Hydrokéla

10.7.2012 , Vladislava Králová

hydrokela.jpg - kopie
hydrokela.jpg - kopie
Hydrokéla je stav, při kterém dochází k hromadění tekutiny mezi obaly varlat v šourku. Hydrokéla většinou nebolí, avšak nepříjemné je zvětšování varlete. Při podezření na hydrokélu bychom měli v každém případě vyhledat lékaře, který mimo jiné vyloučí některá ze závažnějších onemocnění, při kterých také dochází ke zvětšování varlat, např. nádor.

Hydrokéla

Hydrokéla je onemocnění varlat, při kterém dochází k hromadění menšího či většího množství tekutiny mezi obaly varlete. Hydrokéla se často vyskytuje u novorozenců a většinou sama zmizí během prvního roku života. U starších chlapců a mužů vzniká hydrokéla nejčastěji vlivem zánětu či poranění varlat v šourku.

Varlata

Varlata jsou důležitou součástí mužské pohlavní soustavy. Jedná se o párový orgán, mužskou pohlavní žlázu. Varlata tvoří mužské pohlavní buňky, spermie a pohlavní hormony, např. testosteron. Varlata jsou uložena v šourku, což je kožovitý vak pod penisem muže. Vývojový základ varlat je v břiše, odkud v průběhu vývoje jedince sestupují do šourku a při tomto sestupu dochází k jejich obalení několika vazivovými obaly. Sestoupení varlat v šourku je jednou ze znaků zralosti plodu. Varlata mohou postihnout různá onemocnění a jedním z nich je i hydrokéla.

Vznik hydrokély

Existuje hned několik stavů, při kterých dochází k rozvoji hydrokély. Jednou z nich je nadměrná tvorba tekutiny buňkami obalů varlete, popřípadě nerovnováha mezi tvorbou tekutiny a jejím vstřebáváním. Tento stav vzniká často bez zjevné příčiny. Dalším důvodem vzniku hydrokély je tvorba tekutiny v důsledku poranění šourku, například úderem či úrazem. Hydrokéla také doprovází zánětlivánádorová onemocnění varlat a vyskytnout se může i po radioterapii neboli ozáření. Hydrokéla často vzniká u mužů starších čtyřiceti let kvůli horšímu cévnímu zásobení varlat. Hydrokélou mohou trpět i novorozenci, kdy jeden z obalů varlete zůstává otevřený, plní se tekutinou a označuje se jako komunikující hydrokéla. Zpravidla spontánně zaniká během prvního roku života.

Příznaky hydrokély

Mezi projevy hydrokély u mladších chlapců patří otok varlat v šourku, který je v ranních hodinách menší, měkčí a ve večerních hodinách větší a napjatý. Hydrokéla je nebolestivá, pokud však není v šourku přítomen zánět. U mužů bývá hmatatelný oválný či kulovitý útvar v šourku, který většinou nebolí. Pokud však zhoršuje průtok krve varletem, může být i bolestivý. Jindy může hydrokéla způsobovat pocit těžkosti v šourku.

Rizikové faktory hydrokély

Většinou je hydrokéla přítomná u novorozenců a během prvního roku života mizí. U předčasně narozených dětí bývá riziko vzniku hydrokély vyšší. V pozdějším věku bývá rizikem úraz šourku a infekční onemocnění, včetně sexuálně přenosných chorob. 

Diagnostika hydrokély

Při diagnostice hydrokély se zjišťuje délka trvání příznaků, zda nebyl nějaký úraz či zda se podobné problémy vyskytovaly již v minulosti. Lékař provádí vyšetření pohledem a pohmatem. U dětí hydrokéla připomíná váček. Ráno bývá menší a měkčí, večer pak větší a napjatý. U mužů je pohmatový nález v podobě oválného až kulovitého útvaru a je nebolestivý. Rozhodující je však sonografie neboli ultrazvukové vyšetření. Toto vyšetření také slouží k odlišení jiných onemocnění, která postihují varlata, jako např. varikokéla, zánět a nádor varlete. Varikokélou je myšleno rozšíření žil v šourku.

Léčba hydrokély

Co se týká léčby hydrokély, je postupováno s ohledem na její velikost a zda působí potíže či nikoliv. Pokud je hydrokéla malá, nemusí se provádět žádná léčba. Přebytečná tekutina se může postupem času sama vstřebat. Pokud je hydrokéla velká, nebo pokud působí potíže, může být proveden drobný chirurgický zákrok. Při něm se protnou obaly varlete a přebytečná tekutina je vypuštěna. Hydrokéla je onemocnění, které má tendenci se opakovat. Pokud tomu tak je, další možností je sešití obalů varlat, čímž se zamezí opětovné tvorbě tekutiny.

Prognóza hydrokély

Prognóza hydrokély je dobrá, podmínkou je samozřejmě správný diagnostický i léčebný postup. Co se týká preventivních opatření, důležitá je důsledná léčba zánětů orgánů šourku. Samozřejmostí je snaha vyhnout se jakémukoliv úrazu v této oblasti. Dovolte, abych zdůraznila, že onemocnění orgánů šourku se projevují podobnými příznaky. Nepodceňujte proto jakékoliv jejich projevy, ať se jedná o zvětšení, nepříjemný tlak či bolestivost.

Neváhejte a vyhledejte svého urologa, ten jednoduchými a nebolestivými metodami zjistí, o jaké onemocnění se jedná. Nebezpečné je právě podceňovat nebolestivé zvětšení varlete. Kromě hydrokély se tak často projevuje i nádor varlete, který musí být okamžitě léčen.

Diskuze:

Somr: Prosím o informaci, jak léčit hydrokélu v případě, že lékaři odmítnou operaci, otok se neustále zvětšuje.

24. července 2017 9:39

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email