Hypertenze - prevence

7.4.2012 , MUDr. Libor Dujka

hypertenze-prevence.jpg - kopie
hypertenze-prevence.jpg - kopie
Hypertenze je závažné onemocnění, které postihuje nejen cévy, ale také mnoho dalších orgánových systémů. Nejlepší léčbou hypertenze je přitom prevence. Prevence hypertenze spočívá jednak v omezení rizikových faktorů, jednak ve zdravé životosprávě.

Prevence hypertenze

Hypertenze, tedy vysoký krevní tlak, je nejčastějším onemocněním srdce a cév. Postihuje celosvětově až 20% obyvatelstva, nejvíce však ve vyspělých zemích. To se dává do souvislosti s nezdravým životním stylem. V České republice trpí hypertenzí kolem 1 milionu lidí. O hypertenzi mluvíme tehdy, když krevní tlak překročí horní hranici 140/90 torr. Hypertenzi je nezbytné léčit z důvodu výskytu řady komplikací. Nejlepší léčbou je však prevence.

Příčiny hypertenze

Hypertenze je onemocnění, u kterého se ve většině případů nedá najít konkrétní příčina jejího vzniku. Mluvíme pak o primární hypertenzi, která se vyskytuje až u 95% pacientů trpící vysokým krevním tlakem. U těchto se předpokládá podíl mnoha různých faktorů. Patří mezi ně věk, kdy se hypertenze obvykle objevuje u starších jedinců. Dále se jedná o pohlaví, kdy jsou častěji postiženy ženy. Rovněž je důoležitá genetická predispozice, tedy náchylnost ke vzniku hypertenze. Všechny tyto faktory není možné nijak ovlivnit. Ale jsou tu i takové, které se ovlivnit dají. Jedná se především o nezdravý životní styl spojený s nadměrným přísunem tuků  a soli v potravě, obezitou, nedostatkem pohybu, kouřením a nadměrnou konzumací alkoholu. V případě tzv. sekundární hypertenze je příčina známá a spočívá v jiném probíhajícím onemocnění. Těmi jsou především onemocnění srdce a cév, onemocnění ledvin, hormonální poruchy a další.

Projevy hypertenze 

V počátečních stádiích se hypertenze nejčastěji projevuje pouze bolestmi hlavy. Můžeme pociťovat i schvácenost, únavu, závratě, nevolnosti, tlak v oblasti spánku, nebo častější krvácení z nosu. Někdy však pacienti nepociťují žádné klinické příznaky a proto bývá hypertenze náhodným nálezem při návštěvě lékaře.

Komplikace hypertenze 

Hypertenze je onemocněním, které je nezbytné léčit, jelikož dlouhodobé zvýšení krevního tlaku má neblahé účinky jak na cévy, tak i na orgány. Hypertenze vede k rychlejšímu rozvoji aterosklerózy, tedy postižežení tepen, při kterém se do stěny ukládají tukové látky a tepna se tím zůžuje. To vede k nedokrevnosti orgánů. V důsledku hypertenze může tak dojít k rozvoji infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě, selhání srdce a poškození ledvin s jejich postupným selháváním.   

Diagnostika hypertenze

Diagnostika hypertenze se zakládá na změření tlaku pomocí tonometru, tedy tlakoměru. To bývá běžnou praxí především při návštěvě praktického lékaře. Při naměření vyšších hodnot krevního tlaku, které by odpovídaly hypertenzi, je potřeba tento tlak změřit opakovaně. Je to z důvodu prevence tzv. syndromu bílého pláště, kdy je vysoký krevní tlak podmíněn stresem či strachem pacienta z lékaře. Takto by mohla být chybně stanovena diagnóza hypertenze.

Léčba hypertenze 

Léčba hypertenze spočívá v konzervativní a farmakologické léčbě. Konzervativní léčba spočívá v režimovém opatření. Tím se myslí omezení příjmu tučných a příliš solených jídel. Dále je vhodná abstinence alkoholu a kouření a při obezitě i snížení tělesné hmotnosti. Nezbytnou součástí je i dostatečná fyzická aktivita. Pokud tato léčba není dostatečná, je nutné nasadit farmakologickou léčbu hypertenze pomocí tzv. antihypertenziv. U sekundární hypertenze je zároveň nutné léčit základní onemocnění, které hypertenzi druhotně způsobuje. 

 Prevence hypertenze

Prevence znamená předcházení vzniku onemocnění. V případě hypertenze je tato nejlepší možností léčby. Existuje řada zásad,které by v rámci prevence vzniku vysokého krevního tlaku měla být dodržována. 

Hypertenze a výživa

Nesprávná výživa je nejdůležitějším pilířem ve vzniku hypertenze. Změnou stravovacích návyků a jídelníčku se dá dosáhnout významného snížení výskytu hypertenze v poulaci.  Doporučuje se pestrá strava s dostatkem ovoce, zeleniny a vlákniny, pravidelný příjem stravy, nejlépe častěj v menším množství. Dále je vhodné jíst nejméně 2h před ulehnutním. 

Hypertenze a pohyb

Pohyb je jedním z nejdůležitějších prvků prevence vzniku hypertenze. Vzhledem k tomu, že se hypertenze často vyskytuje u obézních jedinců, je tato také prostředkem ke snížení tělesné hmotnosti. Doporučuje se především aerobní typ aktivity, jakým je například běh, cyklistika, plavání či aerobik. Postačí však i pravidelná chůze.

 

Hypertenze a kouření

Některé látky obsažené v cigaretách podporují v těle tvorbu volných radikálů. Ty kromě jiného působí na tukové částice v naší krvi a určitým způsobem je mění. Takto změněné tuky se snáze ukládají v cévách. Tuk v cévní stěně znamená tvrdší cévu a aterosklerózu. Alkohol působí na cévní stěnu. Ve vysokých dávkách totiž způsobuje vazokonstrikci, tedy zúžení cévy. To opět vede k zvýšení tlaku.

Hypertenze a sůl

Sůl je škodlivá tím, že je schopna navázat na sebe vodu a tím ji udržet v organismu. Solíme-li hodně, zvyšujeme i množství zadržené vody. Protože velké množství sodíku, který je součástí soli, se nachází v krvi, je ovlivněno i množství krve. Větší objem krve znamená vyšší krevní tlak.

Hypertenze a stres

Stres je do určité míry normální reakcí organismu na zátěž. Je-li však dlouhodobý a častý, výhody této reakce se obrací proti nám. Při stresu se totiž aktivuje určitá část nervového systému, která mimo jiné působí i na cévy a způsobuje jejich zúžení.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email