Hodgkinův lymfom

18.3.2012 , Danica Deretić

hodgkinuv-lymfom.jpg - kopie
hodgkinuv-lymfom.jpg - kopie
Hodgkinův lymfom je nádorové onemocnění lymfatické tkáně. Hodgkinův lymfom se většinou projevuje zduřením lymfatických uzlin a dalšími nespecifickými příznaky, jako je pocení, horečka, nebo zvracení. Léčba Hodgkinova lymfomu tkví především v ozařování a chemoterapii.

Hodgkinův lymfom

Hodgkinův lymfom je nádorovým onemocněním vycházející z lymfatické tkáně. Jedná se o onemocnění zhoubné a svým výskytem poměrně zřídkavé. Nejčastěji se objevuje u  dětí starších 10 let, zcela výjimečně u dětí mladších. V dospělosti se může objevit ve věkové kategorii 20-30 let, nebo až v 6.-7. dekádě života. Příčina vzniku tohoto onemocnění není zcela jasná, ale předpokládá se souvislost s virem způsobujícím infekční mononukleózu. Zatím není známá žádná cílená prevence onemocnění.

Vznik Hodgkinova lymfomu

Jak již bylo zmíněno výše, přesná příčina vzniku onemocnění není známa, ale pravděpodobně vzniká spolupůsobením několika faktorů. Jedním z ních je infekce EBV, tedy virem Ebstein-Barrové, který je zodpovědný za vznik mononukleózy. Dále se na vzniku Hodgkinova lymfomu pravděpodobně podílejí dědičné vlivy a porušená imunitní odpověď. Nádorové buňky jsou obecně charakterizovány nekontrolovatelným růstem a množením. U Hodgkinova lymfomu jsou nádorové buňky nazývány buňkamy Sternberg-Reedové a buňkami Hodgkinovými. Tyto buňky mají svůj původ v B-lymfocytech lymfatických uzlin, tedy v bílých krvnínkách. Tyto buňky již nejsou schopny tvořit protilátky, což je jejich přirozená funkce, a nepodléhají přirozené buněčné smrti.

Projevy Hodgkinova lymfomu

Prvním projevem Hodgkinova lymfomu je stále se zvětšující lymfatická uzlina, která bývá nebolestivá, nepohyblivá vůči spodině a tuhé konzistence. Obvykle je lokalizována na krku, či hrudníku. Není výjimkou také jejich lokalizace v břišní dutině, či v oblasti třísel. Jelikož bývají často postiženy uzliny v oblasti mezihrudí, mohou se objevit příznaky jako kašel, námahová dušnost, či tzv. syndrom horní duté žíly. Ten se projeví zduřením žil, otokem a zmodráním krku, poté i celé hlavy a končetin. Někdy bývají zvětšená játra a slezina. Dalšími nespecifickými příznaky jsou teplota, svědění kůže,ztráta na váze, či pocení. Nespecifické se nazývají proto, že se vyskytují i u jiných onemocnění a proto pouze z nich nelze usuzovat pouze na jedno konkrétní onemocnění.

Diagnostika Hodgkinova lymfomu

Diagnostika Hodgkinova lymfomu se zakládá na pečlivé anamnéze, klinickým vyšetření lékařem, včetně laboratorních a zobrazovacích metod. Z laboratorního vyšetření krve zjišťujeme zvýšenou sedimentaci, přítomnost anémie, tedy chudokrevnosti, nedostatkem lymfocytů a tzv. eosinofilií, což je zvýšený počet eosinofilních granulocytů, které představují speciální typ bílých krvinek. Nález zvětšených mízních uzlin musí být ověřen rentgenovým snímkem a pro rozsah onemocnění je nezbytné provést CT hrudníku a břicha. K potvrzení diagnózy je však nezbytný histologický průkaz nádorových buněk biopsií z postižených uzlin. To znamená, že je nutné odebrat jehlou vzorek a poslat jej na mirkoskopické vyšetření.

Léčba Hodgkinova lymfomu

Léčba Hodgkinova lymfomu spočívá v kombinaci ozařování lymfatických uzlin a aplikaci chemoterapie. V rámci chemoterapie se užívají látky jako jsou cytostatika, vinkristin, vinblastin, která zabraňují dalšímu množení nádorových buněk. Rovněž se užívají i kortikoidy a antracyklinová antibiotika. Dávka ozařování se pohybuje mezi 15-30Gy. Bylo zjištěno, že tyto metody užívané samostatně nemají dostatečný efekt a ve většině případů nevede k vyléčení. Proto je nutné tyto dva typy léčby kombinovat. U těžších případů, kdy dochází do 1 roku ke znovuobjevení nemoci je možné přistoupit k transplantaci kostní dřeně.

Prognóza Hodgkinova lymfomu

Přestože je léčba Hodgkinova lymfomu velice náročná, jak po psychické, tak i fyzické stránce,  její výsledky jsou více než povzbudivé. Většina nemocných se zcela vyléčí, což u nádorových onemocnění nebývá pravidlem. Špatnou prognózu mají pacienti, kteří nereagují na počáteční léčbu, či dochází k znovuobjevení nemoci do 1 roku od ukončení léčby. V takových případech je možné zvolit transplantaci kostní dřeně. Po léčbě následují dlouhodobé kontroly, které si kladou za cíl co nejdříve odhalit případný návrat onemocnění. Rovněž se zaměřují na odhalení pozdních dlouhodobých následků silné léčby.

Pozdní následky léčby Hodkinova lymfomu

Vzhledem k tomu, že léčba nádorových onemocnění je velice agresivní a pro tělo zatěžující, docházelo často k výskytu pozdních následků léčby Hodgkinova lymfomu. V důsledku ozařování docházelo ke zpomalení růstu a ovlivnění vývoje ozařovaných tkání. Ozařování může vést ke vzniku nádorů štítné žlázy a u žen i ke vzniku karcinomu prsu. Užívání cytostatik může vést ke vzniku leukémie, či srdečního selhání. U dívek rovněž může dojít k předčasnému klimakteriu, u mužů může vzniknout sterilita. Proto se v dnešní době upravují léčebné postupy tak, aby byly pro pacienta co nejméně zatěžující.

 

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email