou součástí jsou také bílé krvinky neboli leukocyty nacházející se v naší krvi. Patří mezi ně tzv. lymfocyty, ty se dále dělí na typ B a T a makrofágy čili buňky, které jsou schopné pohltit a zničit škodlivé částice. Významné jsou také protilátky, látky vytvořené proti cizorodým částicím.

AIDS a nákaza virem HIV

AIDS vzniká, pokud se naše tělo nakazí virem, označovaným jako HIV. Tento virus postupně ničí náš imunitní systém, konkrétně napadá lymfocyty typu T, někdy označované také jako CD4 lymfocyty. V nich se množí a později buňky i zabíjí. V důsledku poklesu počtu těchto buněk není náš imunitní systém schopný dál plnit své obranné funkce. HIV virus se vyskytuje v tělních tekutinách, především v krvi, ve spermatu a v poševním sekretu. Proto je nejčastěji přenášen právě při nechráněném pohlavním styku. Nejvyšší riziko je při nechráněném styku do konečníku zejména při styku dvou mužů. Při běžné souloži mají vyšší šanci na nakažení ženy, především kvůli tomu, že se virus HIV dobře vstřebává z jejich poševní sliznice. Virus HIV se může přenášet i krví. Velkým rizikem je například injekční podávání drog, zejména pokud narkomané používají společné injekční stříkačky a jehly. V některých případech je možný i přenos při provádění tetování nebo piercingu. V mnoha rozvojových zemích je možné se virem HIV nakazit i při transfuzi neboli převodu nakažené krve. U nás už se tento způsob přenosu téměř nevyskytuje, protože dochází k pečlivé kontrole každého dárce krve. Poměrně častý je ale i přenos viru HIV z nakažené matky na plod. Dítě se může nakazit už během těhotenství, ale i později při porodu nebo kojení. Těhotné ženy se u nás běžně testují na přítomnost viru HIV. Naopak, je důležité vědět, že virus HIV se nepřenáší slinami, polibkem, kýcháním, při běžném kontaktu, hmyzem a ani při používání společného nádobí nebo toalety.

Prokázání HIV a rozvoj AIDS

Osoba, u které se prokáže nákaza HIV virem se označuje jako HIV pozitivní a je schopna virus dále přenášet. HIV pozitivita se zjišťuje z krve, anonymně, a může být prokázána nejdříve přibližně za 3 měsíce po nákaze. HIV pozitivní ale může být nemocný i po dlouhou dobu, a nemusí nutně mít zároveň i AIDS. V průběhu HIV pozitivity se u nakaženého mohou vyskytovat různá stádia nemoci, od příznaků podobných chřipce, až po období téměř bez příznaků, až k samotnému stádiu AIDS. AIDS se rozvíjí v době, kdy dojde k tak výraznému poklesu T lymfocytů v krvi, že se organismus a imunitní systém nemocného člověka nedokáže bránit ani proti sebemenším nákazám.

Příznaky HIV a AIDS

Stále se mezi lidmi pěstuje mylná domněnka, že HIV pozitivní člověk s AIDS je na první pohled velmi zchátralý či jinak viditelně nemocný. Infekce virem HIV je pozvolná a někdy o ní nakažený člověk nemusí mít ani tušení. V prvním měsíci se nákaza HIV projevuje horečkami, zánětem hltanu, zduřením uzlin, chřipkovými příznaky nebo vyrážkou na kůži. Po odeznění této prvotní fáze nastává bezpříznakové období, které může trvat i několik let. V tomto období dochází k množení viru HIV v těle, dalšímu rozvoji onemocnění a často také k nevědomému šíření infekce mezi lidi. Po čase nastává další fáze nákazy HIV, při které imunitní systém slábne a objevují se různé nemoci, jako např. herpes neboli opar, kvasinky a záněty pohlavního ústrojí u žen, které se opakují. Může být přítomno nechutenství, hubnutí a imunitní systém nemocného nadále slábne. Fáze onemocnění, která se již označuje jako AIDS, je charakterizována výskytem nádorového onemocnění a jiných infekcí, které přímo ohrožují život nemocného, jelikož může dojít až k úplnému vyčerpání imunitního systému.

Léčba AIDS

AIDS bohužel v dnešní době patří mezi neléčitelné onemocnění. Neexistují léky, které by dokázaly virus HIV zničit, a nedokáže to ani samotný imunitní systém. Proto je nezbytné znát způsoby, kterými lze riziko nákazy výrazně snížit. Prevencí je používání kondomu, vyhýbání se rizikovým sexuálním stykům s neznámými partnery a injekčnímu podávání drog.

 

Diskuze:

ed pills: erectile enhancement pills

20. dubna 2018 11:36

erection pills: erectile organ
erectile health
erectile male enhancement

19. dubna 2018 7:49

ed drugs:
Regards, I value it!

19. dubna 2018 2:42

erectile dysfunction: erectile cream for me
erectile shockwave
erectile tools

17. dubna 2018 8:26

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email